Yazarlar


2024 ve kurumsal iletişim
FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula: "Kurumsal iletişimcilerin yaptığı iş artık sadece kurumu ilgilendirmiyor."
Önceki Yazılar


2024'e dair...
Araştırmacı ve Yazar Evrim Kuran: "2024, hiç kuşkusuz, yeni beceriler kazanmayı, eskiden öğrendiklerimizi unutabilmemizi ve tanımı bilinçli davranış değişikliği olan öğrenmeyi önceleyeceğimiz bir yıl olacak."
Önceki Yazılar


Fintekler pazarlamayı da iyi yapar!
Figopara Kurucu Ortak & CEO'su Koray Gültekin Bahar: "Yapay zekânın yanı sıra blokzincir de bu yıl olduğu gibi, 2024’te de ‘yıldız’ olacak. Dünya Ekonomik Forumu, küresel blokzincir pazarının 2030 yılına kadar 1,43 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor."
Önceki Yazılar


Süreyya Ciliv'den neler öğrenebiliriz?
Teknoloji Yazarı ve ELYT.net Kurucu Ortağı Ahmet Usta: "Bilime ve teknolojiye olan düşkünlüğü sayesinde, keşfetme yolunda hayatına yön veren Süreyya Ciliv’in daha sonra çalıştığı tüm şirketlerdeki başarısının arkasında harika takımlar kurmak ve deney yapmaya odaklı mesuliyet yetkisi vermek yatıyor dersek yanılmayız."
Önceki Yazılar


Sentetik markalar dönemi başlıyor. Hazır mısınız?
Girişimci, Strateji Danışmanı Özgür Alaz: "Sentetik marka yolculuğu çoğumuz için zaten başladı. Birçok açıdan bu yolculuğun bir parçasıyız da. Şimdi, bu yolculukta vizyon yükseltme ve bu yolculuğu merkeze alma zamanı."
Önceki Yazılar


Değer
SAP Amaç ve Sürdürülebilirlik Pazarlaması Global Direktörü Erdem Aksakal: "Her kurum doğaya karşı sorumlu olduğu hatta bunu tüm gücüyle yaptığı iddiasında. Her kurum toplum için sorumlu davrandığı iddiasında. Hangi kurumun bunu sahici bir çabayla, hangisinin yeşil bir imaj çizmek için greenwashing niyetiyle yaptığını nasıl bileceğiz? Ahlakı, değerleri parayla ölçemeyiz ama nasıl ölçeceğiz?"
Önceki Yazılar