Yapay zekâ; işleri hızlandırır ama yaratıcılıkta insanı geçemez [Araştırma]

DORinsight'ın Pazarlamasyon için gerçekleştirdiği araştırma, yapay zekânın iş hayatını temelli değiştirebileceğini ve işleri hızlandırabileceğini ancak insan yaratıcılığının önüne geçemeyeceğini ortaya koyuyor.

Yapay zekâ çağında yaşıyoruz. İnsanlığın karşısında yeni bir dönem açılıyor. Ancak teknolojinin hızıyla beraber bazı endişeler de artıyor. Pazarlamasyon için DORinsight'ın Türkiye'nin ilk ve en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma paneli Napolyon verileri üzerinden hazırladığı "yapay zekâ" araştırması, yapay zekânın iş hayatını temelli değiştirebileceğini ve işleri hızlandırabileceğini ancak insanın yaratıcılığını geçemeyeceğini ortaya koyuyor.

Kaygı ve tehdit: Yapay zekâ hakkındaki insan görüşleri
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 61'i yapay zekânın insanlığa bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Bu kaygı, gelişmeler hakkında yorumlar, çıkan sesler yükseldikçe artıyor ve düştükçe azalıyor. Özellikle erkekler arasında yapay zekâ kaygısı daha yüksek bir oranda gözleniyor.

Güvenlik ve yaratıcılık: İnsanın önünde geçilemez alanlar
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 83'ü yapay zekâ ile birlikte gizlilik ve güvenlik endişelerinin arttığını belirtiyor. İnsanlar, yapay zekânın sanatsal yaratıcılık alanında insanın önüne geçemeyeceğine inanıyor. İnsan duyarlılığının ve özgün düşüncenin sanatta hâlâ vazgeçilmez olduğunu düşünüyor.

Yapay zekâ ve sektörler: İşsizlik, eşitsizlik ve hukuk süreci
Araştırmaya katılanların yüzde 88'i yapay zekânın işsizlik oranını artıracağına inanıyor. Ayrıca yüzde 70'i yapay zekânın toplumda eşitsizlik yaratacağını öngörüyor. Yapay zekânın sağlık sektöründe kullanımında çaresi henüz bulunmayan birçok hastalığa çözüm olacağına inansa da teşhise güvenmiyor. Katılımcıların yüzde 72’si teşhis ve tedavide doğruluk oranını artıracağını düşünürken, yüzde 28 ise teşhise güvenmiyor.

Medya ve reklam sektörü ise yapay zekânın işleri hızlandıracağından sektörün olumlu etkileneceğini düşünüyor. Ancak çok daha yaratıcı işler çıkaracak diye düşünmüyor. Buna ek olarak bu durumun sektördeki işsizliği artırabileceği endişesi de mevcut. Özellikle 25-34 yaş arası gençlerin bu kaygıları daha da yüksek.

Yapay zekânın hukuk sürecini hızlandıracağına inananlar arasında orta yaş kitle öne çıkıyor. Bu kitle, mevcut kararların yetersiz olduğunu düşünerek, yapay zekâ ile adaletin artacağına inanıyor. Tarım sektöründe ise yapay zekânın üretimi ve verimliliği artıracağına olan inanç yaygın.

Yapay zekâ ve otonom yapılar: Güvenlik ve insan yaşamını etkileme
Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 62'si yapay zekâ ile donatılmış otonom yapılara güveniyor ve kullanmaya istekli olduğunu belirtiyor. Ancak, yüzde 56'sı yapay zekânın insan yaşamını tamamen ele geçireceğine inanıyor. Gençler arasında bu kaygı daha yüksekken, yaş ilerledikçe erkeklerde kaygı azalırken, kadınlarda artıyor.

DE ses grubu: Yapay zekâ ile gelecekten umutlu kitlenin öne çıkması
Araştırmaya göre, DE ses grubu yapay zekâ ile geleceğe daha umutlu bir şekilde bakıyor. Bu ses grubu, yapay zekânın daha fazla ilgi ve değer görebileceğine inanarak, gelecekte daha fazla fırsatın kendilerine sunulabileceğini düşünüyor.

Sonuç olarak; yapay zekâ hakkındaki araştırma sonuçlarına göre, insanların yapay zekâ ile ilgili kaygıları ve umutları bir arada bulunuyor. Yapay zekâ işleri hızlandırabilir ya da iş hayatında dengeleri değiştirebilir ancak insanın yaratıcılığını tam anlamıyla yerine getiremez. İnsanların endişeleri güvenlik, işsizlik, eşitsizlik gibi konuları içerirken; umutlar da sağlık, tarım ve sektörlerdeki gelişim potansiyelinde yatıyor. Özetle; yapay zekâ ile ilgili tartışmalar ve çalışmalar devam ederken, insanın benzersiz yeteneklerinin önemini koruduğunu unutmamak önem taşıyor.

Yapay zekâya yönelik bakış açılarına göre:

 • Katılımcıların yüzde 61'i yapay zekânın insanlığa tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Bu kaygı, ses yükseldikçe artarken, düştükçe azalıyor. Özellikle erkeklerde kaygı daha yüksek seviyelerde seyrediyor.
 • İnsanların yüzde 80'i robotların işlerini ellerinden alacağını düşünüyor. Bu kaygı, özellikle 25-34 yaş aralığındaki gençlerde daha yüksek seviyelerde bulunuyor.
 • Araştırmaya katılanların yüzde 50'si yapay zekâ programlarını kullanıyor. Ücretsiz programları kullanma oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek seyrediyor. Kullanmayanlar ise C2 sosyo-ekonomik grubunda yoğunlaşıyor.
 • Yapay zekânın işleri kolaylaştıracağını düşünen bir kitle bulunuyor. Özellikle C2 sosyo-ekonomik grubu, yapay zekânın işleri elinden almayacağını ve günlük yaşamı kolaylaştıracağını düşünüyor. 
 • Yapay zekânın sağlık sektöründe kullanımı hakkında çaresi henüz bulunamayan hastalıklara çözüm olacağına inanılırken, teşhise güvenme oranı daha düşük seyrediyor. Katılımcıların yüzde 72'si yapay zekânın teşhis ve tedavide doğruluk oranını artıracağını düşünürken, yüzde 28'i teşhise güvenmiyor. 
 • Dil öğrenme zorunluluğunun yapay zekâ ile ortadan kalkmayacağı düşünülüyor. Kadınlar okullarda eğitimin daha iyi olacağını düşünürken, sosyalleşmenin azalacağı kaygısını taşıyor. 
 • Güvenlik ve gizlilik endişesi, yapay zekâ ile artıyor. Katılımcıların yüzde 79'u bu konuda endişe taşıyor.

 • Yapay zekânın sanatsal yaratıcılıkta insanın önüne geçemeyeceği düşünülüyor.
 • Yapay zekânın işsizlik oranını artıracağına inananların oranı yüzde 88 seviyesinde seyrediyor. Katılımcıların %70’i yapay zekânın toplumda eşitsizlik yaratmasını olası görüyor.
 • Media ve reklam sektörünün yapay zekâdan olumlu etkileneceği düşünülüyor. İşlerin hızlandırılacağı ve buna bağlı olarak işsizlik oranının artacağı kaygısı özellikle 25-34 yaş aralığındaki gençlerde daha yüksek seviyelerde seyrediyor.
 • Yapay zekânın hukuk süreçlerini hızlandıracağına inanılırken, DE sosyo-ekonomik grubu bu konuda dogru kararlar verilmediğine ve yapay zekânın adaleti artıracağına inanıyor.
 • Tarım sektöründe yapay zekânın üretim ve verimliliği artıracağına inanılıyor.
 • Yapay zekâya dayalı otonom araçlara güvenenlerin oranı ise yüzde 62 seviyesinde bulunuyor.
 • İnsan yaşamını tamamen ele geçireceğine inananların oranı yüzde 56’lardayken; bu kaygı, özellikle 25-34 yaş grubu ve erkekler arasında yüksek seyrediyor. DE sosyo-ekonomik grubu ise yapay zekâdan daha umutlu bir şekilde bahsediyor.
 • Yapay zekâdan en çok kaygı duyan kitle 25-34 yaş grubu, özellikle erkek bireylerden oluşuyor.
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir