2022'de e-ticaret, reklam ve pazarlama hukukunda yaşanan gelişmeler

NY & İstanbul Baroları Avukatı Burçak Ünsal: "E-Ticaret, reklam ve pazarlama alanına ilişkin düzenlemeler ve yaptırımlar başta olmak üzere 2022’de bilişim hukukunda yaşanan gelişmeler..."

E- ticaret
Bu yıl yapılan değişikliklerle elektronik ticaret uygulamalarına yeni kavramlar ve aktörler getirildi, e-ticaret uygulama lisansı gerekliliği getirildi, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirildi, haksız ticari uygulamalar tarif edildi ve yasaklandı, hukuka aykırı içeriklerden sorumluluk ve yaptırımlar getirildi.

E-ticaret Kanunu’na getirilen en dikkat çeken yeniliklerden biri kanuna eklenen yeni kavramlar oldu. Bunlar; “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı”, “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı”, “elektronik ticaret ortamı”, “elektronik ticaret pazar yeri”, “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)”, “net işlem hacmi” ve “ekonomik bütünlük” kavramları oldu. 

Ekonomik bütünlük, hem yatay hem de dikey yönlü kontrol ilişkisini kapsayacak şekilde gerçek veya tüzel kişilerle bu kişiler ile bağlantılı ticaret şirketleri ve işletmeleri kapsıyor. 

Seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasaları, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler E-ticaret Kanunu’nun uygulaması dışında tutuldu. 

E-ticaret Kanunu’na getirilen en önemli yeniliklerden biri de e-ticaret lisansı alma yükümlülüğü oldu. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar TL ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara, faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alma zorunluluğu getirildi. Lisans yükümlülüğü 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Reklam ve pazarlama
Pazarlama ve reklamcılık alanı 2022 yılında çok hareketliydi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde 1 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelikle önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle hizmet sağlayıcılar ve şikayet platformları yönetmelik kapsamına alındı. Kişiselleştirilmiş fiyatların yer aldığı reklamlarda ilgili mal veya hizmete ilişkin güncel fiyat bilgisinin yer alması ve indirimli satış reklamlarında indirimden önceki satış fiyatına yer verilmesi yükümlülüğü girdi. Bir mal veya hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğu reklamlarda tüketiciye sağlanması gereken bilgiler sayıldı. Tüketicilere internet üzerinden gösterilen mal ve hizmetlerin sıralamasında dikkate alınan ölçütlere ilişkin bilgilendirme yapılması ve reklam veya sponsorluk ilişkisine dayanan sıralamalarda reklam ibaresine yer verilmesi yükümlülüğü düzenlendi. Mal veya hizmet satışını artırıcı ifadelerin kullanılmasına ilişkin anlaşma yapılması yasaklandı. Şikayet platformlarındaki değerlendirmeler yayınlanmadan önce ilgili satıcı ve hizmet sağlayıcılara cevap verme hakkı tanındı. Haksız ticari uygulama örneklerine, etkinlik biletlerinin belirlenen limitlerin dışında daha yüksek fiyatla satışa sunulması ve e-ticarette yönlendirici arayüz tasarımları konularında eklemeler yapıldı.

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz, 15 Nisan 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı. Kılavuz, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin uygulamada ne şekilde işleme alınması gerektiğine ilişkin belirsizliklerin giderilmesini amaçlıyor ve reklamlara ilişkin temel ilkelere, indirimli satış reklamlarına, fiyat bilgisi içeren reklamlara ve sorumluluk ilkelerine yönelik açıklamalar içeriyor. 

5651 sayılı İnternet Kanunu’na eklenen madde ile sosyal ağ sağlayıcılarına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na sundukları raporlarda başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalarına, reklam politikalarına ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgileri sağlama yükümlülüğü getirildi.

Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir