Veriyi çağın gereksinimlerine uygun kullanmak şirketlerin ana gündemi olacak

D·engage Veri Bilimi Direktörü Zekeriya Tavlaşoğlu ile yeni dönem pazarlama trendlerini konuştuk.

Pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards 2023'ün başvurularının başladığını sizlerle paylaşmıştık.

Teknoloji Ödülleri Kategorileri, Kullanım Kategorileri, Mecra Kategorileri, Sektörel Kategoriler ve Özel Kategoriler olmak üzere 5 ana kategori altında toplamda 62 kategoride sahipleriyle buluşacak ödül töreninde, Mecra Bölümü jüri görevini üstlenecek olan D·engage Veri Bilimi Direktörü Zekeriya Tavlaşoğlu ile yeni dönem pazarlama trendlerini konuştuk.

Pazarlama teknolojileri kurumlara operasyonel anlamda verimlilik getiriyor
Teknolojideki gelişmeler her şeyden önce, pazarlamanın geleneksel tanımının ve uygulama alanlarının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Bu bağlamda pazarlama teknolojilerinin günümüz markalar dünyasındaki birçok süreçte çok önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Bununla birlikte pazarlama teknolojileri son birkaç yıldır bu kadar yaygın ve herkesin dilinde.

Çok eskiye değil, 2011’e gittiğimizde pazarda yaklaşık 150 martech aracı olduğunu görüyoruz. 2020’e geldiğimizde bu sayı 8 binleri geçiyor. Bu gerçekten müthiş bir ivme. Son dönemde ise özellikle pandemi sonra inşa edilen yeni dünya düzeninde yeni teknolojilerin pazarlama ve reklam dünyasına etkisinin giderek arttığına şahitlik ediyoruz. Bu teknolojiler her şeyden önce kurumlara operasyonel anlamda verimlilik getiriyor.

Otomasyon teknolojileri sayesinde saatler alacak işler saniyeler içinde tamamlanırken, aynı zamanda her türlü probleme en verimli şekilde çözümler üretilebiliyor. Yoğun olan çalışanlardan iş yükü az olanlara iş transferi yapılmasından işlerin otomatik olarak paylaştırılmasına kadar birçok yöntemle uygulanan doğru iş akışları ile çalışanın kendini geliştirmesine imkan sağlanıyor. Aynı zamanda stratejik olarak katma değer yaratması da mümkün hale geliyor. Yeni teknolojilerin pazarlama sektörüne etkisi önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.

Veriyi çağın gereksinimlerine uygun kullanmak şirketlerin ana gündemi olacak
İş dünyasında hızlanan dijitalleşmeyle birlikte şirketler için müşterileri ile doğru teknolojilerle doğru kanallar üzerinden iletişime geçmek giderek daha kritik hale geliyor. Bununla birlikte dijital yetkinliği müşteriler markalarla gerçek zamanlı ve kolay iletişim kurmak istiyor. Ve müşteri deneyimi hızla dijital kanallara kayıyor. Müşteri deneyimini zenginleştirmek isteyen markaların önümüzdeki dönemde yapay zekâ, akıllı otomasyon, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojileri yaygın bir şekilde kullanmasını bekliyoruz.

Markaların en önemli önceliği halihazırdaki müşterileri ile olan aidiyet ilişkisini güçlü tutmak. Bu bağlamda müşteri hangi kanalda ise markalar orada olmak için yatırımlarını artıracaklar. Örneğin metaverse bu kanallardan biri. Yeni nesli hedef kitle olarak gören bu sanal evren, yakın gelecekte birçok sektörü etkisi altına alacak. Pazarlama ve reklamcılık sektörleri de bunlar arasında. Markalar için avatarlara ürün satmak harika bir iş kolu ortaya çıkaracak. 2021’in en önemli trendlerinden olan NFT’ler pazarlamacılar için bir diğer değerli bir araç olacak. Markalar, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için NFT teknolojisinden yararlanarak marka bilinirliğini ve sadakatini artırabilir. Sürekli büyüyen veri, işin medya tarafında da değişimi kaçınılmaz kılacak. Bu noktada bazı temel reklam ve pazarlama araçlarının tüm sektörde çok daha yaygın olarak kullanılacağını söyleyebiliriz. Yakın gelecekte pazarlama dünyasını birçok açıdan etkileyecek bir diğer önemli gelişme 3. taraf çerezlerin hayatımızdan kalkması olacak. Markalar birinci taraf çerezleri daha etkili bir şekilde kullanarak müşterilerine temas etme konusunda şimdiden çalışmaya başlamak zorundalar. 

Gerek iş gerekse günlük yaşamımızda kullandığımız teknolojik cihazların, platformların ve uygulamaların hızla artması ile hayatımızdaki veri trafiği de her geçen gün artıyor. Sürekli büyüyen veri hacminizin erişilebilir, kullanılabilir ve koruma altında tutulabilmesi için hem bireysel hem de kurumsal olarak bulut tabanlı çözümlere hızla geçiyoruz. Bu noktada veriyi olduğu yerde kullanabilmek ve bu bağlamda sunulan çözümler giderek daha kıymetli gale geliyor. Bununla birlikte bir yandan yükselen teknolojiler metaverse ve web3 entegrasyonları devam ederken diğer yandan veri güvenliği konusunda hem regülasyonlara göre sistem kurmak hem de kuruluşların veri kullanım kurallarına uygun sistemler geliştirmeye devam edilen bir dönemdeyiz. Bu değişime uyum sağlamak için markaların saklamadan iletişim süreçlerinde kullanmaya kadar veriyi efektif kullanabilme konusunda her adımda bazı çözümleri iş süreçlerine entegre etmeleri şart.

Şu anda da bizim destek verdiğimiz ve önümüzdeki dönemde de trendini koruyacak bir diğer konu da regülasyonlardan dolayı verisini dışarıya çıkamayan şirketler için On-Premise yani şirket için çözümler. On-Premise çözümler ile şirketler ihtiyaç duydukları yazılımları satın alarak verilerini kendi veri merkezlerinde yönetebiliyor. Veri gizliliğinin ve güvenliğinin her geçen gün daha fazla öne çıktığı iş dünyasında bu yöntemin 2023’te yaygınlaşacağını öngörmek yanlış olmaz. Bu noktada kanalların entegre kullanımını da süreçleri optimize edebilmek diğer önemli adım olarak görebiliriz. Özetle veriyi çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde hem maliyetlerden hem iş gücü ve zamandan tasarruf ederek doğru bir şekilde kullanmak önümüzdeki dönemde şirketlerin ana gündemi olacak. 

Bizim D·engage olarak sunduğumuz teknolojik altyapı ve yenilikçi çözüm önerilerimizle müşteri etkileşiminde çerezsiz gelecek senaryoları dahil her koşulda markaların hayatını kolaylaştıracak bir pozisyonda olduğumuzu söylemek isterim. Bu bağlamda biz daha teknolojik bir pazarlamanın geleceğine hazırız ve iş ortaklarımızı da geleceğe hazırlama konusunda elimizden geleni yapma konusunda her geçen gün ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz.

Martech sayesinde müşterilerin nerelere odaklandıklarını ölçebiliyoruz  
Martech endüstrisinin etkileri bu hızlı yükselişle birlikte, markalar ve müşterileri olmak üzere iki ayaklı değerlendirmek daha doğru olur. Teknoloji değiştikçe, müşteriler yeni standartları markalara göre çok daha hızlı bir şekilde benimsiyor. Markaların bu bağlamda onlara yetişmesi ve bu değişime ayak uydurması için pazarlama alanına yeni teknolojileri entegre etmesi şart. Dolayısıyla martech’in etkisini değerlendirirken aslında bu dönüşüm yolculuğunun hikâyesini müşteri deneyimini iyileştirme üzerine inşa etmek olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Günümüz müşterisi için çok kanallı deneyimler artık olmazsa olmaz. Dolayısıyla marka müşteri neredeyse orda olmalı, mesajını her kanaldan en hızlı ve doğru şekilde verebilmeli. 

Martech araçlarından önce, pazarlamacılar içgörü elde etme konusunda SQL veya diğer veritabanı dillerini bilen yazılımlardan destek alırdı. Veritabanı dilleri hâlâ hayatımızda olsa da, bugün martech araçları ile gerçek zamanlı olarak daha derin içgörüler elde edilirken, bu sayede pazarlamacılar önemli kararları daha kısa sürede ve kolay bir şekilde alabiliyor. Eskiden bir aracın diğeriyle konuşmasını istiyorsanız, özel bir entegrasyon yazmanız gerekiyordu. Ancak martech'in ortaya çıkışıyla, var olan satış ve pazarlama teknolojilerinin çoğu, işi kolaylaştıran otomasyon araçlarına bağlandı. 

İletişimi ölçeklendirmekten veri tutarlılığını artırmaya kadar teknoloji, pazarlamanın tüm süreçlerini iyileştirmeye devam ediyor. Martech sayesinde artık içgörülere ve verilere bakabiliyor ve müşterilerin nerelere odaklandıkları veya nerelerde dikkatlerinin dağıldığını ölçebiliyoruz. Müşterilerimizle ilgili veriler pazarlama yığınımıza girdikçe, içeriğimizi iyileştirebiliyor ve kişiselleştirebiliyoruz. 

Mobil cihazlar kontrolü ele aldığından beri, müşterilerin markalarla ilişkileri eskiye dönmemek üzere kökten değişti. Müşteri, istediği zaman, istediği ürünle ilgili bir paylaşım yapabiliyor, tweet atabiliyor ya da video çekip yayınlayabiliyor. İyi ya da kötü, herkes kendi deneyimini çevrimiçi olarak paylaşabiliyor ve bunu kendi ağından başlayarak bütün dünyaya yayabiliyor. 

Biz D·engage olarak aslında markalara ellerindeki verileri en iyi şekilde kullanarak farklı kanallardan müşterilerine istedikleri mesajları verme imkânı sunuyoruz. Aslında marka ve müşteri arasında etkileşim süreçlerini otomatize ederek, sunduğumuz teknolojilerle her iki tarafın da hayatını kolaylaştırıyoruz. 

MarTech Awards sektör için öncü bir rol üsteleniyor
Son yıllarda tüm sektörlerde hız kazanan dijitalleşme, tüketici beklentilerindeki hızlı değişimle birlikte sürüyor. Dijitalleşen tüketicinin markalar ile olan ilişkisi de değişiyor. Bu dönemin kazanan markaları ise teknolojiyi efektif kullanarak deneyimi kişiselleştiren ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar olacak. MarTech Awards, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren bir ödül programı olarak son yıllarda sektör için öncü bir rol üsteleniyor. Organizasyon, başarılı işleri ödüllendirerek sektöre ilham ve cesaret veriyor. 

Martech kavramının pazarlama karması içerisindeki yeri ve önemini ortaya koyma adına sektörde bir otorite olma yolunda ilerliyor olması nedeniyle de bu ödülleri son derece kıymetli buluyoruz. Pazarlama teknolojileri bu işin profesyonelleri için giderek daha kritik bir hale geliyor. Martech Ödülleri ise bu noktada sektörün oyuncularını yeni başarılılar elde etmeleri konusunda motive ederek, ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor.

MarTech Awards 2023 hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir