Türk İşverenlerin 4. Çeyrek İçin İstihdam Beklentileri Umut Verici

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2020'nin dördüncü çeyreğine yönelik olarak cesaret verici seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. COVID-19 salgınının şartları altında 739 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre, Türk işverenlerin %19'u 2020'nin dördüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken %12'si azalma öngörüyor ve %66'sı ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

https://pazarlamasyon.com/2022de-dunyadaki-is-gucunun-42si-mobil-olacak/

Dördüncü çeyreğe yönelik net istihdam görünümü ise +%7'yi gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise +%10 olarak ölçülüyor. Türkiye bu oranla, Tayvan (+%20) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (+%14) ardından tüm dünyada en iyi istihdam görünümüne sahip üçüncü ülke oldu. Bir önceki çeyreğe kıyasla %13 puan artış gösteren işe alım planları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 puan daha yüksek olarak ölçüldü.

Türk İşverenler Çalışanların Sağlığı ve Refahına Odaklanıyor

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'nda, COVID-19'un çeşitli pazarlardaki istihdam ortamına yönelik etkisini ortaya koyma, salgının kurumsal faaliyetler üzerindeki etkisine dair işveren görüşlerini belirleme ve COVID-19 sonraki döneme dair işe alım beklentilerini anlama amacıyla işverenlere dört ek soru yöneltildi. Türk işverenlerin %58'i COVID-19 salgınının öncesindeki işe alım seviyelerine ulaşılamayabileceği görüşünü bildirirken %11'i COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine ulaşmanın dört ila dokuz ay sürebileceğini ifade etti.

İşverenlere, iş koruma ya da izin planı kapsamına alınan mevcut işgücünün durumuna ilişkin bir soru da yöneltildi. İşverenlerin %28'i söz konusu iş gücünü tam zamanlı olarak işe döndürmeyi planladıklarını belirtirken %5'i söz konusu iş gücünün azaltılmış çalışma saatleri ile çalışacağını belirtti.

https://pazarlamasyon.com/nisan-ayinda-issiz-kalanlarin-72si-ekonomi-toparlaninca-islerine-geri-donebilir/

Türk işverenlerin %80'i önümüzdeki altı ay boyunca tam zamanlı iş gücü seviyesinin aynı kalacağı beklentisini paylaştı. Türk işverenlerin %65'inden fazlası ise COVID-19 salgınının etkilerine karşı çalışanlarına farklı seçenekler sunacaklarını bildirdi. Söz konusu işverenlerin %39'u çalışanlarına sağlık ve refah içerikli çözümler sunulacağını kaydetti.
 
ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin 2020 dördüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi:

“Küresel ekonominin COVID-19 salgınının yıkıcı etkileri çerçevesinde bütünüyle durmasına tanık olduğumuz 2020 hem işverenler hem de iş arayanlar açısından oldukça zorlayıcı bir yıl oluyor. Bununla birlikte ülkemizde istihdam beklentisinin, hükümetin teşvikleriyle artan talep ışığında ciddi yükselişlerin yaşandığı Üretim ve İnşaat sektörleri başta olmak üzere araştırma kapsamındaki tüm sektörlerde toparlanma emareleri görülmesinden mutluluk duyuyoruz. 2021'in ilk çeyreğinde daha da güçlü bir istihdam görünümü görmeyi umut ediyoruz.”

https://pazarlamasyon.com/salgin-donemindeki-isten-cikarmalarin-42si-kalici-olabilir/

4. Çeyrek İçin En Yüksek İstihdam Artışı Beklentisi Üretim Sektöründe

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamındaki sekiz sektörün tamamı işverenler önümüzdeki çeyrekte işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%20 istihdam görünümüyle üretim sektörü olurken istihdam görünümünün +%13 olarak ölçüldüğü inşaat ve diğer üretim sektörlerinde de istikrarlı işe alım beklentisi bulunuyor.

Finans ve kurumsal hizmetler ile restoran ve otelcilik sektörlerinde istihdam görünümü +%11 olarak ölçülürken, toptan ve perakende ticaret sektöründe görünüm +%9 oldu. İşe alım beklentilerinin ortalama düzeyde seyrettiği ilaç sektöründe işverenler +%8'lik istihdam görünümü sunarken diğer hizmetler sektöründe bu oran +%1 olarak ölçüldü.

Yılın bir önceki çeyreğine kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün tümünde güçlendiği görülüyor. En çok göze çarpan yükselişler %27 ve %22 puan artışla inşaat ve üretim sektörlerinde bildirilmiş bulunuyor. Restoran ve otelcilik sektöründeki işverenlerin bildirdiği artış %17 puan olurken diğer üretim sektörü işverenlerinin işe alım beklentileri %13 artmış bulunuyor. Bununla birlikte toptan ve perakende ticaret ile ilaç sektörlerindeki istihdam görünümleri bir önceki çeyreğe kıyasla %8-7 puan yükseliş gösteriyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün altısında daha yüksek işe alım beklentileri göze çarpıyor. En çarpıcı yükselişler %13 ve %10 puan artışla inşaat ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinden bildiriliyor. Üretim ve diğer üretim sektörlerinde ise istihdam görünümleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8 puan daha güçlü. Bir önceki yıla kıyasla daha düşük işe alım beklentisi sergileyen iki sektör ise %4 puan düşüşle ilaç ve %3 puan düşüşle diğer hizmetler sektörleri oldu.

4. Çeyreğe Yönelik En Güçlü İstihdam Görünümü, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde

Araştırma kapsamındaki beş bölgenin tamamında işverenler, önümüzdeki çeyrek boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölgeler +%14 ile Marmara ve +%13 ile Karadeniz bölgeleri olurken görünümün +%10 düzeyinde olduğu İç Anadolu ve +%9 olarak ölçüldüğü Ege bölgelerinde de orta düzeyde istihdam artış beklentisi bulunuyor. Belirli düzeyde istihdam artışı beklentisinin hakim olduğu Akdeniz Bölgesi'nde ise istihdam görünümü +%7 olarak ölçülüyor.

Bir önceki çeyreğe kıyasla tüm bölgelerde işe alım beklentileri güçlenmiş görünüyor. En kayda değer yükseliş %22 puan artışla Akdeniz'deki işverenler tarafından bildirilirken görünümlerin sırasıyla %17-12 puan arttığı Marmara ve İç Anadolu'daki olumlu beklentiler de göze çarpıyor. Ege Bölgesi istihdam beklentisi bir önceki çeyreğe kıyasla %4 puan güçlenirken Karadeniz Bölgesi de %2 puan artış bildiriyor.

Bir önceki yıl ile kıyaslandığında beş bölgenin dördünde işe alım planları güçlenmiş görünüyor. En çok göze çarpan artış %13 puanla Karadeniz Bölgesi'nde yaşanırken Marmara Bölgesi'ndeki işverenler %7 puan, İç Anadolu Bölgesi'ndeki işverenlerse %6 puan artış bildiriyor. Ege Bölgesi işverenlerinin işe alım beklentileri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2 puan azalmış görünüyor.

https://pazarlamasyon.com/hepsiburada-yil-sonuna-kadar-5-bin-kisilik-istihdam-hedefliyor/

Büyük, Orta ve Küçük Ölçekli Şirketlerdeki İşverenler 4. Çeyrekte İstihdam Artışı Bekliyor

2020'nin dördüncü çeyreğinde dört organizasyon kategorisinin üçünde işe alım beklentisi bulunuyor. Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri +%27 istihdam görünümü ile sağlıklı işe alım faaliyetleri bildirirken orta ve küçük ölçekli şirketlerdeki görünümler +%14 ile +%9 olarak sıralanıyor. Bununla birlikte mikro ölçekli şirketlerdeki işverenler %0'lık görünümle sabit bir istihdam pazarı bekliyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında büyük ölçekli işverenlerde istihdam görünümü %27 puan yükselirken, orta ve küçük ölçekli işverenlerde de sırasıyla %19 ve %17 puan artış gözlemleniyor. Mikro ölçekli işverenlerse istikrarlı bir görünüm sunuyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında tüm kurum ölçeklerinde işe alım beklentileri güçlenmiş bulunuyor. Orta ölçekli işverenler %7 puan yükseliş bildirirken küçük ölçekli şirket işverenlerinin görünümü %6 puan artmış bulunuyor. Bir önceki yıla kıyasla büyük ölçekli şirketlerdeki işe alım planları %5 puan güçlenirken mikro ölçekli şirketlerde artış oranı %2 olarak ölçülüyor.  

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir