Next4biz dünya devlerine meydan okuyor

Next4biz Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Platin’e, Next4biz’in geleneksel CRM'lerden farkından sürdürülebilir dijitalleşme adına attığı adımlara, gündemindeki sıcak başlıklardan gelecek dönem hedef ve stratejilerine kadar pek çok konuda sorularımızı yönelttik. Video röportajımız haberimizde...

Müşteri odaklı dijital dönüşüm çözümleri sunan; İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Müşteri Hizmetleri Yönetimi (CSM) ve Pazarlama ve Satış Yönetimi (CRM) alanlarında faaliyet gösteren, 400’ü aşkın lider kurumda, 150 binden fazla çalışan tarafından tercih edilen Next4biz, hem Türkiye'de hem yurtdışında büyüme ivmesini sürdürüyor. 

Kendilerini “No-code kurumsal çözümlerin mimarı” olarak tanımlayan Next4biz Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Platin’e, Next4biz’in geleneksel CRM'lerden farkından sürdürülebilir dijitalleşme adına attığı adımlara, gündemindeki sıcak başlıklardan gelecek dönem hedef ve stratejilerine kadar pek çok konuda sorularımızı yönelttik. Video röportajımızı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Next4biz no-code altyapısıyla çeviklik sağlıyor

Next4biz, Türk mühendislerin geliştirdiği bir yazılım olarak; satış pazarlama ve müşteri hizmetleri yönetimi alanında kullanılan CRM ve bununla bütünleşik olarak kullanılan kurumsal süreç tasarımı ve işletimi yani BPM platformu olarak hizmet veriyor. Next4biz, kurumların teknolojiden yararlanma gerekçeleri olan, verimliliklerini artırmak, maliyetlerini optimize edebilmek amacıyla teknoloji temini ve teknolojiyi kendilerine adapte etme süreçlerinde yaşadıkları problemlere çare olmak üzere geliştirilmiş “No Code” bir altyapıya sahip. 

Next4biz'in no-code yapıya sahip olmasının kurumlara sağladığı en önemli fayda, özellikle teknolojinin uyarlanma sürecinde kurumların teknik desteğe ya da teknik personele ihtiyaç duymadan kolayca kendilerini adapte edebilme imkânından kaynaklandığını aktaran Next4biz Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Platin, “Next4biz’in no-code altyapısı sayesinde kurumlar; pazarlama satış, müşteri hizmetleri ve iş süreçleri yönetimini, ihtiyaçlarına ve günün koşullarına göre kendileri kolaylıkla tasarlayabiliyor ve uyarlayabiliyor. Sağladığı bir başka fayda daha var; Next4biz bulut temelli ve SaaS modeliyle kullanılabilen bir yazılım olduğu için, kurumların yazılım teknolojileri yatırımlarında maliyet optimizasyonuna gitmelerini sağlıyor. Bir de tabii ki bu no-code altyapı çeviklik kazandırıyor, çünkü teknolojiyi yakalayabilmek, takip edebilmek ve günün koşullarına bir yazılım uyarlayabilmek için, kod kullanmadan arzu edilen değişiklikleri kolayca ve hızla hayata geçirebilme imkânı sağlıyor. Baktığınız zaman Next4biz bu üç temel alanda bütünleşik ve diğer tüm kurumsal sistemlerle entegre çalışabilme kabiliyetine sahip bir platform. “dedi. 

Next4biz, geleneksel pazarlamayla dijital pazarlamayı bir arada yönetebilen bütünleşik bir CRM çözümü

Gürkan Platin, “CRM teknolojilerinin kurumlar tarafından hayata geçirilmesinin önünde iki temel engel var; stratejik belirsizlik ve doğru teknolojinin seçilmemesi. Next4biz'i bu iki kurumsal problemde, benzerlerinden ya da rakiplerinden ayrıştıran en önemli yanlarına şöyle kısaca bakacak olursak; bunlardan ilki Next4biz’in kendisini sürekli geliştiren yenilikçi özellikleri sayesinde kurumların en güncel ve ölçülebilir pazarlama aktivitelerine yön vermesidir. Ayrıca kullandığı veri tabanı teknolojisi ile Next4biz, birçok kaynaktan müşteri verisini, özelleştirilebilen algoritmalarla tekilleştirip bütünleştirebilme imkânı sağlar. Böylece çoklu müşteri verisinden kurtulup daha rafine daha sade bir müşteri verisini CRM kampanyalarınızda ve tüm CRM faaliyetlerinizde kullanabilirsiniz.

Bir diğer konu ise, Next4biz CRM’in her iş modeline uyumlu bir altyapıya sahip olması. Hem B2B hem B2C hem de B2B2C iş modellerini aynı anda uyarlayabilirsiniz. Bunun altında yatan bir hibrit veri tabanı teknolojisi var, bu sayede çok farklı iş modellerini pazarlama etkileşiminizi Next4biz üzerinde geliştirebiliyorsunuz. Next4biz'i farklı kılan belki de en önemli yanlarından birisi müşteriye bakış açısı. Bugün artık müşteriler dijital bir varlık haline dönüşmüş durumda. Müşterilerin pazarlama etkileşimi süreci içerisinde dijital ayak izlerini takip edebiliyor olmak müşterileri daha yakından tanımak için gereken en önemli zorunluluklardan bir tanesine dönüştü. Bu sayede de Next4biz, dijital ayak izlerini takip edebilme kabiliyetine sahip olmasından dolayı müşterilerin dijital verilerini kampanyalarda, raporlamalarda ya da fırsat yönetimi sürecinde kullanabilme imkânını sağlıyor ve kurumlara çözümlerini bir arada kullanabilme esnekliğini kazandırıyor. Bunun beraberinde yarattığı çok önemli bir sonuç var. Segmentasyona baktığınız zaman Next4biz yepyeni bir boyut katıyor. Segmentasyonu konvansiyonel anlamda daha çok müşteri verilerini gruplandırarak analiz etmek için çeşitli istatiksel modelleme yöntemlerini kullanıyoruz. Fakat müşterilerin dijital izleri o kadar hızlı değişiyor ve dönüşüyor ki, bunları anlamlı sonuçlara döndürüp pazarlama alanında kullanmak gerekiyor. İşte Next4biz bunu yapabilmek için dinamik segmentasyon modülünü geliştirdi. Bu dinamik segmentasyon modülü sayesinde anlık olarak segmentasyon farklı sonuçlar yaratabilme imkânına sahip. Böylece konvansiyonel segmentasyondan mikro segmentasyona geçebilmek olanağına sahipsiniz. Bir adım ötesinde, artık müşteri yaşam döngüsü Next4biz sayesinde takip edebilir durumda. Bu sayede de olay temelli pazarlama otomasyonu kullanabiliyoruz. Yani pazarlama aktivitelerini manuel olarak yönetmek zorunda değilsiniz. Pazarlama aktivitelerinizi kural temelli olarak önceden tasarlayıp bir kere tanımladığınız andan itibaren müşterilerin davranışsal çıktılarına göre otomatik tepkiler vermesini sağlayacak bir şekilde kurgulayabiliyorsunuz. Bu sayede de müşteri yaşam döngüsünde her bir adım için özel aksiyonlar tanımlayarak müşterilerin bir adım önünde ilerleyerek pazarlama aktivitelerinizi yönlendirebilme imkânına sahipsiniz. Bu açıdan baktığınız zaman Next4biz, geleneksel pazarlamayla dijital pazarlamayı bir arada yönetebilme imkânı sağlayan bir bütünleşik CRM çözümüdür.

Müşteriler, dijital izler bırakan canlı varlıklar. Bugün, gündelik hayatımızda tıklamak, “like” etmek ve buna benzer birçok dijital kavram hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelmiş durumda. Dilimize girmiş olan bu kavramlarla beraber hepimiz dijital evrende izler bırakarak yaşıyoruz ama hepimiz tabii ki gerçek hayatta canlı birer varlığız. Hepimiz ihtiyaçlarımızı, beğenilerimizi dile getiriyoruz, taleplerimizi beyan ediyoruz ve onları karşılamak üzere hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Next4biz, dijital ayak izlerini anlamlı şekilde analiz edip, anlık olarak takip ederek kurumların o ayak izlerinden yararlanmasına vesile olacak ticari ilişkiyi geliştirmeyi sağlıyor. Bu açıdan baktığınızda, Next4biz bu dijital varlığa, daha doğrusu dijital izler bırakan canlı varlığa dair, anlık verilerle pazarlama aktivitelerini, etkileşimlerini yönetebilme fırsatı sağlıyor. 

Bir diğer konu pazarlama otomasyonu. Çünkü kurumlar ve müşteriler artık çok fazla etkileşim halinde. Müşteriler markalara dair birçok kanaldan çok daha fazla iz bırakmaya başladı ve kurumlar çok daha fazla veriyle muhatap olmaya başladılar. Hani diyoruz ya "bugünün en değerli varlığı veri" diye. Bu kadar büyük veriyi manuel olarak konvansiyonel araçlarla yönetmek imkânsız hale gelmiş durumda. Eğer siz yapay zeka destekli bir otomasyondan yararlanarak pazarlama etkileşiminizi yönetemiyorsanız, bugünün tüketicilerine hitap eden bir müşteri iletişimi ya da müşteri etkileşimi stratejisi uygulamıyorsunuz demektir. Dolayısıyla Next4biz'de yapmaya çalıştığımız şey, kurumların müşterileriyle kurdukları etkileşimi anlık olarak takip edip bunları anlamlı sonuçlara dönüştürerek kampanyalarında, pazarlama iletişimi araçlarında, raporlarında, analizlerinde, segmentasyon faaliyetlerinde, daha doğrusu pazarlama ve satış adına gerçekleşen her türlü faaliyetinde kullanabilme imkânı sağlamak. Bunu gerçekleştirirken öğrenen makine- derin öğrenme- teknolojisiyle geliştirilen yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak, verinin analiz edilmesi ve pazarlama otomasyonları çıktılarını kurgulamaya çalışarak, kurumların CRM'den yararlanmasına aracılık ediyoruz.

Yapay zekâya olan konsantrasyonunuzu artırmaya devam edeceğiz

Next4biz CRM ve BPM alanında kendini sürekli geliştiren bir teknoloji şirketi ve yapmaya çalıştığı şey teknoloji kullanımını  kurumlar adına sürekli optimize edebilmek. Bunu gerçekleştirirken şunu biliyoruz ki değişim kurumların artık en önemli gerçeği haline dönüşmüş durumda. Next4biz ile bu değişime uyum sağlama hızını artırmaya çalışıyoruz. Bunun için Next4biz'in sağladığı fonksiyonel esneklik ve no-code altyapısı sayesinde kurumlar, müşterileriyle kurdukları her türlü etkileşimi ve kurumsal süreçlerini günün koşullarına kolayca adapte edebilme şansı yakalıyorlar. Bunu yaparken de Next4biz’in ilk günden beri çok önemli bir iddiası, kurumların işlerini kurumsallaştırmalarına neden olabilecek süreç temelli çalışma disiplinine teknoloji aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak. Bunu da geliştirdiğimiz BPM teknolojileriyle sağlıyoruz. Burada süreçlerin modellenmesi, uyarlanması ve yine sürükle bırak teknolojiyle geliştirilip ardından doğrudan tasarlanarak bir uygulamaya dönüştürülmesini sağlayıp kurumların işlerini kurumsallaştırmalarına çare olmaya gayret ediyoruz. Bu açıdan baktığınız zaman, işletmelerin hayatlarını sürdürülebilir hale getirebilmeleri için kurumsallaşmalarına vesile olacak araçları sunuyoruz. CRM bir bütün olarak; satış, pazarlama ve satış sonrası müşteri hizmetleri alanında artık hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelecek. Kurumsal uygulamalar boyutunda çok fazla yerde yapay zekâyı kullanmaya başlayacağız. Müşteri hizmetleri yönetiminde de özellikle insan eforunu minimum seviyeye indirebilecek ve operasyonel hata riskini ortadan kaldıracak yapay zekâ çözümlerinden yararlanacağız. Next4biz kullanan kurumların büyük bir çoğunluğu, Next4biz yapay zekâsından yararlanarak insan eforunu minimum seviyeye indirmeye başladı. Bugünün en çok üzerinde konuşulan kavramlarından bir tanesi de Metaverse. Belki de yakında, müşteri hizmetlerinin ve müşteri etkileşiminin Metaverse versiyonu çıkacak ve Metarverse’te müşteri hizmetleri yönetimi ve müşteri etkileşim yönetimi gerçekleşecek. Dolayısıyla Next4biz de kendini metaverse’de müşteri etkileşimi yönetimine hazırlayacak.

Türk mühendislerin geliştirdiği tüm dünyada tanınan global bir yazılım markası olmayı hedefliyoruz

Next4biz olarak, 5 yıldır Amerika'da da hizmet veriyoruz, Kıta Avrupası'nda da bir tane ofisimiz var. Türkiye'de sürekli büyüyoruz. Kendi yarattığımız satış ve pazarlama kanallarımızın yanında hem Türkiye'de hem de yurtdışında global iş ortaklıkları ile büyümeye devam edeceğiz. Türk mühendislerin geliştirdiği tüm dünyada tanınan global bir yazılım markası olmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için iş ortaklıklarımızı ve ürünümüzün vaat ettiklerini sürekli geliştirebilecek Ar-Ge faaliyetlerimize yatırımı sürdürmeye devam ediyoruz. Yol haritamıza baktığınızda, en yenilikçi ürün özellikleriyle global rakiplerine göre fark yaratmaya çalışan ve tüm dünyada tanınan bir Türk yazılım firması olma gayreti içerisindeyiz." 

 

 

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir