Pazarlama İlkeleri Nedir?

Pazarlama ilkeleri, en basit haliyle pazarlamanın 4P'si adı altında toplanmıştır. 4P, İngilizce’deki Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Dağıtım) ve Promotion (Tutundurma) kelimelerinin baş harflerini ifade eder. Her geçen gün rekabetin artması ile birlikte şirketler daha güçlü pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyuyorlar ve bu stratejilerin temelleri pazarlama ilkelerine dayanıyor. 1960’larda ortaya atılan ve pazarlamanın babası olarak kabul edilen Philip Kotler’in “Pazarlama İlkeleri” kitabıyla popüler olan 4P kavramı, zaman zaman eklemeler yapılarak 5P, 7P gibi örneklerle karşımıza çıkabiliyor. Philip Kotler, 4P pazarlama karmasını şöyle tanımlıyor: “Firmanın pazarlama hedeflerini hedef pazarda takip etmek için kullandığı pazarlama araçları kümesi.” Pazarlama İlkeleri: Pazarlamanın 4P'si

Ürün(Product)

Ürün, bir grubun ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen veya kurulan şeylerdir. Ürün, somut veya soyut olmak üzere bir mal veya bir hizmet olabilir. Doğru ürünü doğru pazarla buluşturmak için ürünü yaratmadan önce pazar araştırması yapılır. Ürün, pazarın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tasarlanır. Her ürün bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bu döngü, büyüme, olgunluk ve düşüş evrelerinden oluşur. Pazarlamacılar, düşüş evresine geçmemek için ürünlerine yenilik ve inovasyon getirmelidir. https://pazarlamasyon.com/tuketici-neyi-satin-alir-algilanan-urun-faydasi/

Fiyat(Price)

Tüm pazarlama stratejisi için çok önemli bir değişken olan fiyat, müşterinin bir ürün için ödemeyi kabul edeceği miktardır. Eğer fiyat çok yüksek olursa potansiyel müşteriler kaybedilir; çok düşük olursa kar elde etmek zorlaşır. Fiyat belirlenirken rakipler göz önünde bulundurulmalıdır. Fiyat, maliyeti, karı ve müşteri algısındaki değeri kapsar. https://pazarlamasyon.com/coca-cola-turkiye-fiyatlamayi-nasil-yapiyor/

Dağıtım(Place)

Ürünü, doğru zamanda doğru yerde müşterilerle buluşturmak gerekir. En iyi ürünü üretseniz dahi, potansiyel müşterileriniz ürünüze ulaşamıyorsa bir anlamı yoktur. Müşterilerin nerede ürüne ulaşmak isteyeceğini anlamak için hedef pazar iyi analiz edilmelidir. Yoğun dağıtım, özel dağıtım, seçici dağıtım ve marka kiralama (franchising), başlıca dağıtım stratejileridir. https://pazarlamasyon.com/markalarin-stratejik-ortagi-bakkallar/

Tutundurma (Promotion)

Tutundurma, ürünün bilinirliğini arttırmayı ve pazarda yer edinmesini sağlayan tanıtım faaliyetlerini kapsar. Tutundurma; satış organizasyonları, halkla ilişkiler, reklam, satış promosyonları gibi uygulamalardan oluşur. İnsanların ürününüzü satın almasını istiyorsanız, öncelikle ürününüzden haberdar olmalarını sağlamalısınız. 1980'lerde ortaya atılan 7P kavramı ise 4P'ye ek olarak People (İnsanlar), Process (Süreç) ve Physical Evidence (Fiziksel Kanıt) kelimelerini kapsıyor.
Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir