Kendini Tanıma Yolculuğumuzun Dijital Çağ’daki Durağı: "Oyun Tabanlı Yetkinlik"

Tüm toplumlarda kültürel anlamda bir merkezi mekan oluşturmak herkes tarafından kabul edilmektedir.  Bu inanç sistemlerinde kutsal yapıtlar olarak ortaya çıkar, devletlerde ise başkent olarak.  Tarihe bakarsak müslümanlar için kıble, yahudiler için mescidi aksa örnek verilebilir. Antik döneminin en önemli kültürel topluluğu olan Antik Yunanistan’da ise bu mekan “Delfi Tapınağı” idi. O dönemde birçok kıtaya yayılan imparatorlukta “Dünyanın merkezi” olarak bu tapınak gösterilir, büyük toplantılar, görüşmeler, kararlar burada alınırdı. Ve bu tapınağın girişinde de “ omphalos” adı verilen bir taşta her girenin mutlak okuyacağı şekilde ‘’ Nosce Te İpsum’’ yazmakta,  Yunancası :‘’ Gnothi Seauton’’, Türkçesi ise “Kendini bil”. Antik Yunan filozofu, Sokrates’in öğretisinin özü. ‘’Kendini bil, o zaman evreni ve başkalarını da tanıyacaksın’’ der.

Kendimizi, güçlü yanlarımızı, zayıf yönlerimizi ve geliştirme fırsatımız olan konuları ne kadar biliyoruz? Bazı hobilerle, kitaplarla ya da insanlarla bu “Kendini Bilme” maceramız devam etmektedir. Ancak yüzyıllar öncesinden günümüze yine Sokrates'in öğrencisi Platon size bu konuda bir tüyo vermek istiyor, işte Platon’un günlüklerinden bir alıntı  ‘’Biriyle bir yıl boyunca sohbet etmek yerine bir saat oyun oynarsanız daha iyi tanırsınız’’.

Özellikle pandemi döneminde hepimizin evlerinde ‘zorunlulukla’ geçirdiğimiz sürelerde eğlenmek amaçlı en sık başvurduğumuz yöntemler ‘oyunlar’ oldu. Bazılarımız tabu, tavla, okey ve monopoly gibi fiziksel oyunları tercih ederken bazıları dijital mobil, konsol ve online oyunlara başvurdu. Oyun sektörü dünyada sağlık sektörüyle en çok büyüyen ve açık ara en büyük sektörlerden biri olma yolunda ilerliyor. Türkiye’deki araştırmalarda Türk oyun sektörünün de %130 gibi bir rakamla 2020 pandemi döneminde büyüdüğünü göstermektedir.

Peki bu oyunları oynarken hiç çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla tartıştığınız oldu mu? Ya da kahvehanelerde oyun oynarken çıkan büyük kavgalara ne demeli? Daha basit bir örnek trafiğe çıkan babalarımız, amcalarımız normalde hiç kızıp sayıp sövmezken trafikte neden bir canavara dönüşebiliyor? Hepsi oyun duygularımızla özümüze döndüğümüz ve aslı olmamızdan. Plato’nun dediği gibi acaba ‘oyun’ insanları tanımanın en etkili yöntemi olabilir mi? Bu coğrafyada yüzyıllar öncesinden verilen bu mesaj acaba dijitalleşme çağımızda ne kadar doğru bir yöntem olabilir?

Günümüz şirketlerin çalışan süreçlerini düşünmenizi rica ediyorum. İlk önce işe alım, devamında oryantasyon ve uzmanlık eğitimleri ve devamında liderlik için mentorluklar. Tüm süreç oldukça zorlu, sıkıcı ve kişilere özelleştirilmemiş iyileştirilmemiş ve eğlence unsurundan oldukça uzak.

Şirketlerin işe alım eğilimlerini, yetenek  hatlarına benzetebiliriz. Yetenek hattı çok devrelidir. Çoğu zaman aynı yerden başlayıp, yolculuğumuza devam ederiz. Peki yetenek hattında ilk nereden başlayacağız? Strateji… İstenen amacı belirleyip bu amaç doğrultusunda yapılacakları net bir şekilde planlamak ve bunu yaparken minimum enerji harcayıp/zarar görüp maksimum fayda elde ederek. Strateji bizi zamanlarda farklı yerlere götürebilir.

Öncelikle hangi değeri yaratmak istediğinizi bilmediğiniz sürece bir kişiyi işe almak yada ekibinize bir kişiyi yerleştirmek sizin için zorlu bir süreç olacaktır. Önce stratejinizi belirlemelisiniz sonrasında şirkete değer katacak konumları seçip, yetenek hattında ilerlemeniz gerekir.

Teknolojik gelişmeler, yetenek keşfetmenize ve stratejinizi uygulamanıza, entegre olmanıza ilham kaynağı olabilir. Analitik araçlar, işin niteliği ile uyuşan yeteneği keşfetmenizi, insanların ne istediğini ve hayallerinin neler olduğunu öğrenmenizi sağlayabilir. Belki de ihtiyacınız olan yeteneğin gözünüzün önünde, keşfedilmeyi bekliyor olduğunu öğrenebilirsiniz.

İnsan kaynakları planlaması yetenek hattının en önemli parçasıdır. Doğru yeteneği doğru zamanda doğru yerde bulmanıza ve yerleştirmenize yardımcı verilerde büyük bir desteğe sahipsiniz. Doğru yeteneği bulma konusunda yaratıcı olmalısınız. Geleneksel mülakat ve testler size hem zaman hem maliyet açısından hiç bir zaman tam yeterli olmayacaktır. Her zaman daha fazla aday profiline ulaşmak, gerçek yetenekleri ortaya çıkarmak ve keşfetmek için İK planlamasını destekleyen veri ve algoritmaları takip edebilmeliyiz. Şirket kültürünü yansıtacak adayı nasıl bulabiliriz? Stratejimizi ilerletmek için  bir adayı nasıl konumlandırmalıyız? Yeni bir aday mı yoksa şirketinize değeri yaratmak için mevcut ekibinizde çalışmaya tutkulu olan kişi var mı? Bunun için yaratıcı olmalı ve iç ve dış kaynaklardan yararlanmanız gerekmektedir.

Yetenekli çalışanları seçmek için bugüne kadar birçok farklı yönteme bakıldı. Bu alanda yapılan çalışmalar boyunca kişilik envanterleri, başarı testleri ve ilgi testleri. Ancak çoğu testlerin adaylar üzerinde geçerliliği olmadığını ve sürecin adayları zorlu bir yolculukta hissetmelerine neden olduğu gözlemlenmektedir. Süreçleri iyileştirmeli adayların daha keyifli bir şekilde süreci yaşamalarını sağlamalıyız.

Adayları değerlendirmenin bir yolu olarak oyunlaştırma aday üzerindeki stresi en aza indirgeyerek, hem eğlenceli, sıkıcı olabilecek bir durumu ilgi çekici bir şeye dönüştürmeye çalışır hem de adayın becerilerini keşfetmesinde değer katabileceğinizi göstermektedir. Daha fazla adayı sürece dahil edip, işgörenlerin organizasyona ilgisini arttırıp, iş arayanların bu yöndeki çabalarını olumlu yönde destekler. Geleneksel testlerden veya mülakatlardan tespit edilmesi zor soft becerileri ve yetkinlikleri keşfetmemizi sağlar.

Yetkinlik ve soft beceriler üzerine yapılan araştırmalar, yetkinliğin çok karmaşık ve kapsamlı bir kavramı kapsadığını ve farklı bilim insanlarının farklı yetkinlik ve soft beceri tanımlarına sahip olduğunu göstermektedir. Yetkinlikler; bir kişinin işini oluşturan tüm ilgili bilgi, beceri, yetenek ve özellikleri içerir. Bu bağlama özgü nitelikler, üstün iş performansı ile ilişkilidir ve iş performansını ölçmenin yanı sıra çalışanları geliştirmek, işe almak için bir standart olarak kullanılabilir. Bu bağlamda adayların yetkinlikleri bilmek kurumsal performansın iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Örneğin,bir  bilgisayar programlamada 10 kişi yetenekli olabilir, ancak belki sadece beş kişi şirket kültürüne uygun bir şekilde çalışacaktır. Bu, yönetime saygılı olmak, verimli çalışmak, iyi bir zaman yönetimine sahip olmak ve etkili bir ekip üyesi olmak olabilir. Seçeceğiniz adayın yeteneğini keşfetme doğrultusunda güvenilir bir algoritma, veri analizini sağlayarak bir yol izlemeniz,  sizi yetenekleri açısından şirkete değer kazandıracak potansiyel adaya götürecektir.

Şirketlerin işe alım tarafında yönünü teknolojiye çevirerek dijital ortama taşımaları pandemi döneminde artık trend değil bir norm oldu, diğer bir deyişle dijital bir zihniyette bu yetenekleri bulma süreçlerinde değişimi yönetip,organize etmek  ve bunları işe alım eğilimlerine uygulamamız gerekiyor. Küresel iş gücünün %24’ünü oluşturacak Z nesil  yeteneği elimizde tutmak adına performans değerlendirme, geliştirme planlamayı dijitalleştirme yoluyla sürekli geri bildirim oluşturmalıyız. Özellikle dijitalleşme, yapay zeka, oyunlaştırma ve veri analizlerinden yararlanarak işe alım eğilimlerinin değiştiği bu süreçlerde daha uzun dönemli verim sağlanabilmelidir. Farklı aday kişilikleri oluşturup, şirketlere potansiyel adaylar hakkında doğru analizle bilgiler sunup, işin niteliği ile uyuşan adayları keşfetmemizde oyunlaştırma gibi bir iş modelinden yararlanılıp, çözümler bulunabilir.

İşe alım süreçlerinde ki oyun dokunuşu : Owiwi

Başkalarının göremediğini görebilen, oyun sevgisi, gizli yetenekleri ve becerileri ortaya çıkarma yeteneği güçlü , ‘başkus’tan logosunu alan, potansiyel adaylara soft beceriler ve kültürel uyum hakkında değerli bilgiler sunarak, adayların gelecekteki davranışlarını tahmin ederek ,işe alım süreçlerini iyileştirmeyi odaklayan  Owiwi, bizi oyunlaştırmanın gücünden yararlanarak doğru yeteneklere ulaşmamızı sağlıyor.

Uygulamada 8 ada ve burada adayı yönlendiren karakteristik özelliklere sahip oyuncular 8 becerinizi değerlendiriyor. Bu ada yolculuklarında, ikilemlerle karşılaşırken verilen her bir görev karşılığında “en iyi seçim” ve “en kötü seçim” gibi aslında çift seçim yaparak becerilerinizin tam anlamıyla ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Hesap verilebilirlik, uyum sağlama, karar verme, değişime açık olma, dürüstlük, öğrenme çevikliği, takım çalışması, dayanıklılık,  karar verme gibi yetkinlikleri önce değerlendiriliyor ve karakteristik özelliklere göre sıralanıyor. Sonrasında belirlenen yetkinlikler değerlendirme süreçlerine göre mülakat soruları ile adaylara doğru soruyu sormanızı sağlıyor.

21.Yüzyıl Yetkinliklerinin Keşfi ve Gelişimi için Accelium :

Accelium, yenilikçi oyun tabanlı eğitim ve değerlendirme araçları yöntemi, kişisel koçluğu, ekip atölyeleri ile stratejik düşünme ve esneklik geliştirmeyi öğrenmek, aynı zamanda adayın ilgi çekici deneyim becerilerini ve performanslarını yansıtmak ve geliştirmek için etkili stratejilerin geliştirilmesini sağlıyor. Özellikle pandemi sonrası önem kazanan yetkinlikleri ölçen oyunlaştırmalı 360 değerlendirmesi, analitik kabiliyet, esnek düşünce, verimlilik, stratejik düşünce ve uygulama (execution) gibi yetkinlikleri değerlendirmemizi sağlıyor.

 Adayların oyun oynarken cevap verme süresi, cevapların doğruluğu, kazanılan puanlar, deneme sayısı gibi gizli davranışlarını yakalayarak bir nevi adayın performansını izleyerek değerlendirilmesini sağlayan oyunlaştırma tabanlı platformlar, geleneksel testlerde asla ulaşamayacağınız bilgilere erişmenize olanak tanıyor.

Geleceğin Yetenek Yönetimi Metodu Oyunlaştırma için Knack App:

 Knack; oyun, bilişsel bilim ve makine öğrenimin büyülü bir bileşimidir. Bütün bu unsurları birleştirerek oyunları, insanların gizli yetenek ve becerilerini ortaya çıkaracak dijital kod çözücülere dönüştürülmüştür. Yeteneklerinizi ölçmek ve iş performansı potansiyelini tahmin etmek için mobil  oyun teknolojisi ile geliştirilmiştir.

 

Şirketlerin özellikle işe alım eğilimlerinde, yetenek ve becerileri ölçmek için sezgiye dayalı ve geleneksel sistemler yerine Knack’ın veri ve kanıtlarının gücünden yararlanılıp, işin niteliği ile uyuşan adayı bulmaları sağlanabilir. Aynı zamanda şirketler mevcut çalışanları için de hangi özelliklerinin daha iyi performans sağladığına ulaşabilmek, gelişmelerini sağlamak için objektif değerlendirmelerinden yararlanılabilir.

Knack teknolojisi, yapay zeka modülüyle de sizlere aslında yetenek olarak tanımlayabileceğiniz hali hazırdaki çalışanlarınızın sonuçlarından da beslenerek aynı profillere uygun yeni adayları günler değil saatler içinde bulabiliyor. Bu iç görünün yanı sıra sinyal teorisi yani geleceğiniz hakkında sahip olduğunuz    yeteneklerinizi daha kapsamlı bilmeyi ve bilişsel bilime dayanarak zihnin ve zihinsel süreçlerin insanlardaki keşfedilmemiş potansiyelini dakikalar içerisinde nerede olursanız olun ortaya çıkarabilen yeni, akıllı bir dijital çağ üretiyor.

Bir dönem dünyanın merkezi olarak her bilge tarafından ziyaret edilen Delfi tapınağının girişinde yazan “Kendini Bil” öğüdü artık kurumlarımızda ‘oyun’ yöntemiyle dijitalleşen deneyimlerde çok daha yeni bir alanda geçerli. Siz de bu oyuna var mısınız?

Begüm Güney / Gamfed Türkiye Gönüllüsü

Ercan Altuğ Yılmaz / Gamfed Türkiye Temsilcisi

Kariyer
TotalEnergies İstasyonları: "Tam performans ile tasarruf"

TotalEnergies İstasyonları'nın yeni reklam filmi yayında.

Bunlar İlginizi Çekebilir