Coşkunöz Holding Kurumsal İletişim Müdürü Janset Beklen Aran: "Global bir oyuncu olma hedefiyle çalışıyoruz"

Coşkunöz Holding Kurumsal İletişim Müdürü Janset Beklen ile Coşkunöz Holding'in kurumsal iletişim kültüründen itibar yönetimine, dijitalleşme çalışmalarından sürdürülebilirlik gündemlerine kadar birçok konuda konuştuk.

Coşkunöz Holding, 72 yıllık tecrübesiyle ağırlıklı olarak otomotiv olmak üzere; savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilgi teknolojileri ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet göstermesinin yanı sıra; Bursa, Ankara, Gebze ve Eskişehir'de, yurt dışında ise Rusya ve Romanya’da yatırımları bulunuyor. Coşkunöz Holding Kurumsal İletişim Müdürü Janset Beklen Aran ile Coşkunöz Holding'i konuştuk.

Coşkunöz Holding olarak yürüttüğünüz faaliyetlerden kısaca bahsedebilir misiniz?
Coşkunöz Holding olarak, 72 yıllık tecrübemizle bugün ağırlıklı otomotiv olmak üzere, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilgi teknolojileri ve lojistik gibi 7 sektörde 14 şirketle toplam 142 bin metrekare kapalı alana sahip 10 üretim yerleşkesinde faaliyet gösteriyoruz. Yerli ve global pek çok dünya devi markayla çalışıyor, önemli oranda ihracat gerçekleştiriyoruz. Bursa, Ankara, Gebze ve Eskişehir ile yurt dışında Rusya ve Romanya’da yatırımlarımız bulunuyor. Türkiye’de ve yurt dışındaki şirketlerimizde toplam çalışan sayımız 3 bin kişiye ulaşıyor. 

Kurucumuz Kemal Coşkunöz, nam-ı diğer Kemal Hoca’nın o günün çok kısıtlı imkânlarında dahi geleceği öngören vizyonu bizlerin omuzlarına çok önemli sorumluluklar yüklüyor. “Bir işi yapıyorsam en iyisi olmalıyım” sözünü bugün şirketlerimizde tüm çalışanlarımızla, ana taahhüt olarak benimsedik. Otomotiv dış gövde parçası ve kalıp üretiminde Türkiye’de sektör liderlerinden biri olarak, yaptığımız işte daima en iyisi olmak vaadiyle rakiplerimizden ayrışıyor ve öncü olmak için çalışıyoruz. Yine Kemal Hoca’nın temellerini attığı Coşkunöz Eğitim Vakfı, Türk sanayisinin ve geleceğinin ihtiyaç duyduğu mesleki gelişimi sağlamak için pek çok farklı proje yürütüyor. 

Coşkunöz Holding’in kurumsal iletişim ve kurum içi iletişim kültürünü nasıl değerlendirirsiniz?
Günümüzün değişken ve belirsiz iş ortamında, hedeflerin gerçekleşmesi ve başarılı olabilmek için çalışmaların iletişim stratejileriyle de desteklenmesi çok kritik. Neyi nasıl yaptığınız kadar hatta bazen daha da fazla; neyi nasıl anlattığınız, kendinizi ne kadar doğru ifade ettiğiniz, hedef kitlenize ne kadar ulaşabildiğiniz önem taşıyor. Çünkü yüksek belirsizlik ve değişkenlik, gerçekliği tehdit ediyor. Gerçeğe olan inanç azaldıkça da taraflar arasındaki güven sekteye uğruyor. Bu da işin başarıyla tamamlanma ihtimalini azaltıyor. Bu nedenle kurumsal iletişim departmanı, kurumlarda ölçülebilir iş değeri üreten bir stratejik ortak olma noktasına geliyor. 

Coşkunöz Holding, kurumsal iletişimi birincil yönetim fonksiyonları arasında gören bir kurum. Bunun en güzel göstergesi de Kurumsal İletişim Müdürlüğü olarak İcra Kurulu’nda yer almamız. İcra Kurulu üyelerimizle birebir çalışarak; şirket stratejileri ve gündemden beslenme ve aynı zamanda holdingin tüm iş ve stratejilerinin planlanmasına iletişim bakış açımızla katkı verme imkanı buluyoruz. Bilgi akışında ve planlamalarda doğrudan yer almamız, stratejik iletişim süreçlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütme ve yeni hedeflere ilişkin planlama aşamalarında önemli görevler üstlenmemizi sağlıyor. Bu durum, holdingde ürettiğimiz değerin, doğru iletişim kurgusuyla doğru kitlelere anlatılmasına verilen değeri gösteriyor. Üst yönetimimizle birlikte, Türkiye ekonomisine kazandırdığımız katma değeri ifade etmek üzere stratejik iletişim planımızı titizlikle kurguluyoruz.

Temas ettiğimiz tüm sektörlerde paydaşlarımıza dokunarak kurumumuzun müşterisi nezdinde olduğu gibi kamuoyunda da akla ilk gelen sanayi kuruluşları arasında yer almasını sağlamak için çalışıyoruz. Müşteri tarafında uzun yıllardır işimizin kalitesi ve yetkinliklerimizle biliniyoruz. Oluşturduğumuz bu güveni,  hedef kitlemizin çok önemli paydaşlarından olan sivil toplum kuruluşları, genel kamuoyu, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, eğitim ve istihdamlarını çok önemsediğimiz gençler gibi farklı kitlelere de doğru şekilde aktarmak istiyoruz. 

Kurumsal iletişim ekibi olarak kurum içi ve dışı tüm süreçleri bir bütün halinde ele alıp, yönettiğimiz alanlarda kurum kültürümüze sadık kalarak, markamıza katma değer sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şirket olarak itibar yönetimi konusunda benimsediğiniz değerler nelerdir? Türkiye’de bu süreçler sizce başarılı yürütülüyor mu?
Coşkunöz Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm iş alanlarında odağımızda yer alan kurumsal değerlerimizin köklerinde kurucumuz Kemal Hoca’nın vizyonu var ve bu vizyon tüm katmanlarımız tarafından aynı şekilde benimsenmiş durumda. Bu değerlerimiz; “saygılıyız, girişimciyiz, sürekli gelişiriz ve birlikteliği önemseriz”. Değerlerimizi kısaca şöyle açıklayabiliriz: ‘Saygılıyız’ çünkü yaşama dair tüm değerleri ve etik prensipleri insani değerleri yüksek çalışanlarımızca öncelikli iş yapış biçimi olarak benimseriz. ‘Birliktelik’ ile başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı odağımızda tutarak, attığımız her adımda birbirimizi desteklemeyi ve karşılıklı fayda sağlamayı önemseriz. ‘Sürekli Gelişiriz’ değerimiz, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin ve toplumumuzun gelişimi için hem ilham vermeyi hem de sürekli öğrenmeyi gözetmemizi ifade eder. Son olarak ‘girişimcilik’ DNA’mızda var. Sürdürülebilir karlı büyüme esasında değer yaratarak, cesaret ve tutku ile çalışmaya odaklanırız. 

Tüm bu kurumsal değerlerimizle beraber itibara büyük önem veriyoruz. Ürettiğimiz değeri doğru aktarmak için iletişim ve itibar yönetimini çok kıymetli buluyoruz. İtibar yönetimi konusunda Türkiye’de genel anlamda farkındalığın arttığını görüyoruz. Salim Kadıbeşegil Hoca’nın her zaman vurguladığı gibi şirketler ‘itibarlarını yönetmekten daha önemli bir işleri olmadığını’ giderek daha fazla idrak ediyorlar. Paydaşlarına daha fazla dokunan, empati yapabilen, değerleriyle uyum içinde olarak onunla daha fazla bağ kurabilen markaların itibarlarını artırdığına tanık oluyoruz.

Günümüzde şirketlerin gelecek vizyonunun en önemli başlıklarından biri de dijitalleşme. Coşkunöz Holding’in bu konuya yaklaşımı nedir? Önümüzdeki yıllarda Coşkunöz Holding’i dijitalleşme anlamında neler bekliyor?
İçinde bulunduğumuz sektörler itibarıyla, dijital dönüşüme en erken dahil olan şirketlerden biriyiz. Geçen yıl başlattığımız CODE 2025 isimli projemiz ile şirketimizin 75. kuruluş yıldönümü olan 2025 yılında, dijital dönüşümünü tüm hücreleriyle başarmış bir kurum olmak istiyoruz. Tüm şirketlerimizi yalınlaştırıp maliyet, kalite ve teslimat performanslarını mükemmelleştirerek hem kendimize hem de müşterilerimize rekabet avantajı sağlamak üzere çalışıyoruz. Süreçlerimiz dijitalleşirken önceliğimiz; elde ettiğimiz veriyi farklı iş kollarına evrimleştirip iş kollarımızı çeşitlendirerek yeni çağa ayak uydurmak. Bunu başarmak için veriyi anlamlandırıp fayda sağlayacak şekilde yorumlamak ve sonrasında üretilen bu bilgiyi satışa çevirecek iş modelleri kurgulamak üzere İnsan Kaynakları birimimizde, Ar-Ge merkezlerimizde ve Stratejik Planımızda ortak bir bütünsel yaklaşımı benimsedik. Dönüşümü sadece teknoloji ekseninde değerlendirmiyor, tüm iş süreçleri ve organizasyonu da dönüştürüyoruz. Mevcut insan kaynağımıza dönüşüme uyum sağlayacak yetkinlikleri kazandırmak için faaliyetler yürütüyoruz. 

Global çözüm ortağı olma hedefimiz doğrultusunda bundan sonra fark yaratan teknolojilerimizle de anılmak istiyor ve müşterilerimizin karşısına katma değeri çok daha yüksek ürünlerle çıkabilmeyi amaçlıyoruz. Teknolojik gelişime ayak uydurmak değil öncülük etmek üzere projeler geliştiriyoruz. Üretim yaptığımız tüm sektörlerde bu hedef çerçevesinde oluşacak rekabetçi ortama hazır olmak için, elektrifikasyon ve ağırlık azaltma çalışmaları başta olmak üzere teknoloji yol haritaları ve bunlara bağlı Ar-Ge projelerini oluşturduk. Sanayide yapay zeka, makina öğrenmesi, derin öğrenme uygulamalarımızı hazırlıyoruz.

Ar-Ge’ye her yıl 4 milyon Euro yatırım yapıyoruz. Biri otomotiv ve savunma/havacılık, biri de bilişim alanında olmak üzere iki Ar-Ge birimimiz mevcut. Otomotiv ve savunma/havacılık alanlarında müşterilerimize sunduğumuz çok sayıda ürün geliştirme hizmetinin yanında, tüm dünyanın odağı olan ‘karbon-nötr’ hedeflerinin en önemli parçası olan ağırlık azaltma çalışmalarında, Türkiye ve çevre coğrafyada lider konumda olduğumuz sürtünme karıştırma kaynağı ve lazer kaynak gibi birleştirme teknolojilerinde, özellikle savunma/havacılık alanında karşılık bulan eklemeli imalat teknolojilerinde ve patentli yeni nesil çelik alaşımlarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci Ar-Ge merkezimiz ise bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren CITS isimli şirketimize bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bilişim Ar-Ge’miz ile başta sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik yazılımlar olmak üzere bulut bilişim uygulamaları geliştiriyor, aynı zamanda holding ve bağlı şirketlerin dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyoruz.

Holding olarak dijital dönüşüm haritamızda bu yıl robotik işlem otomasyonu, akıllı tedarik zinciri, karanlık fabrika ve otonom devamlılık gibi hedeflerimiz bulunuyor. Biz geleceğin, dijital ve yalın teknolojik dönüşümlerde olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde süratle dijitalleşirken, işlerimizi ve şirketlerimizi daha yaratıcı ve yenilikçi kılmanın yollarını da araştırmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirmekte olduğunuz faaliyetleriniz nelerdir?
İnsanları, şirketleri, kentleri, ülkeleri; yani kısacası dünyayı, hepimizin geleceğini ilgilendiren ‘sürdürülebilirlik’ kavramı, kısa süre içinde hayatımızda önemli yer edindi. Sürdürülebilirlik stratejilerimiz ekseninde tüm paydaşlarımızın, toplumun ve dünyanın daima daha iyiye gitmesi, herkes gibi bizim açımızdan da çok kıymetli. Başka türlü bir gelişim mümkün değil. CODE 2025 yolculuğumuz çerçevesinde en önemli kurum hedeflerimizden biri de sürdürülebilirlik. Sürecin sonunda tüm işlerimizde yalınlaşmak, bizi sürdürülebilirlik mesajına daha hızlı bir şekilde ulaştıracak. 

Hedeflediğimiz ‘daha iyi’lerin hayata geçirilmesi için çizdiğimiz yol haritalarımız var. İş planlarımızı bu yol haritaları ekseninde kurguluyor; sosyal ve çevresel faktörlere değer veriyor ve değer katmak istiyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı çevresel ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak şekilde tasarlıyoruz. 

Ar-Ge faaliyetlerimizi karbon-nötr hedefiyle yürütüyor, buna uygun ürün ve prosesler tasarlamak üzere çalışıyoruz. Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında üretim tesislerimizi yeni nesil üretim teknolojileriyle yeniliyor, Endüstri 4.0’ın gereklerine uygun hale getiriyoruz. Bu yatırımlarla maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarını da azaltmayı hedefliyoruz. Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerimiz Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz Kalıp Makina da alanlarında örnek bir duruşla sürdürülebilirlik raporlarını yayınladı ve bu konuya gösterdiğimiz özenin altını çizmiş oldu.

Bursa'da faaliyet gösteren firmamız INEVA da bu alandaki önemli değerlerimizden. INEVA; çevreye zarar veren atıklardan oluşan arıtma çamurunun bertarafı için arıtma çamurunun oluştuğu kuruluşlarda tesisler kuruyor. Çamurun termal işlemden geçirildiği bu tesislerde hem arıtma çamuru neredeyse yok edilmiş oluyor, hem de her 1 ton atık bertarafından yaklaşık 1 buçuk ton buhar enerjisi üretiliyor. Bunun sonucunda da elektrik elde edilerek enerji geri kazanımı sağlanıyor. Dünyanın hızla kirlendiği ve küresel iklim krizinin alarm verdiği günümüzde Coşkunöz olarak, bu krizin etkilerinin azaltılmasına katkı vermek istiyoruz. INEVA yatırımımız da bu çerçevede şekillendi ve başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 

Coşkunöz Holding’in gündeminde, yakın ve uzak geleceğe dair planları ve hedefleri arasında neler var?
Daima müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı ve hatta beklentilerin birkaç adım önünde yer alarak sektördeki trendleri belirleyen, güncel teknolojilere en hızlı şekilde uyum sağlayan ve öncülük eden, ürün/proses geliştiren bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Ar-Ge merkezimizle yeni malzemeler, ürün ve proses geliştirme, çevreye uyumlu teknolojiler gibi konularda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Dijital ve teknolojik altyapıdan İK’ya, Ar-Ge’den İş Sağlığı ve Güvenliğine tüm şirket ve süreçlerimizde dijital dönüşümü önceleyerek topyekun değişim hedefiyle başlattığımız CODE 2025 ile ortaya koyduğumuz vizyon, faaliyet gösterdiğimiz tüm iş alanlarında sürdürülebilir değer üreterek, küresel ayak izini genişleten bir holding olmaktır.

Uzun zamandır global bir oyuncu olma hedefiyle çalışıyoruz. 2012 yılında Rusya’ya bağlı özerk Tataristan Cumhuriyeti’nde kurduğumuz otomotiv fabrikası, bizim için globalleşme yolunda çok önemli bir adım oldu. Daha sonra Romanya ile yurtdışı yatırımlarımıza devam ettik.  2025’e kadar en az iki ülkede daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Savunma-havacılık, çevre teknolojileri ve bilgi teknolojileri alanlarında da yatırımlarımız devam edecek.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin dışında yeni alanlarda girişim sermayesi ile yatırım yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz girişim sermayesi yatırım fonu ile mobilite, medikal teknolojiler, tarım, havacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren startup firmalara yatırım yapacağız. Bir yandan faaliyet alanı kapsamımızı genişletirken bir yandan da bulunduğumuz tüm sektörlerde işimizde en iyi olmak, öncü olmak, global standartlarda çalışan ve global ölçekte faaliyet gösteren bir kurum olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir