Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir zorunluluk

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu’na sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği karnesine dair yorumlarını ve kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmalarını sorduk.

Toplumun cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık seviyesini ve cinsiyetçi kalıp yargılara karşı tavrını ortaya koymak için yapılan birçok araştırma, hem globalde hem de yerelde çarpıcı veriler koymaya devam ediyor. Araştırmalara göre karnemizde yine pozitif bir tablo yok, gelişmiş ülkelerin kadın-erkek eşitliğini sağlamada diğerlerinden ileride olduğunu görüyor ancak dünyanın hiçbir yerinde tam bir cinsiyet eşitliğinden söz edilmediği gerçeği ile yüzleşiyoruz. Bu bağlamda, Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu’na sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği karnesine dair yorumlarını ve kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmalarını sorduk. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir zorunluluk
Ülkemizdeki nüfustaki dağılımı yüzde 50,1 erkek, yüzde 49,9 kadın olsa da konu istihdama gelince kadınların sadece yüzde 28’lik kesiminin işgücüne katıldığını görüyoruz. Üst yönetim kademelerini incelediğimizde bu oran ne yazık ki daha da düşüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği birçok alanda eşitliği kapsıyor ancak özellikle kadınların eşit şekilde ekonomiye katılımı sağlanmadığında sürdürülebilir bir ekonomiden de bahsedilemiyor. Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da bunu doğruluyor, başlıklar arasında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği diğer 16 hedefi de derinden etkiliyor. Yoksulluğun azaltılması, sağlığa erişim, insana yakışır işler, barış ve adalet gibi hedeflere ulaşabilmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın bir zorunluluk olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Bu anlamda hem bireylere hem de kurumlara büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. 

Kadınları iş yaşamından koparmayacak politika ve uygulamalar artırılmalı
Sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak ve kadınların ekonomiye katkısını artırmak için öncelikle bu duruma engel teşkil eden birtakım yapısal durumların gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Toplumsal alandaki eksikliklere ya da dayatmalara, kökleşmiş algılara, diğer yandan iş yaşamını şekillendiren uygulamalara mercek tutmak gerekiyor. Üst düzey kadın yönetici aday havuzunun oluşabilmesi açısından, kadınların iş hayatında devamlılığını sağlayacak uygulamaların hayata geçmesini sağlamalıyız. Kadınların önünden iş yaşamındaki potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini engelleyen ya da sekteye uğratan bariyerlerin kaldırılması için ivedi adımlar atılmalı. Hamilelik, doğum ve annelik dönemine dair kolaylaştırıcı ve kadınları iş yaşamından koparmayacak politika ve uygulamaların artırılması hayati önem taşıyor. 

Kadınlara yönelik aksiyonlarımızı artırmak için çalışıyoruz
Aktif Bank olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine büyük önem veriyoruz. Banka genelinde kadın-erkek çalışan dağılımımız sektörümüzün geneliyle paralel olarak neredeyse yarı yarıya olmakla beraber, üst yönetime de bu dağılımın taşındığı yegâne banka olduğumuzu paylaşabilirim. Bir kadın Genel Müdür liderliğindeki bankamızın C Level yöneticilerinin de yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Tüm bankacılık sektörüne gerçek anlamda eşitlikçi bir yönetimin nasıl olabileceği konusunda örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Bunun yanında insan kaynakları politikamızdan sosyal sorumluluk alanına kadar kadınlara yönelik aksiyonlarımızı artırmak için de çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedefleyen "Ekonomide Aktif Kadınlar" sosyal etki projemizle iş hayatında kadın işgücünün artmasına ve daha da önemlisi tutunmasına destek oluyoruz.

Ekonomide Aktif Kadınlar projemizi; kredi skoru olmayan dar gelirli kadınların, faizsiz verdiğimiz krediler ile kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturmalarına fırsat tanıyan, böylece onları finansal sisteme dahil ederek daha kapsamlı finansal enstrümanlara da erişimlerini sağlayacak şekilde kurguladık. Proje iş ortaklarımızdan Türkiye Grameen Mikrofinansman Programı aracılığıyla ulaştığımız dar gelirli ve mikro girişimci kadınları, aynı zamanda eğitim ve mentorluk ile de destekliyoruz. Bu kapsamda Experian ortaklığında "Finansal Geleceğini Yönet" eğitimlerini fazlar halinde başlattık. Hedefimiz 3 yılda 5 bin kadına ulaşmak.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir