Sosyal medya üzerinden alışverişte 2025 yılı tahminleri

Sosyal medya üzerinden yapılacak harcamaların 1.2 milyar dolar olması bekleniyor.

Accenture'ın 2 Ocak 2022 tarihinde yayınladığı sosyal medya üzerinden alışveriş raporu, gelecek 4 yılda yapılacak harcamalar konusunda bizlere ışık tutuyor.

2025 yılında sosyal medya üzerinden yapılacak alışverişin toplam değerinin 1.2 milyar USD'ye çıkması ve bu kanalın tüm e-ticaretin yüzde 16.7'sini temsil edeceği öngörülüyor. Mevcut haliyle 492 milyon USD işlem hacmi olan sosyal medya alışverişlerinin, bileşik yıllık büyüme oranının yüzde 26 olduğu ifade ediliyor. Bileşik yıllık büyüme oranı, en erken 1 yıl önce yapılan bir yatırımın günümüzdeki getirisini ve karlılık oranını gösteriyor. 2025 yılına kadar gerçekleşecek büyümede pandemi koşullarının tüketici davranışlarında yarattığı değişim ve sosyal medyada geçirilen sürenin artması doğrudan etkiler olarak değerlendiriliyor.

Accenture, araştırma için yaklaşık 10 bin katılımcı ile temasa geçerken, katılımcıların yüzde 64'ü son bir yılda en az bir kere sosyal medya üzerinden alışveriş yaptığını beyan ediyor. Sosyal medya üzerinden ürün satan işletmeler için yapılan genel değerlendirmede, işletme ölçeğinin tüketiciler tarafından öncelikli olarak değerlendirilmediği yönünde. Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 59'u küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden alışveriş yaptığını ve bu ölçekteki işletmelere destek olmaktan keyif aldıklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 63'ü daha önce alışveriş yaptıkları bir satıcıdan tekrar ürün satın aldıklarını beyan ediyor. Bu da bizlere pazarlama derslerinde öğretilen 80-20 kuralının yürürlükte olduğunu gösteriyor. Bu kurala göre işletmeden daha evvel alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 20'si, mevcut satışların yüzde 80'ini oluşturmaktadır.

Araştırma, genel olarak dünyada 3.5 milyar internet kullanıcısı olduğunu, bu nüfusun tüm dünya nüfusunun yüzde 44'üne karşılık geldiğini ifade ediyor. Ortalama bir sosyal medya kullanıcısı, bu mecralarda günde ortalama 2.5 saat harcıyor. Pozitif ağızdan ağza iletişim (WOM) olarak bilinen ve genel hatlarıyla tüketicilerin olumlu ve olumsuz deneyimlerini diğer kullanıcılarla paylaştığı bu mecra, TikTok Kuzey Amerika Direktörü Sandie Hawkins tarafından WOM'un steroid kullanmış hali olarak betimleniyor. Sosyal medya alışverişi, ürünlerini perakende olarak tüketicilerine ulaştırmak isteyen herkes için çok daha cazip bir mecra haline gelmeye devam edecek.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Mark Zuckerberg, 1 milyar metaverse kullanıcısı için tarih verdi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yakın zaman önce CNBC'ye verdiği bir röportajda metaverse kullanıcı sayısının 1 milyara ulaşacağı tarihi açıkladı.

Bunlar İlginizi Çekebilir