Oyunlaştırmayı İçerik Pazarlama Stratejisine Nasıl Entegre Edebiliriz?

Her yeni gün ile birlikte artan rekabet ortamı içerisinde, işletmeler kendi gelişimleri için en doğru yolu bulmak ve markalarını lider konuma getirmek için üstün bir çaba sarf ediyor. Bu noktada, işletmelerin kişiselleştirilmiş pazarlama, arttırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik destekli deneyimsel pazarlama gibi farklı pazarlama stratejileriyle içeriğe odaklı birtakım yönelimleri bulunuyor.

İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir kitleyi hedefe çekip, sonrasında da elde tutarak kar amacı doğrultusunda bir müşteri eylemi sağlamak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya odaklanan stratejik ve etkili bir pazarlama yaklaşımıdır. Etkili içerik pazarlaması uygulayan bir marka, kendi varlığını geliştirmede ve sektörde tutundurmada ortaya çıkabilecek en az sorun ile kitle katılımını hızlandırabilir ve daha fazla tüketiciye ulaşarak asıl hedef olan satış artışını sağlayabilir. Bununla birlikte, içerik pazarlamasının temeli oyunlaştırma dinamikleriyle sağlamlaştırılırsa, fayda katlanarak işletmeyi etkileyici bir noktaya taşıyabilir.

Özellikle küçük ölçekli bir işletmeye sahipsek “oyunlaştırma” öğrenmeniz gereken sihirli bir kelimedir. Oyunlaştırmanın ne olduğu, kullanım alanları, küçük dokunuşlarla bile neden bu kadar etkili çalıştığı gibi bilgiler, oyunlaştırmayı içerik pazarlama stratejilerimize başarıyla uygulamamıza yardımcı olacaktır.

Oyunlaştırma Nedir?

Oyunlaştırma en basit ifadesiyle, gerçek dünyaya oyun mekanikleri ve oyun etkileşimleri katmak anlamına gelmektedir. Motivasyonu ve katılımı artırmak ya da marka sadakatini güçlendirmek gibi amaçlarla oyunları büyüleyici ve karşı konulmaz kılan oyun prensiplerini ve bir oyun tasarımında gerekli olan tüm öğeleri bir uygulama ya da iş süreçleri gibi oyun dışı herhangi bir alana entegre etme süreci oyunlaştırmayı tanımlar.

Günümüzde oyunlaştırma, dünyanın önde gelen işletmelerinde de bir pazarlama yaklaşımı olarak uygulanmaktadır.

Oyunlaştırma, tüketici ile tüm stratejilerden bağımsız bir şekilde uzun vadeli bir etkileşim sağlayarak sadakati tetikler ve onlarla doğrudan bir bağlantı kurma yoluyla sürece dahil edip zihinsel bir tatmin ya da diğer bir değişle içsel bir motivasyon yaratmasına katkıda bulunur. Tüm bunlar işleyişe katıldığında, önemli bir pazarlama prosedürü olarak düşünülebilir.

Pazarlamada Oyunlaştırma Neden Başarılı Bir Şekilde Çalışır?

Bir oyunlaştırma stratejisi oluşturmak, hedef kitlemiz için eğlenceli bir kullanıcı deneyimi yaratarak marka ile tüketici arasında daha uzun vadeli, daha canlı, sürdürülebilirliği fazla ve daha ilgi çekici bir ilişki kurmaya neden olacaktır.

Oyunlaştırma stratejileriyle donatılmış bir pazarlama yaklaşımı tüketiciyi marka ile duygusal bir bağ kurarak sadakate teşvik edecektir.

Oyunlaştırma uygulamaları, insanların başarı ve rekabet duygularına da hitap eder. İnsanlar fark edilmek ve ödüllendirilmek ister. Diğer kullanıcılardan daha iyi performans sergilemek, onlara bir başarı duygusu tatmini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, oyunlaştırmanın önemli bir kısmının olası bir kazanımın farklı bir deyişle ödülün sunulması olduğunu unutmayalım. Ödülün bireysel bir başarı, belirli yüzdelik bir indirim kuponu, ücretsiz bir ürün, hatta bazen materyalist bir şey olması da gerekmez;  tanınırlık, rozet veya değerli bir içerik paylaşımı bile olabilir. Oyunlaştırma stratejisi ödülleri kapsayarak, müşterilerin kendilerini marka çerçevesinde farklı bir seviyeye taşımaları ve bir şeyler elde ettikleri gerekçesine dayanarak çalışır. Aynı mekanizma ile potansiyel müşterinin de satın alma kararını etkiler.

Oyunlaştırma, potansiyel müşterilerimizin birbirini tanımasına yardımcı olacağı gibi hedef kitlemizi daha iyi anlamlandırmamızı ve konumlandırmamızı da destekleyecektir. Böylece onlara daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmuş oluruz.

İçerik Pazarlamasında Oyunlaştırmanın Faydası Nedir?

Oyunlaştırma, pazarlama dünyasında birçok ürüne, hizmete veya müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasına uygulanabilir ve herhangi bir bütçeye göre kolayca ayarlanabilir.

Peki, oyunlaştırmanın içerik pazarlama stratejimiz üzerindeki etkisi nedir?

İnsanların oyunlaştırılmış içerikler yardımıyla daha uzun süreli motive olması ve içeriğimizle daha fazla ilgilenmesi ile sonuçlanacak ve bu durum kampanyalarımızın viral olmasını etkileyecektir. Oyunlaştırma çoğu zaman müşteri bağlılığını ve müşteri farkındalığını arttırmada güvenebileceğimiz bir iş ortağı gibi çalışır.

Oyunlaştırılmış içerikler hem kulaktan kulağa yayılarak yeni kullanıcıyı ya da tüketiciyi çeker hem de mevcut kullanıcı veya tüketiciyi ürün veya hizmeti kullanmaya devam etmeye teşvik eder. Mevcutta bulunan kitleyi harekete geçirirken, bu kitlenin referans olmasını sağlayarak yeni kitleleri platformumuza çekmek kulağa hoş gelmiyor mu?

Oyunlaştırılmış içeriklerin tercih edilme nedeni, bir yandan da özellikle bütünleşik kampanyalarda ilham verici olmalarıdır. Kampanyanın sürdürülebilirliği ile ilgili de destekleyici olarak çalışacak ve günün sonunda unutulmaz bir kampanya yaratma hedefimize hizmet edecektir. Alışılmışın dışında bir marka tanıtımı yaparak, markamızın akılda kalıcılığını da arttırmış olacağız.

Her durumda, ek olarak büyüleyici içerik oluşturmak için oyunlaştırılmış metodolojileri kullanmaya hevesli markalar içerisindeysek, oyunlaştırmayla ilgili riskler ve tehlikeler hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Oyunlaştırma kurgusunun yetersiz planlanması veya bir şekilde tüketicinin ilgisine hitap edemeyecek yapıda olması markamız için kötü bir şöhrete de yol açabilir.

Oyunlaştırılmış uygulamanın yeterince güvenli olmasını ve içerik pazarlamasına algılanabilir etkiler getirmesini sağlamak için, oyunu tasarlarken ve oyunun kurallarını oluştururken ekstra özen göstermemiz gerekir. Dahası, ilerleme takibini şeffaf hale getirmek için gerçek zamanlı olarak geri bildirim sağlamamız ve en iyi oyuncuları makul şekilde tanımlamamız gerekir.

Bir Marka İçerik Pazarlama Stratejilerini Nasıl Oyunlaştırabilir?

Arama motoru optimizasyonu, e-posta pazarlama, sosyal medya pazarlaması gibi stratejileri uyguluyoruz. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe bu ve benzeri yöntemler tüm markalar tarafından kullanılıyor ama rekabette eş anlı olarak artıyor, Pazar büyüyor ancak pazar payları daralıyor. Dolayısıyla marka bilinirliğini arttırmak ve daha iyi gelirler elde etmek için yeni yol arkadaşlarına ihtiyaç duyuyoruz. Oyunlaştırma bunlardan biri, hem tüm süreçlere entegre edilebiliyor, hem de doğru uygulandığında bizi sıfır noktasından tepe noktaya şaşırtıcı bir hızla taşıyor.

Oyunlaştırmanın, pazarlama stratejilerinde yeterince uygulandığı takdirde bir markaya sonsuz fırsat ve fayda getirebileceği yadsınamaz ancak oyunlaştırmaya doğrudan dahil olmak, bizi başarıya götürmeyecektir.

Albert Einstein‘ın dediği gibi; “Önce oyunun kurallarını öğrenmeliyiz, sonra da herkesten iyi oynamayı..”

  1. İlk Hedefimiz: Bebek Adımları!

Oyunlaştırmayı ilk kez öğreniyorsak ve bu stratejiyi daha önce hiç denemediysek, içerik pazarlamamızı başarılı bir şekilde oyunlaştırmak için bebek adımları atmak markamız için hayati önem taşır.  Başlangıç ​​olarak, bir anda tam bir rekabete başlamak veya bu rekabeti göz önünde bulundurarak yeni bir uygulama oluşturmak yerine aşırıya kaçmadan basit bir meydan okuma veya yayınladığımız bir videoyu izleyip bir durum güncellemesi paylaşan müşterilerimize küçük bir ödül vermek gibi hamleler ile ilerleyebiliriz. Böylece hipotezin nasıl işlediğini, kalabalığın nasıl tepki verdiğini görmek için nabzı ölçmüş oluruz. Bunu bir deneme olarak düşünüp, aşırı riske girmeden neler yapabileceğimizi anladıktan sonra içeriğimizi geliştirmek için küçük ipuçları aramaya başlayabiliriz.

  1. İpuçlarını Takip Etmek de Bir Yöntem.

Farklı markalar için neyin işe yaradığını anlamak, başarılı örnekleri inceleyerek kendimize bir taslak çıkartmak başlamak ​​için ideal bir noktadır. Oyunlaştırmanın etkili olduğu birkaç farklı analize göz atmak, tünelde yürümeye başlamadan önce yol haritamıza ışık tutacaktır.  Pek çok farklı marka, pazarlama prosedürlerinde oyunlaştırma hipotezini kullanıyor ve ürettikleri içerikler ile çok güçlü başarılar elde ediyor.

Stratejiyi doğrudan uygulamaya çalışmadan önce, farklı kuruluşların onu nasıl çalıştırdığını, hangi ölçeği kullandıklarını ve süreçlerinde bütçelerini nasıl yönettiklerini anlayalım. Benzer tekniklerden herhangi birini kullanıp kullanmadığımızdan bağımsız olarak, her durumda öğrendiğimiz verilerle kendi stratejilerimizi tekrar gözden geçirip gerekli yerleri revize edebiliriz.

  1. Kendini Tanı ve İçeriğini En Yalın Haliyle Anlat

Yaptığımız işi önce kendimiz anlamalıyız. Örneğin; Oyunlaştırma uygulamamızı kurguladık. Farklı ekiplerle birlikte kontrol grupları oluşturup gerekirse en ince ayrıntıya kadar tüm süreci kontrol edeceğiz. Kendimize kurgunun nasıl işleyeceğine dair süreci tasarlarken aklımıza gelmeyen bir takım sorular sormaya başladıysak, sistemimizin açıkları teker teker ortaya çıkıyor demektir. Bu, işleyişimizi tekrar gözden geçirmemiz gerektiği anlamına gelir. Her şey açık, anlaşılır ve takip edilmesi kolay olacak şekilde planlanmalıdır. Aksi takdirde, içeriğimiz ile ilgili kullanıcılarımızın kafası karışacak ve takibi bırakma oranları olması gerekenden çok daha yüksek olacaktır. Kullanıcıyı edindikten sonra retention rate’imiz düşükse, yani kullanıcılarımızı elimizde tutamıyorsak yine büyük bir sorun ile karşı karşıyayız demektir.

Ürettiğimiz içeriğin aşırı derecede karmaşık ve kafa karıştırıcı olması ihtimali kısa vadede bile sorun yaratacaktır. Kullanıcıların oyun kurgusunu ve süreç sonunda nasıl ödüllendirileceğini anlamak için uzun uzun anlatılmış bir kılavuzu inceleyecek vakti ve sabrı olmayabilir, hem zamanını kılavuz okuyarak harcamayı kim ister ki?  İçeriği test aşamasına taşımadan önce, ekibimiz ile birlikte oyunlaştırılmış içeriğimizin nasıl çalıştığını, süreç sonunda kazanımın ne olacağını ve kullanıcı deneyimi süresince hangi kurallara uyulması gerektiğini doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor.

  1. Hedef Kitleni Tanı

Hedef kitlemize uyumsuz şekilde bir içerik oyunlaştırması gerçekleştirdiğimizde etkileşimlerimiz düşecek ve bu marka değerimizin azalmasına yol açacaktır.

Belki de oyunlaştırma sürecinde sunduğumuz ödüller kullanıcılarımızın ilgilerini çekmeyecek ve kurgumuzun içinde bulunmakla ilgilenmeyecekler ya da öte yandan, üzerinde bir cerrah titizliğinde çalıştığımız içerik aslında yeterince büyüleyici değil ve başından beri dikkatlerini hiç çekmedi.

İşte hedef kitlemizin kim olduğunu, onlar için en önemli olanın ne olduğu, beklentileri, yaklaşımları ve onların ilgisini nasıl çekeceğiniz konusunda detaylara sahipsek, her durumda takdir edecekleri bir şey yapmak için elimiz güçlü olacaktır.

Hedef kitlemizin ne düşündüğünü anlayıp, her şeyden önce onların kullanıcı deneyimine yatırım yaptığımızı aklımızdan çıkartmayalım.

  1. Oyunlaştırma Stratejisi için Hedeflerini Belirle ve Kartların Açık Oyna

Oyunlaştırılmış içeriğimizi devreye almadan önce, başarıyı tahmin etmek için önceden planlanmış yöntemlere sahip olmamız önemlidir.  İster odağımızda farklı bir ürün testi, ister sınırlı süreli kuponlar veya ücretsiz bir kazanım olsun, oyunlaştırmayı amaçladığımız hedef kitlemiz ile çalıştırmanız gerektiğinde açık motivasyon kaynaklarımız da hazır bulunmalıdır.

Daha önce bir meydan okuma veya oyunlaştırılmış herhangi bir içerik yayınladıysak, neyin işe yaradığı ve bizi nelerin beklendiği ya da hangi alanda işlerin yolunda gitmeme olasılığı olduğu gibi konularda akıllıca bir düşünceyle bir B planına sahip olmamız gerekir. İlk kez bir oyunlaştırma serüvenine atıldıysak, hedef kitlemizi hangi itici güçlerin etkilediğini ve az önce saydığımız bileşenleri en azından planımız doğrultusunda olasılıklar çerçevesinde kıyasladığınızdan emin olalım. Bir persona çalışması bu yolda bize önemli ölçüde destek olacaktır.

  1.  Pazarlama Hedeflerini Iskalama: Yol Haritamızdan Çıkmadığımıza Emin Miyiz?

Daha fazla site ziyaretçisi ve oyunumuza daha fazla kullanıcı katılmanın heyecanı çok baskın gelebilir, ancak hayalimizi yaşarken genel pazarlama hedeflerimizi gözden kaçırmadığımızdan emin olmalıyız. İnsanlar sitemizi sadece oyunu oynamak için ziyaret ediyor ve sonra ayrılıyorsa, ürün bilinci ve kâr muhtemelen bizim amaçladığınız gibi yükselmeyecektir. Oyunlaştırma süreci, ne olursa olsun, ziyaretçilerimizi web sitemizdeki diğer sayfalara yönlendirmeli ve dikkatlerini ürünlerimiz veya hizmetlerimize çekmelidir.

  1. Teknolojiyle Dost Ol

Yeni teknolojinin iç süreçlerimizi ve oyunlaştırma prosedürümüzü değiştirmesine izin verme konusunda isteksiz olmamaya çalışalım. Günümüz iş dünyasında sürekli değişim doğrultusunda iş süreçlerinin tamamı ayakta kalabilmek ve rekabet ortamında yer edinebilmek için gelişen teknolojiye adapte olmak zorunda. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik yaygınlaştıkça ve yapay zeka teknolojileriyle büyük veri genel perspektif dışında da analiz etmeye başlandığında, tüm bunların oyunlaştırma sistemimizi geliştirmemize yardımcı olması akıllıca olacaktır.

Teknolojik alt yapının gelişmesi daha çekici, aşamalı olarak özelleştirilmiş, hatta daha mikro düzeyde düşünürsek kişiselleştirilmiş ve hedef kitlemizi canlandırıcı içerikler oluşturmamıza olanak tanıyarak, daha yüksek adanmışlık katsayısı ve giderek daha etkili pazarlama imkanı sağlar. Ek olarak, oyunlaştırma sürecinde ilerlemeyi ihmal etme ihtimalimize karşı, kullanıcıları bizden uzaklaştırmak için daha enerjik ve heyecan verici bir deneyim sunan birçok farklı marka da olacaktır. Hedef kitlemiz stabil bir oyunlaştırma uygulamasına katlanmak yerine bu markalara ilgi gösterebilirler. Bu nedenle teknolojik yeniliklerin oyunlaştırma tekniğimiz üzerinde çeşitli seviyeleri geliştirmesine açık olmak yerinde bir hareket olacaktır.

Oyunlaştırma sürecinde biraz ilerledikten sonra risk alıp, oyunumuzu bir sonraki seviyeye taşımaktan ve artırılmış gerçeklik gibi eğlenceli alanlara dokunmaktan korkmadan çevik yapıya adapte olmamız bir süre sonra rekabeti yakalamak adına kaçınılmaz olacaktır.

Beray Çinçin / Gamfed Türkiye Gönüllüsü

Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir