Ömrünü tamamlamış lastiklere çevre dostu ve sürdürülebilir çözüm

MNG Kargo, Laska iş birliğiyle atık lastikleri sürdürülebilir malzemelere dönüştürüyor.

MNG Kargo, ömrünü tamamlamış lastiklerini çevre dostu biçimde ekonomiye geri kazandırmak için Laska ile yeni bir işbirliği başlattı. Atık lastiklerden yenilenebilir yakıt ve karbon siyahı olmak üzere temiz ve katma değeri yüksek iki ayrı ham madde elde eden Laska, bu işbirliği sayesinde MNG Kargo’nun bağışladığı lastikleri de ekonomiye geri kazandıracak.

Yenilikçi, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla ömrünü tamamlamış lastikleri ileri dönüştüren ve çevre dostu ham maddeler olarak onları ekonomiye geri kazandıran yüksek teknoloji firması Laska; atık lastiklerden elde ettiği karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt ile dünyanın kirli ve maliyetli üretim alışkanlıklarına yenilikçi çözümüyle yanıt veriyor. Bağışlanan lastikler sürdürülebilir ham maddelere dönüştürülürken onların çevre üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırıyor. 

Proje kapsamında ilk aşamada bağışlanan lastikler sayesinde toplam 8 ton CO2 emisyonunun, 2.5 ton zehirli gazın atmosfere salınımının, yeraltı suyuna sızan 200 bin litre kirletici petrolün ve 5.5 ton fosil yakıt tüketilmesinin önüne geçilmiş olacak.

Daha güçlü bir gelecek için çevre dostu adımlarını artırdıklarını belirten MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz, “Çevre dostu uygulamalarımızı artırmaya yönelik yeni projeler hayata geçiriyoruz ve bunları önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyoruz. Ege Orman Vakfı ile yaptığımız iş birliği bunun ilk adımlarından biri oldu. Şu an binlerce fidan bağışı ile oluşturduğumuz MNG Kargo Ormanı’mız bulunuyor. Daha güçlü bir gelecek için ormanımızı daha da büyütmeye devam ediyoruz. Laska ile yaptığımız iş birliği de doğaya nefes olma çabalarımızın devamı niteliğinde. Atık olarak sınıflandırılabilecek lastiklerimizin, çevre dostu üretim ile ekonomiye tekrar kazandırılmasından ve geleceğimize katkısı olmasından dolayı çok memnunuz.” dedi.

Girişimlerinin faaliyetlerine ve iş birliğine dair açıklamada bulunan Laska kurucusu ve CEO’su Onur Güdü, tüm işbirliklerinin ekonomi ve ekoloji arasındaki doğru köprünün kurulduğu girişimcilik anlayışı bağlamında geliştirildiğini belirterek, “Dünyanın ve kirli maliyetli üretim/tüketim alışkanlıklarını ancak üretim süreçlerine bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşan ve etki yaratma fikrine odaklanan projelerle değiştirmek mümkündür. Bu noktada MNG Kargo’nun bizimle bu yolu eş zamanlı olarak yürüme sorumluluğunu kendi iş modellerine entegre etmeleri daha sürdürülebilir bir dünya için oldukça önemlidir.” dedi.

MNG Kargo’nun atık lastiklerinin başka sektörlerde ham madde olarak kullanılması ile yaratılan endüstriyel simbiyoz, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir gelecek için önemli bir anahtar olarak görülüyor. MNG Kargo, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Amaçtan 9’una katkı sağlayan Laska ile proje kapsamında başlıca ''Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar'', "Sorumlu Üretim ve Tüketim" ve "İklim Eylemi" amaçları doğrultusunda hareket edecek.

 

Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir