Mobil Cihazlardan Yapılan Toplam Ticaret Tutarı 2017'de 1 Trilyon Doları Aşacak

Ticaret, ilkel toplumların takas sistemini bırakıp, parayı bir tür değişim aracı olarak kullanmaya başlamasından beri var olan ve hayatın tam merkezinde yer alan bir olgu. Yıllar yılı gelişen, değişen ticaret olgusu, günlük yaşamın var olan dinamiklerine zaman zaman ayak uydurarak, zaman zaman öncülük ederek, günümüze kadar bir çok evreden geçerek geldi.

Sanayi devrimi gibi tüm dünyayı kökten etkileyen bir takım olayların ticaret bazlı olması, ticaretin günden güne çok daha fazla değer kazanmasına ve hayata çok daha fazla entegre olmasına yol açtı. Hayatın birebir içinde yer alması, ticareti bir takım icatlardan ve yeniliklerden soyutlanamaz hale getirdi. İnsanlık tarihinin son 15 senesine damgasını vuran internetle birlikte ise ticaret ayrı bir boyut kazandı.

1990'lardan günümüze dönüp baktığımızda ticaretin ne denli büyük değişimler yaşadığını rahatlıkla görebiliriz. 2000'lerden sonra insanların internet üzerinden alışveriş kavramına ısınması ve bu kavramın ticarette kendini iyice hissettirmesiyle birlikte, ortaya çıkan e-ticaret kavramı giderek çok daha popüler bir kavram haline geldi. Son yıllarda artan mobilite, insanların mobil cihazları günlük hayatta daha yoğun olarak kullanmaya başlaması, yalnızca insanların günlük yaşamdaki alışkanlıklarını değil, insanların zihninde oluşan ticaret algısını da büyük bir ölçüde değiştirdi.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi 2006'da 213 milyar dolar olan e-ticaret hacmi, 5 sene içerisinde 2 katına çıkarak 2011'de 400 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakam Türkiye'de 2011 yılında 18 milyar dolarken, 2012 yılında bir önceki döneme göre %23 artış gösterek 22 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu bilgiler ışığında ticaretin bir sonraki evresinin e-ticaret olduğunu ve bu değişiminde önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşeceğini söylemek, sürrealist bir düşüncenin ürünü olamaz.

Gelelim başlığımızla da alakalı kısıma. Gelişen teknolojiyle birlikte artan mobilite, günlük hayatın vazgeçilmez enstrümanlarından biri haline geldi. Amerika'da yaşayan 18-24 ya arasındaki gençlerin %68'inin akıllı telefona sahip olması, bir sonraki nesilin mobili çok daha yoğun kullanacağının bir işareti. IDC'in dün yayınlamış olduğu rapora göre, e-ticaret hacmi giderek büyüyecek ve bu büyümenin büyük bir kısmını mobil üzerinden yapılan ödemeler oluşturacak. 2017'de ise mobil cihazlardan yapılan toplam harcamanın tutarı ise 1 trilyon doları aşacak.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir