Kadın çalışan sayısını bilinçli olarak artıran politikalara yer vermeliyiz

Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İpek Baylav ile, sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği karnesine dair yorumlarını ve kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmalarını konuştuk.

Toplumun cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık seviyesini ve cinsiyetçi kalıp yargılara karşı tavrını ortaya koymak için yapılan birçok araştırma, hem globalde hem de yerelde çarpıcı veriler koymaya devam ediyor. Araştırmalara göre karnemizde yine pozitif bir tablo yok, gelişmiş ülkelerin kadın-erkek eşitliğini sağlamada diğerlerinden ileride olduğunu görüyor ancak dünyanın hiçbir yerinde tam bir cinsiyet eşitliğinden söz edilmediği gerçeği ile yüzleşiyoruz. Bu bağlamda, Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İpek Baylav ile, sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği karnesine dair yorumlarını ve kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmalarını konuştuk.

Kadın çalışan sayısını bilinçli olarak artıran politikalara yer vermeliyiz
Kadınların eğitim ve iş dünyası başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında erkeklerle yan yana yürümesi, demokratik gelişim açısından da önem arz etmektedir. Kadınların giderek artan oranda işgücüne katılımlarının, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri açısından büyük bir potansiyel ifade ettiğine inanıyoruz.  

Kadınların eğitim imkânlarından yararlanma, iş hayatına katılım ve ekonomik hayata dahil olma gibi alanlarda gelişmeler kaydetmesi, sadece eşitliliğin sağlanması açısından değil, ülkemizin toplumsal gelişimi açısından da önem arz ediyor.   

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 raporuna göre mevcut koşullara göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 132 yıl geçmesi gerekiyor.  Bu verilere baktığımızda her türden ayrımcılığın önlenmesi yalnızca temel bir insan hakkı değil, sürdürülebilir bir gelecek için zorunluluk. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2021 Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri raporuna göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32,8. Bu yüzden ülkemizde iş yerinde cinsiyet eşitliği sağlanmasının, mevcut işgücü ve yetenek havuzundan azami şekilde faydalanmayı mümkün kılarak, şirketlerin ve toplumun ekonomik büyümesi açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum.  

Türkiye’de birçok sektörde olduğu gibi hizmet sektöründe çalışan kadın sayısını da oldukça yetersiz buluyorum. Sektör olarak kadın çalışan sayısını artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de sektördeki, özellikle satış, teknoloji ve yönetim kadrolarındaki, erkek egemen yapıyı kırarak kadın çalışan sayısını bilinçli olarak artıran politikalara yer vermeliyiz. 

Gönüllü ya da zorunlu kota uygulamalarının negatif bir algıya yol açmaması için işe alımdan, işten çıkışa kadar tüm insan kaynakları ve yetenek yönetimi süreçlerinin adil, ölçülebilir ve herkese eşit mesafeli bir yapıda kurgulanması gerekmektedir. Şirketlerin çeşitlilik ve fırsat eşitliği sunmaları kadınların bu cam tavanlar engelinden sıyrılmaları için büyük önem arz ediyor.

Odak noktamıza insanı koyuyoruz
Ticket Restaurant Edenred olarak, kuruluşumuzdan bu yana "İş dünyasını herkes için daha iyi bir yer haline getirmek" için çalışıyoruz. Odak noktamıza insanı koyuyor, fırsat eşitliğini kurum kültürümüzün en temel değerlerinden biri olarak görüyoruz. Kadınların iş hayatında aktif rol almasını destekliyor, şirketimizde kadın istihdamını artırmaya önem veriyoruz. Bu bakış açımızı resmileştirmek amacıyla imzaladığımız global düzeyde bir anlaşma olan “Çeşitlilik Bildirgesi” ile de çalışanlarımıza hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağımızın sözünü veriyoruz. 

Çalışanlar arası eşitlik ilkelerine hem daha çok şirketin uyması hem de bu ilkelerin iş dünyasına daha fazla yayılmasını desteklemek amacıyla çalışanlarımızı olduğu kadar müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da bu konuda bilgilendirmeye özen gösteriyoruz. Ticket Restaurant Edenred’de çalışanlarımızın kariyer gelişimi için de Performans Yönetim Sistemi ile çalışanlarımızın performanslarını ve gelişimlerini takip ediyor, lokal ve global kariyer fırsatları sağlıyoruz.

Mesleklerin cinsiyetinin olmadığı inancıyla cinsiyet kavramlarına değil pozisyonun gerekliliklerine göre işe alım yapıyor, hem çalışanlarımızın hem de yönetim kurulumuzun yüzde 50’sini kadınların oluşturduğu, eşit özlük hakları sağladığımız ekibimizin mutluluğuna odaklanıyoruz.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir