İpek Özgüden Özen: Veriye dayalı stratejiler önem kazanıyor

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen: "2024’te yapay zekâ uygulamaları, halkla ilişkilere katma değer sağlayarak, hız kazandıracak ve manuel iş yükünü de azaltacak."

Pazarlama dünyası; teknolojik yenilikler, tüketici alışkanlıklarındaki değişimler ve pazarlama stratejilerindeki evrimle birlikte sürekli olarak dönüşüyor. Birçok rapora göre, yapay zekâ pazarlamacıların 2024'te markaların odaklandığı temel hususlardan biri olacak. Peki Türkiye’nin lider yöneticilerine göre yeni pazarlama trendleri neler olacak? Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen’e, yeni döneme ilişkin öngörü ve planlarını sorduk.

Veriye dayalı stratejiler önem kazanıyor

Dünyada afetlerin, krizlerin ve savaşların birbirini kovaladığı zor bir dönemden geçiyoruz. Deprem felaketi ile başlayan 2023 yılı, savaşların, acıların ve ekonomik kaygıların yaşandığı üzücü bir yıl oldu. Tüm bu gelişmeler yaşam ve iş koşullarını da etkiliyor. Böyle bir ortamda insanların, çalışanların, tüketicilerin beklentileri de değişiyor. Yaşamın tam ortasında olan biz iletişimcilere ise değişen beklentilere liderlik etmek düşüyor. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği - IPRA, İletişim profesyonelleri için düşünce lideri tanımını kullanıyor. Bu yıl gerek Altın Pusula projelerinde gerekse içinde bulunduğumuz projelerde anlam yaratan, toplum için, gezegen için çalışan, değer yaratan, kalkınma ve etki odaklı bir mesleki dönüşümün gerçekleştiğini, sorumluluklarımızın genişlediğini gözlemledik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı ile değerlerimizi hatırladığımız, ortak duyguları paylaştığımız, seferberlik ruhunu yeniden hatırladığımız bir yıl oldu 2023.

Türkiye için büyük önem arz eden afet konusu hem TÜHİD hem de sektörümüz için öncelikli konular arasında. Afet Yönetiminde Halkla İlişkilerin Görevleri ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Yürütülecek bu çalışmalar, böyle kritik bir konuda toplumumuza katkı sağlama amacını da taşımaktadır. Deprem döneminde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Gazetecileri Derneği, İDA-İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği, KİD- Kurumsal İletişimciler Derneği ve TÜHİD- Türkiye Halkla İlişkiler Derneği olarak ön çalışmasını yaptığımız Medya ve İletişim Platformumuz gerek iletişim sektörü gerekse iş dünyası için kıymetli bir yapı olacak. Türkiye’deki kurumlara, iletişim ajanslarına ve genç iletişimcilere açık olan Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nin bu yıl 22.’sini düzenleyeceğiz. Altın Pusula içinde de yeniliklerimiz olacak. Sorumlu iletişim konusu özellikle gündemimizde olan bir konu. Buradan hareketle sorumlu iletişim çalışmalarıyla toplumsal konularda farkındalık oluşturmayı ve iletişim sektörünü daha etkin bir şekilde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Sorumlu iletişim, hem sektörümüzün hem de toplumun sürdürülebilir geleceği için kilit bir unsur. Bu doğrultuda, planlı projelerle sorumlu iletişimi güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Yeni yılla birlikte toplum için, ülkemiz için ve dünya için daha etkili ve daha duyarlı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Hali hazırda etik değerlerin ön planda olduğu şeffaf, duyarlı bir iletişim kültürü ve sorumluluk bilinciyle üzerinde çalıştığımız ve olgunlaştığında kamuoyu ile de paylaşacağımız projelerle; sektörümüze, topluma daha fazla katma değer sağlamak ve sosyal etkileri artırmak da öncelikli gündemlerimiz arasında.

2024’te yapay zekâ uygulamaları, halkla ilişkilere katma değer sağlayarak, hız kazandıracak ve manuel iş yükünü de azaltacak. Yapay zekâ’yı kullanmak kolaylık sağlasa da mesleki yetkinliklere sahip olmayan kullanıcılar için veriyi kullanmak ve anlamlı bir stratejiye dönüştürmek maalesef mümkün olmayacak.

Veriye dayalı stratejilerin, veriye dayalı halkla ilişkiler çalışmalarının, etik değerlerin, toplumsal fayda projelerinin, sürdürülebilirlik konularının, kişiselleştirilmiş içeriklerin, etki analizlerinin, yapay zekâ kullanımının, teknolojinin getirdiklerine adaptasyonun önem kazanacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. İklim sorunlarına yönelik projeler artacak. Sorumlu liderlik özellikleri ön planda olacak. Sürdürülebilirlik, itibar, kurum içi iletişim, çalışmaları artacak. Ben merkezden çıkarak, biz odaklı çalışmaların artmasını temenni ediyoruz. 

Dijital dünya dönüşümüne devam edecek ve yarattığı etkinin önemi artacak. Değerler daha belirgin hâlâ gelecek. Hibrit çalışma modelleri ve esnek çalışma saatleri devam edecek. Kurumsal marka yönetimi, daha belirgin bir etki alanına sahip olacak; öte yandan kurumsal amaç ve değerler, kurumsal marka yönetiminde daha da öne çıkacak.

2024 yılına girmenin heyecanını ve umudunu yaşarken; sektörümüzde başarılı ve yaratıcı projelerin olduğu, iletişim profesyonellerinin, iş dünyasının, genç iletişimcilerin ve toplumun değerlerine sahip çıktığı, iyi ve sorumlu insan olma yolunda ilerlediği, başarı hikâyelerine ve sürdürülebilir iletişim stratejilerine odaklandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir