Geleceğin menüleri ile sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz

UFS Türkiye Pazarlama Müdürü Didem Molay Sevin ile UFS Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonundan, bitki bazlı beslenme stratejilerine, geleceğin menü trendlerinden, UFS'nin gelecek dönem hedef ve stratejilerine kadar birçok konuda konuştuk.

Ev dışı tüketim sektörü öncülerinden Unilever Food Solutions; 21 ülkede, 1600’den fazla şef ile yaptığı iş birliği sonucunda geçtiğimiz yıl birincisini yayınladığı Geleceğin Menüleri Trend Raporu’nun ikincisini hayata geçirdi. UFS Türkiye Pazarlama Müdürü Didem Molay Sevin ile UFS Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonundan, bitki bazlı beslenme stratejilerine, geleceğin menü trendlerinden, UFS'nin gelecek dönem hedef ve stratejilerine kadar birçok konuda konuştuk.

2001 yılından bu yana Türkiye’de profesyonel gıda ürünlerini şeflerin uzmanlığı ve katkılarıyla geliştiren Unilever Food Solutions (UFS), bugünkü vizyonun temelini nasıl oluşturuyor ve gelecekteki hedefleri ile nasıl bütünleşiyor? 
Unilever Food Solutions olarak 2001 yılından bu yana Türkiye'deki Horeca sektöründe etkinlik gösteriyor, global olarak 300'den fazla şef ekibiyle faaliyetler yürütüyor, sürdürülebilir malzeme tedarikinden kaliteli ürün geliştirmeye, dünya trendleri ile uyumlu tarifler yaratmaktan şeflere eğitim ve destek sağlamaya kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, sektördeki gıda profesyonellerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor ve bu çerçevede ürün portföyümüzü sürekli olarak geliştiriyoruz.

UFS olarak fark yaratan özelliklerimizden biri, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve özel çözümler sunma konusundaki uzmanlığımız. Yüzlerce şefin katkısıyla sürekli olarak ürünlerimizi yenileyerek ve inovatif çözümler sunarak sektörde öncü bir konumda yer alıyoruz. Bu noktada şeflik zanaati bakış açımız ve uzmanlık alanımız işe dahil oluyor. 

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sektördeki gıda profesyonellerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Şeflere özel eğitimlerimizle gelişmelerine destek olurken, işletmelere verimlilik sağlamak amacıyla danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik UFS'nin ana meselelerinden biri. Aynı zamanda, sektördeki gelecek trendlerini belirlemek ve sektöre ilham vermek amacıyla "Geleceğin Menüleri 2023" raporumuzla önemli bir rol oynuyoruz. Bu sene 2024 raporumuzu da yayınlamaya hazırlanıyoruz.

Gelecekteki hedeflerimize ulaşmak adına ekibimizi sürekli olarak eğitimlerle güçlendiriyor ve Hive adlı gıda inovasyon merkezimizde, gastronomi trendleri ve sektör ihtiyaçlarına odaklanan araştırmalar yaparak değişen pazar koşullarına adapte oluyoruz. Ayrıca, sektördeki önemli şeflerle iş birlikleri yaparak sadece ürün ve hizmetlerimizi paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörü daha iyi anlamak için fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Sürdürülebilir tarımsal ham madde kullanımı ve bitkisel temelli gıda seçeneklerini artırma misyonumuzla, gelecekteki hedeflerimizi şekillendiriyoruz. "Knorr Geleceğin 50 Gıdası" raporumuzla çevresel etkilere daha az maruz kalan bitkisel gıdalara yönelimi teşvik ederek sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Bu çabalarımızla, Unilever Food Solutions olarak sektörde fark yaratmaya ve gelecekte sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.

UFS’nin “Bugün yanındayız, yarına hazırız” olarak ifade ettiği marka amacı ışığında ortaya koyduğu projeler ve servislerle, ev dışı tüketim sektörünün gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
UFS'nin marka amacı olan “Bugün yanındayız, yarına hazırız” ilkesi doğrultusunda ortaya koyduğu projeler ve hizmetler, ev dışı tüketim sektöründeki hızlı değişimlere değerli katkılar sağlıyor. Bu sektör; çevresel etmenler, ekonomik durumlar ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimler gibi birçok dinamikle şekilleniyor. Ürünün üretiminden tüketicilere ulaşmasına kadar olan süreçte, Unilever Food Solutions olarak, global ağımız ve liderlik anlayışımızla sektöre yön veriyoruz.

Şeflik zanaati stratejimiz, ürün inovasyonundan üretim sürecine kadar, sektörün ve şeflerin ihtiyaçları doğrultusunda ilerlememizi sağlıyor. Knorr markasının "Geleceğin 50 Gıdası" raporu ile sektöre rehberlik ediyoruz. Gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve şeflerin beklentileri doğrultusunda ürün portföyümüzü genişletiyoruz.

Dijitalleşmenin de önem kazandığı bu dönemde, global şef müşteri ağımız aracılığıyla iletişim kurarak şeflere özel tarifler, eğitimler ve trend raporlarını paylaşıyoruz. Sektörümüzde öncü ve ilham verici olmanın yanı sıra bitkisel beslenme, atıksız mutfak uygulamaları ve yerel beslenme gibi yükselen trendlere odaklanıyoruz. Bu trendler, iklim krizinin etkilerine karşı duyarlı yaklaşımlarımızın bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Unilever Food Solutions, marka amacı doğrultusunda sektörde liderlik yaparak, sürdürülebilirlik, inovasyon ve şeflik zaanati ilkelerini benimseyerek ev dışı tüketim sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunuyor.

“Bugün yanındayız, yarına hazırız” marka amacı doğrultusunda yaptığımız çalışmalar ile ev dışı tüketim sektörünün daha lezzetli, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyeceğine inanıyoruz.

“Geleceğin Menüleri” hangi metodolojiyle belirlendi? Geleceğin menü trendleri, Türk beslenme alışkanlıkları ve kültürüne nasıl uygun hale getirildi?
25'ten fazla ülkede 1.600'den fazla şefle gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda, 12 ay süren titiz çalışmanın ardından Geleceğin Menü Trendleri 2023 raporunu yayımladık. Raporda, dünya genelinde 250'nin üzerinde UFS şefinin ve 1600'den fazla bağımsız şefin öngörüleri dikkate alındı.

Geleceğin Menü Trendleri 2023 raporunda 8 ana trend öne çıkıyor: Karşı Konulmaz Sebzeler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Düşük Atıklı Menüler,Doğadan Toplanan Yiyecekler, Lezzet Kontrastı, İyi Hissettiren Yiyecekler, Paylaşma Hazzı ve Bilinçli Protein.

Bu 8 trendin uygulanabilirliğini gösteren somut örnekler sunması, raporun güçlü yanlarından bir diğeri. Unilever Food Solutions olarak, bu raporla sadece geleceğin trendlerini paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda şeflere çözüm odaklı öngörüler ve uyarlanabilir reçeteler sunarak onları geleceğe hazırlıyoruz.

Belirlenen trendleri Türk beslenme alışkanlıklarına ve kültürüne uygun hale getirerek raporu yerelleştiriyoruz. Türkiye'deki öncelikli trendler Karşı Konulmaz Sebzeler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Düşük Atıklı Menüler ve Paylaşma Hazzı olarak belirlendi. Bu trendlere odaklanarak, 2023 yılı boyunca iş ortaklarına ilham veren yeni iş birlikleri geliştirdik ve bunların hayata geçirilmesinde destek sağladık. 

Vejetaryen gıdalara, glutensiz menü seçeneklerine ve bütünsel bitki bazlı beslenmeye olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? UFS’nin bu konuda stratejileri neler olacak? 
Bitki bazlı beslenme, çeşitli sağlık avantajları ile ilişkilendirildiği için popülerlik kazanmış durumda. Aynı zamanda, bitki bazlı yiyecek ve içecekler, daha az doymuş yağ ve kolesterol içerdikleri için hayvan bazlı alternatiflere göre daha sağlıklı olarak algılanıyor.

Sadece sağlıkla ilgili değil, çevresel etkiler konusunda da tüketiciler arasında artan bir farkındalık mevcut. Hayvancılığın çevre üzerindeki olumsuz etkileri, tüketicileri bitki bazlı seçeneklere yönlendiriyor. Bu eğilim; sera gazı emisyonları, su tüketimi ve ormansızlaşma gibi çevresel sorunlara duyarlı tüketicilerin sayısının artmasına katkıda bulunuyor.

Bitki bazlı beslenme pazarındaki büyümeyi etkileyen bir diğer faktör ise çeşitli seçeneklerin artan bulunabilirliği. Bu çeşitlilik, tüketicilerin kendi tat tercihlerine ve diyet kısıtlamalarına uygun yiyecek ve içecekleri seçebilmelerine olanak tanıdığından pazarın genişlemesine katkı sağlıyor.

Bitki bazlı beslenme, sadece bireylerin sağlık ve çevresel etik konularına duyarlılığını değil, aynı zamanda restoranlar, oteller ve kafeler gibi gıda hizmeti sağlayan işletmelerin de menülerinde değişiklik yapmasını gerektiriyor. Bu işletmeler, bitki bazlı yiyecek talebine yanıt vermek amacıyla menülerine daha fazla bitki bazlı seçenek ekliyorlar. Ayrıca, şeflerin ve işletmecilerin bitki bazlı yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler ve teknikler konusunda eğitim almaları gerekiyor.

Sürdürülebilirliği ön planda tutan bir yaklaşımla, Unilever Food Solutions olarak bu eğilimlere uyum sağlama adına stratejiler belirliyoruz. Ürünlerimizde sürdürülebilir tarımsal hammadde kullanımını artırarak ve bitkisel temelli gıda seçeneklerini çeşitlendirerek bu hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Knorr markamızla hazırlanan "Geleceğin 50 Gıdası" raporu, çevreye olan etkileri az olduğu için bitkisel gıdalara olan yönelimi desteklemeye odaklanıyor. Biz Unilever Food Solutions olarak, bitki bazlı beslenme ve çevre dostu seçeneklere olan artan talebe karşılık vermek adına çeşitli stratejiler ve uygulamalar geliştiriyoruz. Sürdürülebilirliği ön planda tutarak, çeşitli başlıklarda adımlar atıyoruz…

Unilever Food Solutions’ın 2024 Geleceğin Menüleri Trend Raporu'nu açıkladınız. İlk rapordan farklı olarak ikinci raporda neler var? Geleceğin Menü Trendleri hangi metodoloji ile belirlendi? Türk gastronomi sektörünü neler bekliyor?
Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024 yine 250’si UFS bünyesinde çalışmalarını yürüten şefler olmak üzere dünyanın farklı kültürlerinden gelen 1600’den fazla şefin çalışmaları ve öngörüleriyle hazırlandı. İkinci raporda öncelikle ilk raporu yayınladıktan sonra şef ve işletmecilerimizden aldığımız geri bildirimleri, yorumları ve önerileri dikkate alarak ilerledik. Sosyal medyada yer alan konuşmalar, analizler ve kültürel gözlemler ışığında Türkiye ve dünyadan yeme içme sektöründe söz sahibi olan isimlerden aldığımız görüş ve yazılarla raporumuzun içeriğini zenginleştirdik. Her şey dahil otel kanalımız, UFS’nin hizmet verdiği toplam kanallar içerisinde yaklaşık olarak yüzde 30 gibi bir paya sahip. Her yıl ortalama 800-900 otelin mutfağındayız. Bu nedenle geçen yıldan farklı olarak, maliyetleriyle beraber sadece otel mutfakları için çalıştığımız reçeteleri de raporumuza ekledik. 

Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024’te bu yıl şefler arasında yapılan araştırma ile yine Türkiye için 5 trend belirlendi. İyi Hissettiren Yiyecekler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Düşük Atıklı Menüler, Karşı Konulmaz Sebzeler ve Lezzet Şoku. Bu trendler Türk gastronomisi için oluşturmak istediğimiz geleceği temsil eden önemli başlıklar. Unilever Food Solutions olarak uzun yıllardır savunduğumuz mutfakta sıfır atık felsefesini destekleyen Düşük Atıklı Menüler trendi tüm şeflerimizin dikkatini çeken bir trend. Bunu dışında Gelenekten Geleceğe Lezzetler trendiyle geleneksel reçetelere şeflerimizin kendi mutfak anlayışlarına göre yapacağı dokunuşlarla nasıl modern tabaklar yaratabilecekleri konusunda ilham oluyoruz. İyi Hissettiren Yiyecekler trendiyle yemeğin sadece damaklarımıza değil, tüm bedenimize, ruhumuza ve toplumumuza sunduğu bütüncül bir iyilik halini yansıtan tabaklar haline getiriyoruz. Yani bu trendler sadece “iyi” yemeği değil, gıdanın etki ettiği tüm ekosistemi nasıl daha iyi hale getirebiliriz sorusuna cevap olarak ilhamı barındırıyor. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz reçetelerin bambaşka yorumları, sebzelerin yan rol olmaktan çıkıp tabağın yıldızı olduğu yemekler ve düşünülmemiş tatların bir araya geldiği tabaklar 2024’te Türk gastronomi sektörünü bekliyor. 

  • Sürdürülebilir Tarımsal Hammadde Kullanımı: Ürünlerimizde kullanılan ham maddelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için tarım alanında gelişen en iyi uygulamaları benimseyerek çiftçi ağımızı destekliyoruz.
  • Bitkisel Temelli Gıda Çeşitliliği: Ürün portföyümüzde bitki bazlı seçenekleri çeşitlendiriyoruz. Bu, tüketicilere sağlıklı ve çevre dostu alternatifler sunmamızı sağlıyor.
  • Eğitim ve Bilinçlendirme: Şeflerimizi ve işletme sahiplerini, bitki bazlı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve onları bu konuda eğitmek için çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Bu, sektördeki profesyonellerin bu değişime uyum sağlamalarını kolaylaştırıyor.
  • Ürün Geliştirme ve İnovasyon: Yenilikçi ürünlerle pazarda öncü olmak adına sürekli olarak ürün geliştirme ve inovasyona odaklanıyoruz. Bu, müşterilerimize çeşitli ve lezzetli bitki bazlı seçenekler sunmamıza olanak tanıyor.
  • Geleceği Belirleme: Geleceğin trendlerini belirleme konusundaki çabalarımızı sürdürerek, müşterilerimize yönelik beklentilere önceden cevap verebilmek adına öngörülerimizi güncelliyoruz.

Bu adımlarla, Unilever Food Solutions olarak müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve sektöre değer katarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Geçtiğimiz şubat ayında UFS'nin araştırmaları ve 1.600'den fazla global şefinöngörüleriyle "Geleceğin Menüleri" trend raporunu BigChefs iş birliği ile duyurdunuz. Bu iş birliğinin gıda sektörüne getireceği yenilikler neler? 
Yürüttüğümüz araştırmalar ve dünya genelinden 1.600'den fazla şefinöngörüleriyle ortaya çıkan "Geleceğin Menüleri" trend raporunuışığında deneyimli ortaklarımızla bir araya gelerek geleceğin belirgin trendlerini tespit ettik ve bu doğrultuda 8 önemli trendi seçtik. Bu trendleri günlük yaşamda pratik bir şekilde uygulayabilmek için modern tarifler geliştirdik. BigChefs’in şefleri ile bizim şeflerimiz birlikte çalışarak bu trendler doğrultusunda bir menü ortaya çıkardılar. Böylece, sektördeki bilgi paylaşımı ve iş birliğinin önemini bu projede bir kez daha görmüş olduk. 

Türkiye’nin en yaygın kafe-restoran zinciri BigChefs’e bu yenilikçi yaklaşımları entegre etmek, sektöre öncülük eden bir adım olup diğer şeflere ve markalara ilham verecek büyük bir gurur kaynağıdır. Bu projenin, sektördeki yenilikçi ve sürdürülebilir gıda çözümlerini benimsemeye yönelik geniş kitlelere ulaşmada etkili bir rol oynayacağını düşünüyoruz.

UFS’nin sürdürülebilirlik yolculuğu nasıl bir temelde başladı? Etik değer ve hassasiyetleriniz kurumunuzun sürdürülebilirlik stratejisinin hangi önemli parçalarını oluşturuyor? Gelecekte, sürdürülebilirlik alanındaki bu çabalarınızı hangi yönde evireceksiniz? 
UFS'nin sürdürülebilirlik yolculuğu, kurulduğu günden bu yana, iklim krizi ve Dünya’daki alarm veren değişimlerin farkındalığıyla başladı. Bu ilkeler doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız da günden güne arttı.  Bu bilinçle, markamız Knorr geçtiğimiz yıllarda "Geleceğin 50 Gıdası" raporunu yayımladı. Çünkü gıda tüketimimizin büyük bir kısmı sadece 12 tür ekin ve 5 tür hayvanın sağladığına dayanmakta ve bu da ekosisteme ve gıda güvenliğine zarar veriyor. Bu rapor, gıda sektöründeki profesyonelleri ve şefleri geleceğin gıda trendleri ile tanıştırarak ürün portföylerini genişletmelerine rehberlik ediyor.

Sürdürülebilirlik stratejmiz, şirketin temel etik değerleri ve hassasiyetleri üzerine inşa edildi. Tüm ürünler, ham maddeler ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde yönetilmektedir. Sektördeki öncü konumumuz, yenilikçi ürünlerimiz ve sürdürülebilirlik ilkelerimizle sağlanıyor. Sürdürülebilir tarımsal ham madde kullanımı ve bitkisel temelli gıda seçeneklerini artırmak da şirketimizin önceliklerinden biri.

Knorr'un "Geleceğin 50 Gıdası" raporu, sürdürülebilir beslenmenin geleceğini gösteren değerli bir çalışma. Bu rapor, beslenme çeşitliliğini ve çevre önemli bir adım atıyor. Ancak, bu vizyonun sadece teoride değil, aynı zamanda dostu gıda üretimini teşvik ederek gıda sistemimizin karşı karşıya olduğu zorlukları çözmeye yönelik pratikte de uygulanabilir olmasını hedefliyoruz. Bu noktada, Unilever Food Solutions'ın "Geleceğin Menü Trendleri 2023" raporu devreye giriyor.

"Geleceğin Menü Trendleri 2023" raporu, Knorr'un "Geleceğin 50 Gıdası" raporu ile uyum içinde. Bu uyum, sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımın pratikte hayata geçirilmesini sağlıyor. Rapordaki trendler, çevresel sürdürülebilirlik yanında sağlıklı ve dengeli beslenmeyi de teşvik ediyor. Geleceğin Menüleri, mutfaklarda sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek gıda sektöründe olumlu bir değişim yaratmayı amaçlıyor. Bu süreçte, şeflerin ve mutfak profesyonellerinin eğitimi, inovasyon ve yaratıcılık büyük bir öneme sahip. Sektördeki lider olarak, bu değişimi yöneten ve destekleyen bir rol üstleniyoruz.

Unilever Food Solutions olarak 2024 yılında restoranlarla, şeflerle veya sektörle planladığınız önemli projeler veya etkinlikler var mı? 
Unilever Food Solutions olarak 2024 yılında sektördeki değişen dinamiklere uyum sağlamak ve müşteri beklentilerine önceden cevap vermek amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler planlıyoruz. Sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik, vegan ve vejetaryen seçeneklerindeki artış gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurarak, müşteri tercihlerini etkileyen bu değişimleri global düzeyde izliyor ve Türkiye'de benimsenmeden önce müşterilerimize yönelik çözümler geliştiriyoruz. Ayrıca, müşteri ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunabilme adına şeflerimizle sürekli AR-GE çalışmaları yürütüyoruz.

Ev dışı gıda tüketimi sektörünün geleceğine dair öngörülerimiz arasında, daha sürdürülebilir ve sağlıklı ürünlere odaklanma trendi ön planda. Dijitalleşme ve teknolojinin artan kullanımı, online pazar yerleri ve yenilikçi dağıtım kanallarının sektörde önemli bir değişimi tetikleyebileceğini gösteriyor. Ayrıca, kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin artması, sektörümüzde daha esnek üretim süreçleri ve özelleştirilebilir ürünler sunacak şekilde değişimlere yol açabilir. Sürdürülebilirlik ve çevresel etkenlerin önemi de göz önüne alındığında, yenilikçi paketleme çözümleri, ürünler ve üretim yöntemleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

26 Şubat – 7 Nisan tarihleri arasında BigChefs şubelerinde sunulacak “Geleceğin Menüleri”ni, 26 Şubat’taki bir lansmanla duyurduk. Geleceğin Menüleri 2024 raporunu ise mart ayı sonunda yayımladık. Bu raporda birçok ünlü şef ve konu uzmanından aldığımız tarif ve makaleler de yer alıyor. Ayrıca, UFS online satış platformunu da açtık. Bu adım da sektöre kolaylık sağlayacak bir atılım. 

Unilever Food Solutions’ın 2024 Geleceğin Menüleri Trend Raporu'nu açıkladınız. İlk rapordan farklı olarak ikinci raporda neler var? Geleceğin Menü Trendleri hangi metodoloji ile belirlendi? Türk gastronomi sektörünü neler bekliyor?
Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024 yine 250’si UFS bünyesinde çalışmalarını yürüten şefler olmak üzere dünyanın farklı kültürlerinden gelen 1600’den fazla şefin çalışmaları ve öngörüleriyle hazırlandı. İkinci raporda öncelikle ilk raporu yayınladıktan sonra şef ve işletmecilerimizden aldığımız geri bildirimleri, yorumları ve önerileri dikkate alarak ilerledik. Sosyal medyada yer alan konuşmalar, analizler ve kültürel gözlemler ışığında Türkiye ve dünyadan yeme içme sektöründe söz sahibi olan isimlerden aldığımız görüş ve yazılarla raporumuzun içeriğini zenginleştirdik. Her şey dahil otel kanalımız, UFS’nin hizmet verdiği toplam kanallar içerisinde yaklaşık olarak %30 gibi bir paya sahip. Her yıl ortalama 800-900 otelin mutfağındayız. Bu nedenle geçen yıldan farklı olarak, maliyetleriyle beraber sadece otel mutfakları için çalıştığımız reçeteleri de raporumuza ekledik. 

Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024’te bu yıl şefler arasında yapılan araştırma ile yine Türkiye için 5 trend belirlendi. İyi Hissettiren Yiyecekler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Düşük Atıklı Menüler, Karşı Konulmaz Sebzeler ve Lezzet Şoku. Bu trendler Türk gastronomisi için oluşturmak istediğimiz geleceği temsil eden önemli başlıklar. Unilever Food Solutions olarak uzun yıllardır savunduğumuz mutfakta sıfır atık felsefesini destekleyen Düşük Atıklı Menüler trendi tüm şeflerimizin dikkatini çeken bir trend. Bunu dışında Gelenekten Geleceğe Lezzetler trendiyle geleneksel reçetelere şeflerimizin kendi mutfak anlayışlarına göre yapacağı dokunuşlarla nasıl modern tabaklar yaratabilecekleri konusunda ilham oluyoruz. İyi Hissettiren Yiyecekler trendiyle yemeğin sadece damaklarımıza değil, tüm bedenimize, ruhumuza ve toplumumuza sunduğu bütüncül bir iyilik halini yansıtan tabaklar haline getiriyoruz. Yani bu trendler sadece “iyi” yemeği değil, gıdanın etki ettiği tüm ekosistemi nasıl daha iyi hale getirebiliriz sorusuna cevap olarak ilhamı barındırıyor. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz reçetelerin bambaşka yorumları, sebzelerin yan rol olmaktan çıkıp tabağın yıldızı olduğu yemekler ve düşünülmemiş tatların bir araya geldiği tabaklar 2024’te Türk gastronomi sektörünü bekliyor. 

Gelecek dönem hedef ve stratejileriz neler olacak? 
Gelecek dönemdeki hedeflerimiz ve stratejilerimizin başındaöncelikle ekibimizi geleceğe yönelik öngörü sahibi kılmak geliyor. Bu kapsamda, pazarlama, satış ve şef ekibimizi düzenli olarak eğitimlerle güçlendiriyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde koku, bitkisel beslenme, menü mühendisliği, sosyal medya ve fotoğraf gibi alanlarda ekibimize yönelik özel eğitimler düzenleyerek bilgi ve beceri setlerini geliştirmelerine katkıda bulunduk.

Aynı zamanda, globalde "gıdanın silikon vadisi" olarak adlandırılan Hive adlı gıda inovasyon merkezimizden; gastronomi trendleri ve ev dışı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz çalışmalar ve araştırmalar yapmaktayız.

Önemli şeflerle iş birlikleri yapmak, sadece ürün ve hizmetlerimizi paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda işimizi geliştirmek adına toplantılar düzenlemek, onları dinlemek ve markamızı temsil etmeleri için fikir alışverişinde bulunmak da önceliklerimiz arasında yer almakta. Bu iş birlikleri, sektörü daha iyi anlamamıza ve geleceğe daha etkili bir şekilde hazırlanmamıza yardımcı oluyor. Tüm bu çabalarımızla, geleceğe hazırlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlemeyi amaçlıyoruz.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir