Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer: "Kadın istihdamının artırılması şart"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer'e; cinsiyet eşitliği konusundaki bariyerleri, kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmaları ve kariyerinin başındaki kadın yönetici adaylarına tavsiyelerini sorduk…

Her alanda yeniliğe ve gelişime katkıda bulunan kadınlar, iş dünyasında da fark yaratarak yaşamın her alanında iz bırakıyor olsa da, toplumun yarısını oluşturan kadınların iş dünyasındaki yeri ne yazık ki yüzde 30’u geçemiyor. Türkiye’nin alanında öncü ve lider şirketlerinin yönetimlerinde görev alan kadınlar, dünyada ve Türkiye’de, toplumsal cinsiyete dayalı zihniyet kalıplarını değiştirme adına iş dünyasında pek çok toplumsal önyargıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Zihinlerdeki ‘mit’leri ortaya koyan pek çok araştırmada, gelişmiş ülkelerin kadın-erkek eşitliğini sağlamada diğerlerinden ileride olduğunu görüyor ancak dünyanın hiçbir yerinde tam bir cinsiyet eşitliğinden söz edilmediği gerçeği ile yüzleşiyoruz.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer'e; cinsiyet eşitliği konusundaki bariyerleri, kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmaları ve kariyerinin başındaki kadın yönetici adaylarına tavsiyelerini sorduk…

"Kadınların da kendi ideallerini önceliklendiren, toplumca dayatılan rollerin ötesinde ve kararlı olmaları gerektiğini düşünüyorum"

Dünya erkek nüfusunun yüzde 75’i istihdam edilirken, kadınlarda bu oran yüzde 50’nin altında kalıyor. Kadın-erkek arası eşit iş ücret farkı ise yüzde 40’lara ulaşmış durumda. (Ekonomik aktiviteye göre cinsiyetler arası ücret eşitsizliği, ILO istatistiksel veri tabanı) Bu konu her ne kadar bir insani hak meselesi olarak sivil toplum kuruluşları ve uluslararası şirketler tarafından alınsa da, istihdam ve tutundurma konusunda ne yazık ki istenen seviyede değiliz. Kadının iş dünyasında potansiyeli ve hedeflerine göre iş fırsatı bulmasının yanında, iş yaşamında tutunmasını da bir diğer sorun olarak gösterebiliriz. Toplumsal kalkınmanın önündeki en büyük engel, toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Toplumun yarısını oluşturan kadınların iş dünyasındaki yeri yüzde 30’u geçmiyor. (Ülkemizde kadınların istihdama katılım oranı ancak yüzde 29…)

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için kadınların iş gücüne katılımı ve kadın istihdamının artırılması şart olduğunu düşünüyorum. Tüm bu çabaların önündeki en büyük engel ise “eşitliğe karşı toplumsal direnç”. Bu dengesizlikteki başlıca sebepleri belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun olarak görülmemesi, cinsiyet temelli meslek ve iş bölümü ayrımları, kariyer hareketlerinde her zaman adil davranılmaması, olası küçülme senaryolarında önce kadın çalışanların işten çıkarılması, kayıt dışı sektörlerde kadınların erkeklere göre çok daha düşük ücretlere çalıştırılması, kadınların işte ve evde çifte mesai yapması olarak sıralayabiliriz. Tüm bunlar fırsat eşitliğini gözeten birey ve kurumların dikkat etmesi gereken konular. Bununla birlikte kadınların da kendi ideallerini önceliklendiren, toplumca dayatılan rollerin ötesinde ve kararlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kadınları daha az görmeye alışkın olduğumuz iş alanlarında yetkinlikleri ve istikrarı ile öne çıkan kadınlara ihtiyacımız var. Böylece eşitlik için verilen mücadelenin ivme kazanacağına inanıyorum.

"Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) ilk imzacılarından biri olarak, bu ilkeleri Türkiye’den imzalayan ilk bankayız"

Kurumumuzda çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik adına çalışmalarımız hep önceliğimiz oldu. Garanti BBVA’yı bu alanlar konusunda etki yaratan, temel hakların hem kadın hem erkek için eşit biçimde uygulandığı bir kurum olarak konumluyoruz. Garanti BBVA’da tüm çalışanların yüzde 58’ini, orta ve üst düzey yönetimin yüzde 40’ını kadın çalışanlar oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verdiği önemin bir sonucu olarak Fırsat Eşitliği Model’ini (FEM) ilk uygulayan şirketlerden biriyiz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) ilk imzacılarından biri olarak, bu ilkeleri Türkiye’den imzalayan ilk bankayız. Kadınların üst yönetimde daha yüksek oranda yer bulmaları amacıyla Mart 2017’de hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü Türkiye’de kurucu üye olarak yer alıyoruz. Tüm bu programlar dışında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda bir farkındalık planlaması ile tüm çalışanlar için zorunlu bir eğitimi hayata geçirdik.

Uyguladığımız cinsiyet dengesi kuralı ile işe alım süreçlerimizde adaylar için fırsat eşitliği sağlıyoruz. Kadın liderlerin güçlenmesi ve kurum içi iletişim ağlarında bilinilirliklerinin artması amacıyla başlatılan Kadın Liderliği Programı’nı sürdürüyor, program kapsamında kadın yöneticilerimize mentorluk fırsatı veriyoruz. Özetle Garanti BBVA, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynağı, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarına liderlik etmeye devam ediyor.

"Başarıyı yakalamak sadece sıkı bir çalışmadan ibaret değil, doğru zamanda doğru kaynaklardan istenen yardımın da kritik rolü olduğunu düşünüyorum"

Kariyerinin henüz başındaki kadınlara önerim, sevdikleri ve içinde çalışmaktan, üretmekten keyif aldıkları alanı bulmaları. Salt kariyer planlamasına değil, yetkinliklerine odaklanarak hedefledikleri noktaya ulaşmada iyi bir planlama yapmaları olur. Hedefe ulaşmak için gerekli tüm donanımı kendilerine kazandırmaları, bunu yaparken yaptıkları işten ve hayattan keyif almaları da çok önemli. Başarının ve iyi işin her zaman kendini gösterdiğine inanırım. Başarıyı yakalamak sadece sıkı bir çalışmadan ibaret değil, doğru zamanda doğru kaynaklardan istenen yardımın da kritik rolü olduğunu düşünüyorum. Ailelerinden, yöneticilerinden, ekip arkadaşlarından yardım istemekten çekinmesinler. Düşüncelerini açıklıkla ifade edebilen, zorluk ve engeller karşısında kararlı bir duruş sergileyebilen insanlar mutlaka istedikleri gibi yol alacaktır.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir