Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Oya Başak Akyol: "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği oknusu çok daha derinlerde"

Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Oya Başak Akyol'a; cinsiyet eşitliği konusundaki bariyerleri, kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmaları ve kariyerinin başındaki kadın yönetici adaylarına tavsiyelerini sorduk…

Her alanda yeniliğe ve gelişime katkıda bulunan kadınlar, iş dünyasında da fark yaratarak yaşamın her alanında iz bırakıyor olsa da, toplumun yarısını oluşturan kadınların iş dünyasındaki yeri ne yazık ki yüzde 30’u geçemiyor. Türkiye’nin alanında öncü ve lider şirketlerinin yönetimlerinde görev alan kadınlar, dünyada ve Türkiye’de, toplumsal cinsiyete dayalı zihniyet kalıplarını değiştirme adına iş dünyasında pek çok toplumsal önyargıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Zihinlerdeki ‘mit’leri ortaya koyan pek çok araştırmada, gelişmiş ülkelerin kadın-erkek eşitliğini sağlamada diğerlerinden ileride olduğunu görüyor ancak dünyanın hiçbir yerinde tam bir cinsiyet eşitliğinden söz edilmediği gerçeği ile yüzleşiyoruz.

Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Oya Başak Akyol'a; cinsiyet eşitliği konusundaki bariyerleri, kadın istihdamını artırma adına yürüttükleri çalışmaları ve kariyerinin başındaki kadın yönetici adaylarına tavsiyelerini sorduk…

"Kadınlar uzun yıllardır pek çok alanda geri bırakılmaya çalışılıyor"

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların sadece iş dünyasında önüne bariyer koyan bir konu değil. Sorun çok daha derinlerde ve çok boyutlu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Hayatın her alanında erkek egemen kültürün sonucunda kadınlar uzun yıllardır pek çok alanda geri bırakılmaya çalışılıyor. Üstelik maalesef bu sorun global ölçekte bir insan hakları sorunu. Problemi doğru tanımlayabilirsek çözümü konusunda da analitik çerçeveyle ilerleyebiliriz.

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 raporuna göre, cinsiyetler arası uçurumun küresel ölçekte tamamen kapatılması ancak 135,6 yılda mümkün olacak. Pandemiden önceki son raporda kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için en az 100 yıl geçmesi gerektiği belirtiliyordu. Bu tablonun ailede, toplumda, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda değişebilmesi için hükümetlerin, sivil inisiyatiflerin ve iş dünyasının işbirliğiyle politikalar üretmesi gerekiyor.

"Kadınların karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik çalışıyoruz"

Otomotivde kadın istihdamı lideri Ford Otosan’da ilk/orta kademe yönetici kadın çalışan oranımız yüzde 19, üst düzey kadın yönetici oranımız ise yüzde 15. Şirketimizde işe alım süreçlerinden performans değerlendirme-terfi süreçlerine kadar tüm İK’sal konularda kadınların güçlendirilmesi teşvik ediliyor. Kurum içi gelişim programlarımız sayesinde kariyerlerinde kadınlara destek olacak eğitimler veriyoruz ve atama/terfi süreçlerinde kadın adayların eşit temsiliyette olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca kadınların iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik çalıştaylar düzenliyoruz. Ana-Baba Okulu ve İlgili Babalık Kulübü gibi İK projelerimizle de ev içi eşitlik kavramının yerleşmesine katkı sunarak ebeveynlere çocuk yetiştirme süreçlerinde destek veriyoruz.

"Oysa evde de hayat müşterek"

Kadınlara iş hayatında oldukları için suçluluk hissetmemelerini söylemek isterdim. Kadınlarda “İşe gittiğim için çocuğumu ve evimi ihmal ediyorum” düşüncesi yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Oysa evde de hayat müşterek. Görüşlerini ifade etmekten korkmasınlar ve kendilerine limitler koymasınlar. Çok yönlü ve gelişime açık olmaları, sadece işi değil hayatı göğüslerken de avantaj yaratacaktır. Dayanışma, emek gibi kavramlara değer versinler. Hayat sadece işten ibaret değil. Sosyal ve özel hayatımızdaki dengeler muhakkak iş performansımıza da yansır. Bu yüzden dengeyi kaybetmesinler.

 

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir