Dönüşen ekonomide Fintekler'in rolü

Figopara Kurucu Ortak & CEO'su Koray Gültekin Bahar: "Küresel ekonomide bu alanda yaşanan gelişmelere ve ülkemizde gelinen noktaya baktığımızda 10 yıldır hayatımıza girmeye başlayan ve son 5 yıldır isimlerini duymaya alışık olduğumuz finteklerin geleceğin ekonomi ve finans dünyasındaki rolünün hiç azımsanmayacak kadar büyük olacağı aşikâr. "

Dünya çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Öyle ki, “Yaşadığımız çağın Sanayi Devrimi’ne şahitlik ediyoruz” dersek hiç de abartmış olmayız. Bireyselde başlayan sonra da kurumsal tarafta artarak devam eden müşteri tercihleri ve alışkanlıklarındaki hızlı değişim, finans sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri değişime, gelişime zorluyor. Günümüz dünyasında müşteriler en üst seviyede kişiselleştirilmiş deneyimleri tercih ediyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 91'i, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan markalara daha olumlu bakıyorlar. Özetle; müşteri farklı ihtiyaçlarla markalara gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da geleneksel iş modelleri hızlı bir şekilde yerini yeni nesil iş modellerine bırakıyor. 

Ekonomide yaşanan hızlı dönüşümde fintekler önemli rol oynuyor
Başta finans sektörü olmak üzere ekonomide yaşanan bu hızlı dönüşümde artık finansal teknolojiler ve fintek şirketleri çok önemli rol oynuyor. Fintekler, yenilikçi iş modelleriyle finansal hizmetler alanına farklı bir boyut kazandırıyor. Ödeme sistemlerinden e-ticarete, işletmeler için alternatif finansman kaynaklarından fatura ödemelerine, açık bankacılıktan servis bankacılığına ve para transferine kadar birçok dikeyde bireylerin ve işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor. Teknolojiyi merkezine alan fintekler, çevik, esnek ve hızlı yaklaşımlarıyla ekonominin merkezine doğru koşar adımlarla ilerliyor. 

Geleceğin ekonomisinde rolleri azımsanmayacak kadar büyük 
Küresel ekonomide bu alanda yaşanan gelişmelere ve ülkemizde gelinen noktaya baktığımızda 10 yıldır hayatımıza girmeye başlayan ve son 5 yıldır isimlerini duymaya alışık olduğumuz fintekleringeleceğin ekonomi ve finans dünyasındaki rolünün hiç azımsanmayacak kadar büyük olacağı aşikâr. 

Finansal sektör ile entegrasyonları umut verici 
Gelinen noktada finteklerin bankacılık ve finans sektörü ile yaşadığı entegrasyon da geleceğe yönelik beklentiler açısından umut verici noktalara gelmiş durumda. Yakın geçmişte yaşanan deneyimler banka-fintek iş ortaklığında her iki tarafın da kazanacağı bir model kurulmayınca ortaklığın yürümediğini gösterdi. Banka-fintek arasındaki ilişkide iki tarafın da kazanabileceği; bankanın maliyetinin azaldığı ve bankadaki farklı kasların kullanılarak farklı yeteneklerini ortaya koyabileceği kurgular hayata geçmeye başladıkça, model çalışmaya başladı. Bundan 5-6 yıl öncesine göre bankalarla finteklerin birbirleriyle nasıl çalışacağının netleştiği ve birlikte nasıl katma değer yaratılacağının belirlendiği bir döneme gelindiğini düşünüyorum. 

Bankalar finteklere karşı artık daha açık 
Öte yandan geçmişe kıyasla bankaların artık finteklere karşı daha açık olduklarının da altını çizmekte fayda var. Gelinen noktada hem Türkiye’de hem de dünya genelinde banka-fintek iş birlikleri hızla devam ediyor. Orta ve küçük ölçekli bankaların bile farklı dikeylerde onlarca fintek şirketiyle iş birliğine gittiğini görüyoruz. 

Yazının başında da belirttiğim gibi dünya çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Bankalar geleneksel iş yapış biçimlerinin dışına çıkarak müşteriyi merkeze almak istiyor. Ancak kendi içlerinde çeviklik ile ilgili yaşadıkları temel sürtünmeyi de aşmaya çalışıyorlar. Finteklerise değişen tüketici beklentilerini daha yakından görüyor ve çevikliklerinin verdiği avantajla çözümler üretiyorlar. Fintekler kendilerine açtıkları bu alanda ürettikleri katma değerli servislerle bir yandan hızlı büyürken bir yandan da iş birliği için kapılarını çaldıkları finans kurumları karşısında deyim yerindeyse elleri daha güçlü oluyor. 

Finteklerin ülke ekonomilerine büyük katma değer yarattığı günlerden geçiyoruz 
Peki tüm dünyada böyle hızlı gelişen bir ekosistemin Türkiye’deki fotoğrafı nasıl?

“Fintek alanındaki gelişmelerin ülkemizin finansal istikrarını, güvenliğini ve gelişmesini sürdürebilmesine yardımcı olmasının yanı sıra; yeni ekonomik kaynakların ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi, küresel finans ve teknoloji alanındaki fırsatların yakalanması ve ekonomik okuryazarlığın artırılması gibi çok çeşitli alanlarda direkt ve dolaylı olarak kullanılabilecek araçlar ortaya koyduğunun bilincinde olan Finans Ofisimiz...” bu alıntıladığım cümle Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu’nun sunuş kısmından. Öncelikle ülkemizdeki düzenleyici kurumların ve karar alıcıların son yıllarda fintek ekosistemine olan yakın ilgisinin ekosistemde aktif olan 629 girişim için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kamu tarafından fintek ekosistemine olan yaklaşımın daha da kapsayıcı, ön açıcı ve yol gösterici olarak sürmesi Türkiye ekonomisinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. 

Cumhuriyetimizin 100. yaşını dimdik ayakta tamamlanmasında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan girişimlerin ve iktisadi teşebbüslerin ülke ekonomisi için yarattığı katma değerin önemi büyük. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığı bu dönemde tüm dünyada finteklerin ve yeni nesil girişimlerin ülke ekonomilerine etkilerini daha iyi gördüğümüz günlerden geçiyoruz. Kamunun ve düzenleyici otoritelerin fintek ekosisteminin önünü daha da açmak için alacağı her karar, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Türkiye ekonomisinin daha sağlam adımlarla yoluna devam etmesine katkı sunacaktır. Bu vesileyle daha nice yüzyıllar boyu coşku ve minnetle kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun!

Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]