Almanlar Deutsche Mark'a Geçmek İstiyor,AB İçin Durum Vahim Mi?

Alman Halkı Eski Para Birimi “Deutsche Mark”ı Geri istiyor.

Forsa araştırma sitesinin yaptığı araştırmaya göre Almanların %27’si Deutsche Mark’ı geri isterken, %69’unun da Euro’yu benimsediğini ortaya koydu. Yapılan bu araştırma sonucunda memurlar ve girişimciler Euro’yu kullanmak isteyen grup olarak baskın çıkarken, Mark’a geçmenin daha iyi bir fikir olacağını savunan grup ise işçiler oldu.

Euro_Coin_162

Euro krizinin başlan-gıcından beri akıllar-da yer edinen ve her fırsatta dile getirilen “Almanya Euro bölge-sinden çıkmalı mı?” sorusu hala mani-pülatif bir olgu olarak askıda durmakta. Peki Almanya’nın Euro bölgesinden çıkması, hem Almanya’daki hem de Avrupa’daki dengeyi nasıl etkiler?

Üstün Rekabet Gücü

Geçtiğimiz aylarda bu sorunun cevabına ilişkin birçok çözüm önerisi ortaya atıldı. Bazı iktisatçılar Almanya’nın Euro bölgesinden çıkması taraftarıyken, bazıları da bunun tam tersini düşünüyordu. Aslında temel sorun AB ülkelerinin hiçbirinin Almanya ile rekabet edecek kadar iyi bir ekonomiye sahip olmamasından kaynaklanıyor. Örnek verecek olursak: Almanya sanayisi milli gelir içerisinde %20 gibi büyük bir yer kaplarken, en yakın takipçisi Fransa’da bile bu oran %10-12. Diğer bir yandan İtalya’nın maliyetlerdeki artışını bir türlü durduramaması bu ülkeyle olan rekabetini giderek kaybetmesine sebep oluyor.

Durumu üstün rekabet gücü perspektifinden yorumlamak gerekirse Euro bölgesindeki kenar (periphery) ülkelerin aslında borçlarının yüksek, ekonomilerinin zayıf olması nedeniyle değil de Almanya’nın üstün rekabet gücü nedeniyle krize sürüklendiğini söyleyebiliriz. (Clyde Prestowitz ve John Prout, CNN). Ortaya böyle bir tablo çıkınca oluşan sonuç ise Almanya’nın Deutsche Mark’a geçişi, yerel paranın Euro’ya karşı revalüasyona (değer artışı) ve hatta Euro’nun devalüasyona (değer kaybı) uğrayacağı öngörülüyor.

eurozone-germany

Almanya Çekilirse Euro Bölgesi Canlanır

Bir yanda gittikçe değeri düşen Euro ve AB ülkeleri, diğer yanda Mark’a geçiş sayesinde yakalayacağı değer artışıyla Almanya yer alırken nasıl olur da Euro bölgesi canlanır? Dışardan bakıldığında pek bir anlam ifade etmiyormuş gibi düşünülse de bu cümle, aslında birçok uzman tarafından Euro’nun kurtuluşu olarak varsayılıyor. Almanya’nın çekilmesiyle yaratılacak olan rekabetçi ortamın AB ülkelerine daha fazla şans vereceği, hatta bu ülkelerin eski gücünü kazanmada önemli bir etken olacağı öngörülüyor.

Sonuç itibariyle Almanya’nın bölgeden çekilmesine imkân bile vermezken, Yunanistan’a ve son olarak da Güney Kıbrıs’a karşı sergilemiş olduğu tutum da gösteriyor ki Almanya “AB’nin en güçlü oyuncusu benim” dedirten tavrını takınmaktan vazgeçmeyecek.

Kariyer
Sosyal Medyayı Kadınlar mı, Erkekler mi Daha Etkin Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde onuncu yılını tamamlayan Facebook’un  bugün 1,23 milyar aylık aktif kullanıcısı mevcut. Dünya çapında 37 ofis ve 6 binden fazla da [...]

Bunlar İlginizi Çekebilir