Growth Hacking Nedir?

Growth Hacking Nedir?

Growth Hacking, bir iş modelini kullanıcıya kavuşturmak için yaptığı planlı büyüme stratejisi ve planlamalarının hazırlanmasıdır. Bu kavram birkaç yıllık geçmişe sahip olsa da, esasında uzun yıllar önce bir çok firma “Büyüme Stratejisi” adı altında projeler ilerletmiştir.

Growth Hacking’i iki parça haline ayırıp, ele aldığımız zaman öncelikle Growth bölümüne bakmamız gerekiyor. Growth ile anlamamız gereken şey internet trafiği, sosyal medyadaki takipçi sayınız gibi gerçek büyüme metriklerinden uzak ve bağımsız konular olamaz. Growth Hacking kavramın ikinci kısım olan Hacking bölümü ise düşündüğünüzden çok daha farklıdır. Hacking ile anlaşılması gereken yazılım korsanlığı yapmak veya ücretsiz kaynaları ele geçirmeyi  değil, tespit edilmiş olan problemlere en etkili ve inovatif çözümleri üretebilmek için standart metotlar yerine farklı yöntemleri kullanmayı ele almış oluruz.

Growth Hacker Nedir?

Growth Hacking ile uğraşan kişiler “Growth Hacker” olarak adlandırılıyor. Dijital pazarlama uzmanı olan Growth Hackerlar, SEO, analitik araçların kullanımı ve analizlerde, kullanıcı testleri ve sosyal medya planlarında, viral içerikler konusunda belirli bir beceriye sahiptirler. Growth Hackerlar aslında online pazarlama ile uğraşıyorlar fakat online pazarlamacılardan farkları ise her türlü konuları analiz etmeleri, test etmeleri ve ölçümleri online  sunmalarıdır. SEO, Google Analytics ve diğer analitik araçları, içerik pazarlaması, A/B testi, viral pazarlama ve sosyal medya pazarlaması ise Growth Hacking konusunda en çok kullanılan kavramlardandır.

Growth Hacking’in online pazarlamaya kıyasla daha çok internet girişimleriyle özdeşleşmesinin sebebi ise daha düşük bütçelere ihtiyaçlar duymasıdır. Growht Hacking’i; Linkendln, Twwitter, Facebook gibi büyük şirketler kullanımaktadır.

Growth Hacking Ne Zaman Sahaya Çıkar

İnternet gelişiminde bütçe ve sermaye tüketiminin kısıtlama olması Growht Hacking kavramına ihtiyaç duyularak daha düşük bütçeler ile büyüme planlamasının gerçekleşmesini sağlar. Küçük çaplı sosyal medya projeleri ve firmalar değil günümüzde sıkça kullandığımız sosyal medya ve veri depolama siteleri de aktif olarak bu stratejiyi kullanmaktadır.

Growth Hacking Nasıl Çalışır?

1- Veri Analizi

Büyüme ile ilgili sorunları bulabilmek için hem pazarlama çalışmalarınız hem de kullanıcıların internet sitesi uygulamanız içerisinde davranışlarını ince bir şekilde analiz etmeniz gerekir. Growth hackerların bunu yapabilmeleri için dünya genelinde popüler olan Google Analytics, Hotjar, Mixpanel, Kissmetrics gibi araçlara hakim olmaları gerekir.

İlk aşamada bu analizlerin teknik kurumlarını yapmaları gerekir. İkinci aşamada ise bu araçlardan gelen verilerin okunması ve yorumlanması gerekir. Verilerin yorumlanması aşamasında hem istatiksel veriler incelenmeli hem de kullanıcı araştırması, anket gibi istatiksel olmayan yazılı ve sözel verilerin incelenmesi önemlidir.

2- Teknik Bilgi

Büyüme süreci hızlı bir şekilde fikirlerin test edilmesi ve başarısız olan fikirlerin analiz edilip, öğrenilmeyi sağlaması, başarılı olan fikirlerinden daha detaylı olarak uygulanması şeklinde devam eder. Bu süre zarfın da yapılacak büyüme çalışmaları ile ilgili Growth Hackerların teknik bilgisinin yüksek olması beklenir. 

3- Kreatif Düşünme

Başarılı Growth Hackerlar problemlere kişilerin getirdiği çözümlerin dışında daha farklı çözümler getirir. Bunu sağlamak ise ancak yaratıcı düşünce ile güçlüdür. Farklı farklı sektörlerde bulunan alanlarda çözümleri bilmeleri ve bunu ele aldıkları problemlere göre nasıl uyarlayabileceklerini düşünebilmeleri gerekir.

Growth Hacking konusunda eğitim almak ve uzmanlaşmak istiyorsanız, derslerin arasında Growth Hacking’in de bulunduğu Digital Excellence Program’a buradan göz atabilirsiniz. 8 haftalık bir dijital pazarlama eğitimi maratonu ile dijitalde uzmanlaşabilirsiniz!

En Değerli Gelişmeleri Size İletmek İstiyoruz

Mail listemize abone olun!

Son bir adım kaldı. E-postanızı kontrol edin. (Gmail kullanıcısıysanız "promotoions" kısmına bakabilirsiniz.

Ops! Bir hata aldık, tekrar deneyebilir misiniz?

Bir Cevap Yazın

Çelik Satan Pazarlamacılardan Kuantum Pazarlamaya

Kuantum Pazarlama Nedir?

Kapı kapı dolaşıp çelik tencere satışı yapmaya çalışarak pazarlama yapılan o günlerden, sürekli bir veri akışının olduğu, her gün yeni bir kelime öğrendiğimiz ve pazarlamanın dijital dünyada kendini yeniden var ettiği bugünlerde hayatımıza yeni bir kavram daha giriyor: ‘’Kuantum Pazarlama”.

Kuantum pazarlama aslında şu ana kadar kullanılan pazarlama veri analizlerinde, dijitalleşmede, yapay zekayla yaratılan ürünlerde, pazar araştırmasında kullanılan teknolojik yöntemlere kadar hepsini oluşturan ve tüm bu teknolojinin altında yatan kilit noktadır. Kuantum en temelde tüm karmaşık sistemlerin sınıflandırıldığı ve özetlendiği ve her tür madde davranışını açıklamaya çalışan bir fizik dalıdır.

Kuantum ve Pazarlama Nasıl Birleşti?

Bugün hızla dijital ortama kayan pazarlamayla birlikte ortaya çıkan koca bir verinin analizinin sınıflandırılması, özetlenmesi, bilgi akışının yönetilmeye çalışılmasıyla birlikte kuantum ve pazarlama birleşerek kuantum pazarlamayı ortaya çıkarmıştır.

Pazarlamacıların Bu Alanda Başarılı Olması İçin Ne Gerekiyor?

IDM’nin beceri ve kişisel gelişim hakkında yaptığı son araştırmasına göre; pazarlamacıların %49’unun artan veriler ve verimlilik hakkında kariyerlerini ilerletmek için  gerekli olduğuna inandıkları kilit becerilere sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.

Mobil pazarlama, kampanyaları optimize etme, pazarlama otomasyonu ve entegrasyonu, arama pazarlaması, müşterilerin verilerini analiz etme, sunum/genel konuşma, pazarlama finansmanı, veri analizi ve raporlama bu alanda en önemli becerilerden bir kaçıdır.

Peki Kuantum Teknolojisiyle Pazara İlk Giren Ürün Ne Olacak?

Son yıllarda kuantum bilişim alanında büyük bir ilerlemelerin olmasıyla birlikte, IBM Quantum Experience erişimi kullanıcılara sunularak işletmelerin ve kuruluşların teknolojinin potansiyelini anlamaları sağlandı. Üniversiteler için bu, kuantum bilişim ve ilgili konularda eğitim programlarının artırılması, öğrenciler için de gelecek vadeden yeni kariyer yollarının farkına varmaları anlamına geliyor. Bulutla etkinleştirilen kuantum bilişim platformu IBM Quantum Experience, kullanıcıların IBM’in kuantum işlemcisinde deneyler yapmasını ve algoritmalar çalıştırmasını, ayrı ayrı kuantum parçalarıyla (qubit; kübit) çalışmasını, kuantum bilişimle nelerin mümkün olabileceğiyle ilgili eğitici malzemeler ve simülasyonları keşfetmesini sağlayacak.Beş süper iletken özellikli kübitten oluşan kuantum işlemci, New York’taki IBM T.J. Watson Research Center’da bulunuyor. Beş parçadan oluşan bu işlemci, daha büyük kuantum sistemlerine ölçeklenebilen, IBM’in kuantum mimarisindeki en son gelişmeyi temsil ediyor. Ayrıca, evrensel kuantum bilgisayar oluşturmaya yönelik atılacak adımların da ilki olma özelliğini taşıyor.

Kuantum Bilgisayarların Klasik Bilgisayarlardan Farkı Ne Olacak?

Evrensel kuantum bilgisayar, herhangi bir bilişim işlemini gerçekleştirmek üzere programlanabilir bir bilgisayar olma özelliğinin yanı sıra bilim ve iş amaçlı birçok önemli uygulama için klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı olacak. Kuantum bilgisayarla ilgilenen bilim insanları ve teorisyenlerin oluşturduğu topluluk, bu güçten yararlanmaya çalışıyor. Optimizasyon ve kimya alanındaki uygulamalar kuantum alanındaki hızlı gelişimin ilk görüldüğü alanlar olarak ön plana çıkıyor.

En Değerli Gelişmeleri Size İletmek İstiyoruz

Mail listemize abone olun!

Son bir adım kaldı. E-postanızı kontrol edin. (Gmail kullanıcısıysanız "promotoions" kısmına bakabilirsiniz.

Ops! Bir hata aldık, tekrar deneyebilir misiniz?

Mutluluk Ekonomisi Nedir?

Mutluluk Ekonomisi Nedir?

Mutluluk ekonomisi ilk kez bir kavram olan Easterlin Paradoksu, Richard A. Easterlin’in 1974 yılında yazdığı makalede gündeme getirilmiştir. Mutluluk ekonomisi özetle, bir toplumda ki ekonomik gelişimin ortalama mutluluk seviyesiyle bir ilişkisinin olmadığı öne sürülmüştür. Toplumdaki yaşanan ekonomik büyüme ancak toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Easterlin’in hükümetlere önerisi, toplumun temel ihtiyaçlarının karşılandığı noktada, daha fazla gayri safı yurt içi hasıla için değil daha fazla gayri safı mutluluk hasılası üzerine yoğunlaşması yönündedir.

Peki Mutluluk Nasıl Ölçülür?

Bu hesaplamanın bileşenlerini çoğumuzun çok iyi bildiği Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, toplam ve bireysel gelir, sosyal güvenlik, istihdam, ailevi ilişkiler, özgürlük alanları, sağlık ve sahip olunan kaliteli vakit geçirmek gibi kavramlar oluşturuyor.

Çalışmalara bakıldığında dünya üzerinde mutluluk endeksi oluşumu haritada gösterildiği gibidir.

Bakalım mutluluk araştırmaları istatikleri ne söylemiş?

TÜİK araştırması uluslararası bir araştırma olmayıp sadece Türkiye bazlı bir araştırmadır ve bu araştırmada gelir ve memnuniyet arasındaki ilişki açıkça belirtilmemekle birlikte ülkeler arası kişi başına düşen milli gelir ve mutluluk ilişkisi saptanamamaktadır.

TÜİK’in 2017 yılı için 23 Şubat 2018’de yayınladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na bakıldığında mutlu olduğunu söyleyen bireylerin oranının %58 olduğu görülmektedir. Bu oran 2016 yılında %61.3 iken 2017 yılında %58’e düşmüştür. Mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise %10,4’ten %11,1’e yükselmiştir. TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırma raporunda; kadınlardaki mutluluk oranının 2016 yılında %64.5 olan oranın 2017 yılında %62,4 olarak düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Erkeklerde ise bu oran yine 2016 yılında %58,1 olan oranın 2017 yılında %53,6 olarak düştüğü görülmektedir. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı %65,1 ile 18–24 yaş grubunda iken 2017 yılında en yüksek mutluluk oranının %66,1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında %53,1 ile 45–54 yaş grubunda gerçekleşmiştir.

Hal böyleyken çevremizde, reklamlarda, afişlerde gördüğümüz, neredeyse her gün tükettiğimiz yiyecek-içecek markalarında bile sıkça duyduğumuz bize aşılanan ‘’mutluluk’’ nedir yahut nerededir?

Ülker’in söylediği gibi mutluluk her yerde midir, mutluluk denince akla Eti mi gelir, Coca Cola’nın dediği gibi mutluluğa kapak mı açıyoruz? Mutluluk konumlandırması yapan markalar hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

En Değerli Gelişmeleri Size İletmek İstiyoruz

Mail listemize abone olun!

Son bir adım kaldı. E-postanızı kontrol edin. (Gmail kullanıcısıysanız "promotoions" kısmına bakabilirsiniz.

Ops! Bir hata aldık, tekrar deneyebilir misiniz?


8 Haftada Dijital Mükemmeliği Yakalayın!
Eğitimi İncelemek İstiyorum
Digital Excellence Program'da Erken Kayıt Fırsatından Yararlanın
close-link