İçerik pazarlaması için kısaca, sosyal medyanın vazgeçilmez süreci, pazarlamanın online hali diyebiliriz. Fakat son birkaç yıl içerisinde içerik pazarlaması denildiğinde karşımıza bu üç olumsuz söylem çıkmaya başladı. Bunlar ne derseniz;

  • Konu dışı çok fazla içeriğin mevcut olması,
  • İçeriklerin çoğunun yeni içgörüyle fakat aynı eski bilgiyle oluşturulmuş olması,
  • İçeriklerin kalitesinin düşmesi, olarak sıralayabiliriz.

Tüm bu bilgiler 2015 B2B Content Marketing Research araştırmasında geçiyor. Araştırmaya göre;

  • Bu yıl ankete katılanların %86’sı, 2014 yılıyla kıyaslandığında %93 oranda içerik pazarlaması kullandığını söylüyor. Fakat bu tanımlanan “içerik pazarlaması” nedir ve nasıldır? Muamma.
  • 2014 yılı katılımcılarının  %38’i  “içerik pazarlaması %42 etkilidir” diyor. Bu oran gittikçe düşüyor. Neden?
  • Ankete katılanların %70’i daha fazla içerik oluşturduklarını söylüyorlar. Fakat bu içerikler gerçekten kaliteli ve etkili mi?
  • Target your Customers

Aslında tüm bunlar içerik pazarlamasını yavaş yavaş tükettiğimiz gerçeğini, yeni yaklaşımlar ve stratejiler arayışı içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu arayışlara yönelmeden önce düşünce stratejimizi değiştirerek içerik pazarlamasını daha iyi kullanabiliriz. İçerik pazarlamasında daha etkili sonuçlar almak istiyorsak ürün odaklı değil müşteri odaklı düşünmekle işe başlayabiliriz. Bunun için yapmamız gerekenler;

Başarı, müşteriyi keşfetmektir.

Doğru stratejiyi oluşturmak ve emin adımlarla ilerleyebilmek için ilk olarak ürün odaklı değil müşteri odaklı düşünmemiz gerekir. Müşteriler kendilerine fayda sağlayan ürünleri satın alırlar. Bu faydaları tespit edebilmek için de öncelikle hedef kitleyi anlamamız gerekir. Müşteri odaklı olmak pazarlamanın işi değildir, tüm şirketin işidir. Bunun için kurum kültürünün değişmesi gereklidir.

Etkili içerik pazarlama stratejisinde eğitim önemlidir.

İçerikler, pazarlamada kullanılmamalıdır. Bunun yerine daha çok hedef kitleyi eğitmek, şirket ve tüketici arasındaki ilişkiyi yeniden konumlandırmak için kullanılmalıdır. Bu yüzden tüketicilerle;

  • İnşa etmek; içerik işletme açısından güven inşa eder.
  • İnanmak; şirket tüketiciyi anlamaya inanır. Tüketicinin aklındakini en iyi şekilde okur.
  • Anlamak; şirket tüketicilerin problemlerini çözerek onlara yardım edeceğini anlar.

Bu üç amacın gerçekleşmesi; başarılı bir içerik pazarlama stratejisinin anahtarıdır.

İçerik pazarlama stratejisi dinlemeyi gerektirir.

İçerik pazarlama stratejiniz, yenilik hareketleriniz için alıcıları ve tüketicileri dinlemek her zamankinden daha önemlidir. Sosyal dinleme, müşteriyi ve alıcıyı anlamak açısından hayati önem taşır. Sosyal medya ve diğer medya paylaşım platformları ile pazarlamacılar hedef kitleleri ile etkileşime geçerek onları kolayca dinleyebilirler.

Marketing business tree

Pazarlama anlayışlarını toplayın ve değiştirin.

Büyük yanlışlardan bir diğeri ise, pazarlamacılar bütün yaklaşımları bir araya toplar, fakat onları kendi içerik pazarlama stratejilerinde kullanmazlar. Öğrenilen ve bilinen yaklaşımları alıp, içerik pazarlama stratejinize göre uygulamalısınız. Büyüme hedeflerinize ve önemli temas noktalarınıza karar vererek,  stratejinizi, taktiklerinizi, bu amaç ve temas noktalarını destekleyen performans göstergelerini sıralayarak alıcı ve müşteri kişiliği oluşturmuş olursunuz.

Doğru şeyleri ölçün.

Test etmek, pazarlama stratejisi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple,  sürekli test edip buna göre yeniden düzenlemeler yapmamız gerekir. Başarılı içerik pazarlama stratejisi sürekli gelişen bir süreçtir. İnsanların değer vereceği bir deneyim oluşturmak için ulaşılabilecek tüm araçları kullanmamız gerekir.

Bundan sonra müşteri odaklı içerik pazarlamasını duyarsanız, kulak vermenizde fayda var!

Bir Cevap Yazın