Ipsos tarafından 24 ülkede 18.153 kişiyle gerçekleştirilen  Global Trendler Araştırması’nda  deneklerin yüzde 75’i (%20 çok mutlu + %55 az çok mutlu) mutlu olduklarını ifade ediyorlar.

Ne var ki bu genel mutluluk ifadesi deneklerin ülkelerinin ekonomik durumu hakkındaki görülşleriyle tezat içeriyor. Global ölçektekte ülkelelerinin ekonomik durumundan memnun olan deneklerin oranı yüzde 37 (%5 çok iyi + %32 nispeten iyi). Daha da ilginç; bir durum, ülkelerinin ekonomisini kötü bulan yüzde 70’lik kesimin de mutlu olduklarını söylemeleri.

Araştırmaya dahil ülkelerin hepsinde en mutlu kesim, yüzde 24’ün “çok mutluyum” dediği, 35 yaş altında olan gençler. Ayrıca sosyo-ekonomik durumunda insanların mutluluğunda belirleyici olduğu görülüyor. Yüksek eğitimli ve yüksek gelir grubuna dahil kişiler daha mutlular. Benzer şekilde evliler de olmayanlara göre daha mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Kadın erkek arasında ise istatistiksel açıdan bir fark görülmüyor.

fft16_mf1935682

Türkiye’de Durum

Türkiye’de mutlu olduklarını söyleyen kişilerin oranı(%22 çok mutlu + %55 az çok mutlu), global ortamdan 2 puan daha yüksek. Bu da Türkiye’yi insanların en mutlu olduğu ülkeler sıralamasında 10. Sıraya yerleştiriyor. Sadece çok mutluyum diyenlerin oranına bakılacak olursa, Türkiye Arjantin ve İsveç’le birlikte 8. Sıraya yükseliyor.

Türkiye’de kadınlar (%23 çok mutlu), sadece iki puan olsa da erkeklerden (%21) daha mutlular. Ne var ki ‘az çok mutlu’  değerlendirmesi de dikkate alındığında erkekler kadınların 2 puan önüne geçiyor.

‘Çok mutlu’ ve ‘az çok mutlu’ ifadelerine birlikte bakıldığında, global trende paralel olarak Türkiye’de de 35 yaş altı kesim, %79 ile en mutlu olanlar. Hane gelirine bakıldığında ise yüksek gelir grubu (%79) ile düşük  gelir grubu (%66) arasında 13 puan gibi büyük  bir fark görülüyor.

Yine global trendle aynı çizgide, Türliye’de de evliler ve yüksek eğitimliler, evli olmayanlar ve düşük eğitimlilere oranla daha mutlu olduklarını ifade ediyorlar.

Aşağıdaki tablolarda araştırmanın ülkeler bazında sonuçları ve Türkiye özelinde demografik ve sosyo-ekonomik dağılımları görülmektedir.

fft16_mf1935695

fft16_mf1935696

 

Paylaş
Pazarlamasyon Genel Yayın Yönetmeni. Dijital iletişim ve pazarlama alanlarında araştırmalar yürütmekle birlikte, web teknolojilerini de bir o kadar yakından takip ediyor.

Bir Cevap Yazın