Konum tabanlı sistemlerin giderek yaygınlaşması ile hayatımıza giren yeni bir kavram Geomarketing. Türkçe ismi ile coğrafi-pazarlama. Peki nedir coğrafi pazarlama? Literatürde birçok tanımı olmakla birlikte; coğrafi pazarlama; müşteri odaklı pazar aktivitelerinin işletmeler tarafından coğrafi enformasyon sistemleri yardımıyla planlanması, düzenlenmesi ve kontrolüdür. Araştırılan işletme içi ve işletme dışı verilerin mekân/konum ilişkilerini yaratan, analiz eden ve görselleştiren, aynı zamanda bu verileri karar vermeyi destekleyen uygun enformasyonlara dönüştüren yöntemler kullanılmaktadır. Diğer bir tanıma göre de coğrafi pazarlama “Coğrafi Pazarlama, karar verici mercilerin pazarlama stratejilerini görselleştirebileceği ve sonuçlar üretmesi en muhtemel alanların keşfini sağlayan yeni geliştirilmiş güçlü bir bilimsel yöntemdir. Pazarlama ve Coğrafya birlikte tam bir sisteme ulaşılmasına öncülük ederler ve sosyoekonomik gerçeklerin kartografi, bilgisayar kullanımı ve istatistik yardımıyla analizini mümkün kılan yeterli araçları sağlarlar. Bu, genellikle gözden kaçırılan ve “ kim nereden satın alır?” diye tanımlanabilecek olan bazı kritik perakendecilik yerleşim problemlerini çözen, yeni büyük araç Coğrafi Pazarlamadır.”

Bu tanımlardan yola çıkarak müşteri segmentasyonuna geomarketing sayesinde bir değişken daha ekleme şansı buluyoruz. Bununla birlikte cevaplayabileceğimiz sorular şunlar:

Potansiyel Müşteri Kimler? Nerede?

Nerede Şube Açılmalı?

Nerede, Nasıl Reklam Yapılmalı?

Nereye Yatırım Yapılmalı? Yatırımlar Ne Kadar Zamanda Geri Döner?

Rakipler Nerede?

Hangi Ürünleri, Hangi Şubede, Ne Kadara Satılmalı?

Hangi Ürünlerden, Ne Kadar Üretilmeli?

geomarketing

Literatürden Örnek:

Broşür Dağıtım Alanı Seçimi

Kamp malzemesi satan bir şirket hedef kitlesi olan ailelerin yoğun olarak bulunduğu mahallerin seçilmesi ve broşür dağıtılması ile ilgili bir geomarketing çalışması yapmıştır. Böylelikle daha fazla potansiyel müşteriye daha az kaynak ayırarak ulaşmak mümkün olacaktır. Gerekli veriler:

Posta kodu bölgesi bazında nüfus, aile sayısı, hane sayısı, aile nüfusu ve bu verilerden türetilmiş aile nüfusu / toplam nüfus oranı, aile olan hane / toplam hane sayısı, ortalama aile büyüklüğü verileri.

Mahalle bazında nüfus, aile sayısı, hane sayısı, aile nüfusu ve bu verilerden türetilmiş aile nüfusu / toplam nüfus oranı, aile olan hane / toplam hane sayısı, ortalama aile büyüklüğü verileri.

Yapılan analizde yukarıdaki veriler kullanılarak 4 kademede mahalle bazında aile sayıları gösteren tematik harita hazırlanmıştır. Daha sonra aile sayısı en yüksek 10 mahalle seçilmiştir. Böylece hedef kitle olan ailelerin sayısının en çok olduğu mahalleler seçilerek daha başarılı reklam kampanyası için doğru planlama yapılmış olur. Veriler haritada rapor formatına getirilerek pazarlama yöneticilerinin kullanımına sunulmuştur. Daha sonra aile yüzdesi %31,6’dan büyük olan bölgeler sorgulanarak en yüksek yüzdeli posta kodu bölgesi seçilmiştir. Böylece hedef kitle olan ailelerin yüzdesinin en çok olduğu posta kodu bölgesi seçilerek reklam broşürü dağıtımı kampanyası sonucunda en fazla geri dönüş alabilmek için doğru bölgeler seçilmiş olur.

Bir Cevap Yazın