Dünyanın farklı yer ve şirketlerinde, çoğunluğu Linkedin üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre şirketlerin müşteri – çalışan değerlerine yönelik tutumları detaylıca incelenmeye çalışılmış.

Buna göre çalışanların şirketleri üzerindeki en büyük problemlerinden biri çalışan bağlılığı ve yüceltme olarak gösteriliyor. Araştırmaya göre dünya üzerindeki şirketlerin %13’ü bu değerlere çok önem verirken, %63’ü neredeyse hiç önem vermiyor.

 14916736553_57e083d665_z

Çalışanlar için bu etkinin oranı ise yüksek oranda çok fazla. Genellikle çalışanlar bu etkinin hem şirketin karlılığı üzerine, hem de kendi motivasyonları üzerine çok büyük etki gösterdiğini düşünüyor. Ayrıca şirketin alt ve üst tabakası arasında da zihinlerindeki yapının oluşmasının asıl sebebi olarak bu gösteriliyor.

15351277840_c0d80d1571_z

%13’lük kesim içerisinde bulunan şirketlerin Linkedin üzerinde etkinliği çok daha fazla görünüyorken, çalışanlar da sosyal ağlar üzerinde etkin şirketileri kendilerine daha yakın hissettiklerini belirtiyor.

Ayrıca soyal ağlarda etkin olan şirketler için; çalışanların %20’si işlerini daha ilhamla yaptığı, %27’si ise kendi organizayonlarının geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtiyor.

15351277770_b190a5a5d0_z

Şirketlerin iç yapısındaki ödüllendirme ve cesaretlerndirmenin şirket içi liderlik ve şirket başarısını net olarak arttırdığı gözlenmiş. Fakat yine de şirketlerin büyük çoğunluğu için müşteri ve çalışan söz konusu olduğunda müşterinin daha fazla ön planda tutulduğu görülüyor.

Oysa araştırmaya katılan tüm çalışanlar, mutlu çalışanın mutlu müşteriyi getireceğine emin.

Sanırım şirketler adına tekrar düşünülmesi gereken bir durum…

Raporun tamamına BURADAN erişebilirsiniz.

Paylaş
Pazarlamasyon Genel Yayın Yönetmeni. Dijital iletişim ve pazarlama alanlarında araştırmalar yürütmekle birlikte, web teknolojilerini de bir o kadar yakından takip ediyor.

Bir Cevap Yazın