Etiket: marka hikayesi

Anlaşılmayan Bir Kavram: Marka

Türkiye’de kavramlarla ilgili ciddi bir algılama ve yorumlama problemi var. Bu sorunun kaynağında sosyal bilimlerin yoruma açık olmasının etkisi olduğu kadar, yeni medya diye...

Son Dönem Trendlerinde ‘Marka Özeti’ Kavramı

Marka, hayal kurmaktır. Marka, tıpkı ürünlerin fabrikalarda üretilmesi gibi, insanların zihninde bir üretim sürecine sahiptir. Marka, ürün değildir; ilgili olduğu şey; insandır. Bunun özetini Ogilvy güzel bir...