Çağımızın Yeni Liderlik Tipi: Narsistik Liderlik 0

Kendisine aşık olanlara karşılık vermeyen güzel peri kızı Ekho, bir gün ismi Narkissos olan çok yakışıklı bir avcı ile karşılaşır ve aşık olur. Ancak Narkissos bu aşka karşılık vermez. Ekho kara sevda içinde ölür. Bu duruma çok kızan Tanrılar, Narkissos’u cezalandırmaya karar verir. Bir gün ava çıkan Narkissos susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde, sudan yansıyan güzelliğini görür. O da daha önce fark edemediği bu güzellik karşısında adeta büyülenir ve kendine aşık olur. Aşkından ne su içebilir, ne de yemek yiyebilir, tıpkı Ekho gibi Narkissos da günden güne erimeye başlar ve nehir kenarında kendini seyrederek ölür. Öldükten sonra da vücudu nergis çiçeklerine dönüşür. İşte narsisizm kelimesi bu mitolojik hikayeden gelmektedir.

ech06l

Narsisizmin en önemli özelliği bencilliğin abartılı bir biçimde öne çıkarılması ve başkalarına duyulan ilginin azalmasıdır. Bilimsel olarak incelendiğinde narsisizmin bir hastalık olarak incelenmesinin yanında, normal narsisizmden de bahsedildiği görülmektedir. Her insan bir dereceye kadar kendine aşıktır ve bu konuda, diğerlerinin kendisine hak vermesini bekler. Narsist kişiler dünyanın kendi çevresinde döndüğüne inanır ve kişisel özelliklerini abartarak anlatırlar ve çevrelerindeki insanların buna inanması için yoğun çaba harcarlar. Kendilerinin yetenekli, akıllı olduğu bu nedenle de çevresindeki insanların ona özel bir ilgi göstermeleri gerektiğine inanırlar.

Değişen yaşam tarzının getirdiği bencillik olgusu da yeni bir liderlik tipini son dönemlerde tartışmaya açtı. NARSİSTİK LİDERLİK… Yazının başında anlatılanlara göre Otokratik Liderlik tarzını anımsatsa da bu liderlik tipinde farklılıklar var. Yani durum biraz daha vahim… Bu liderlik tarzı, kişinin güç ihtiyacı, başkalarından gelen hayranlık ve onaylar tarafından yönlendirildiğinde çalışanlar ve yönetilen iş için yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Bununla birlikte, sağlıklı narsisistik davranış da yönetimde bir avantaja da dönüştürülebilir. Fakat dikkat! Bu avantaj çok hassas konularda geçerli.

Peki narsistik liderler hangi özelliklere sahipler?

1. Belli Bir Vizyon İle Yönetme

İlk olarak olumlu bir özellik ile başlayalım. Bu tip liderler insanların inandıkları bir vizyona sahip olmasını önemser. Büyük resmi görebilir ya da henüz gerçekleşmemiş olayları öngörebilirler ve bu olmamış olayları yaratmaya çalışırlar (tabi olmamış olayları yaratmaya çalışmak kimi zaman sevimsiz olayların çıkmasına neden olabiliyor!).

2. Kendilerine Hayran Olunmasını İsterler

Narsisistik liderler takdir edilmek için can atar. Genellikle çok sayıda takipçiye sahip olma eğilimindedirler. Özellikle son dönemde çok sayıda özçekim yapan ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşan yöneticilerin narsist ruhsal bozukluğa sahip olduğu tartışılıyor. Narsisistler takipçileri cezbetmek için çoğu zaman gelişmiş sözel becerilerini kullanır ve genellikle çok yetenekli konuşmacılardır. Narsist bir liderde karizmatik özellikler çok yoğundur.

3. Eleştiri Kabul Etmezler

Narsisistler genellikle hassas kişilerdir ve bu da narsisistik liderleri sert eleştirilere karşı oldukça hassas yapar. Eleştirileri yapıcı bir şekilde alamaz, olumsuz görüşleri kabul etmezler ve bu tip eleştirileri yapan kişilere hemen cephe alırlar. Eğer narsist bir patronun çalışanıysanız aman dikkat! Kovulmaya kadar yolu var.

4. Kötü Dinleyicidirler

Narsist bir lider iyi bir dinleyici değildir, bu yüzden can sıkıcı bir sorun hakkında onlarla konuşmayın. Dinlemedeki bu ilgisizlik, muhtemelen eleştirileri kabul etmemelerini sağlayan bir savunma mekanizması olarak gelişmiştir. Narsisistik liderler ayrıca astların bir işe katkıda bulunacak fazla bir şeyin olmadığını ve görüşlerinin ciddiye alınmasına gerek olmadığını düşünür.

5. İlişkiler

Hem olumlu hem de olumsuz özellikleri açısından inceleyebiliriz. Sağlıklı narsisistik davranış, başkalarının kaygılarına duyarlıdır ve kişilerin düşünce ve fikirlerine değer verir. Öte yandan, yıkıcı narsisistik davranış sergileyen liderler, pişmanlık duymaksızın başkalarını fikirleri yüzünden aşağılamaktan tereddüt etmeyebilir.

6. Tutarlılık

Lider eğer sağlıklı bir narsisizm seviyesine sahipse tutarlı bir yol izleyebilme yeteneği ile genellikle planlıdır. Narsisizm yıkıcı hale geldiğinde, hiçbir değeri olmayan, kararsız ve yönünü sıkça değiştiren bir lidere merhaba diyin!

7. Kendi İmparatorluğunu Kurma

Narsisistik lider var olduğu yerde kendi imparatorluğunu yaratmak ister. Bu nedenle etkinlik alanlarını genişletmeye, yetkin olmayan insanları işe almaya veya örgüt içindeki yetkilerini artırmaya çalışırlar. Narsistik bir girişimci, bir şirketin TEK TABANCASI (?!?) olmak için ne gerekiyorsa yapar. Yani terfiymiş, kariyermiş, bunları aklınızdan çıkarın…

8. Empati Yoksunluğu

Başkarından empati yapmalarını istemelerine rağmen; narsistlerin kendileri empatik insanlar değildir. Fakat bu empati eksikliği yönetimde kaos ve kriz zamanlarında avantajlı olabilir.

9. Rekabetçi

Zafer arayışlarında acımasızdırlar. Oyunları ciddiye alırlar ve onları güç ve hayatta kalma becerileri testi olarak görürler. Birçok narsisist kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

10. Mentörlük Yapamazlar

Narsisistik bir liderin empati yeteneği olmadığı için bir başkasına rehberlik etmesi veya akıl hocalığı yapması çok zordur. Bunun yerine bireylere talimat verirler.

Unda Kurumsal Çözümler - Kurucu Ortak / Yönetim Danışmanı & Eğitmen

Bir Cevap Yazın

Google’ın Etkili Yöneticiler Yetiştirmek İçin Kullandığı 6 Etkili Formül 0

Hepimiz biliyoruz ki eğer yönetim yapısını değiştirmek istiyorsak öncelikli olarak düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor.

Bir şirket bünyesinde bireysel olarak yer alan bir çalışanın yönetici pozisyonuna geçmesi için mecburi bir değişim ve dönüşüm yaşanır ve bu değişim sanıldığı kadar kolay değil. Bazen terfi almamız için gereken yetkinlikler, yönetici olmamız için sağlamamız gereken yetkinlikleri tam olarak karşılamaz. Tam da bu nedenlerle bir çalışanın yöneticiye evrilme hikayesini yıllardır araştıran bir çok şirket var. Bunlardan birisi de tabii ki Google.

Google, 10,000den fazla yeni yönetici olmuş çalışanın performans değerlendirmeleri ve anket sonuçlarını analiz edip, en iyi yönetici ödülünün verileceği yarışmalar düzenleyerek bu süreçte aday olarak nasıl davranacaklarını bile gözlemleyeceği ve yöneticilerini daha iyi tanımasını sağlayacak olan Oxygen projesini hayata geçirdi ve iyi yöneticinin alışkanlıklarını saptadı.

Hadi gelin beraber Google’ın yöneticilerine yavaş yavaş aşılamaya çalıştığı bu 6 anahtar özelliğe bir göz atalım;

1-Zihniyet ve Değerler

Stranford Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Dr. Carol Dweck’e göre, Google yöneticilerinin zihniyetleri geliştirmeler konusunda cesaretlendiriyor. Bunu aslında sabit zihniyetin (becerilerin aslında önceden belirlenmiş şeyler olduğuna dair inanış) tersi olarak açıklamak mümkün, yani geliştirilmiş zihniyet olarak kullanabileceğimiz bu kavrama göre akıl işlenebilir bir yapı, bu bakış açısına göre öğrenmeye daha istekli olan, kendilerine meydan okuyabilen liderler eninde sonunda performanslarını yükseltebilirler.

Fakat bildiğimiz üzere, başarı her zaman azim, konsantrasyon, sıkı çalışma gerektirir.

Bunun yanında, Google yöneticilerin şirket değerlerini kendi bakış açıları ile tekrar değerlendirmelerini ve buna göre yönetim stillerine göre bunu tekrar yorumlamaları konusunda cesaretlendiriyor. Bir görüşü dayatmak yerine yöneticilerin kendi değerlerini oluşturmasına izin veriyor. Böylelikle yönetici, zor kararlar alacakları zamanlar kendi “değerler sisteminden” faydalanabiliyor.

2-Duygusal Zeka

Per Daniel Goleman ve Richard Boyatzic’e göre duygusal zeka bizim ve başkalarının duygularını tanımamız ve anlamamızı sağlayan, davranışlarımızı ve ilişkilerimizi yegane şey. Ve duygusal zekası gelişmiş bir lider zor şartlar altında en iyi kararı verme konusunda gerçekten yüksek performans sağlayabilmekte.

3- Yönetici Olma Sürecinde Gelişen Paylaşımlar

Yöneticilerin kendi yönetici olma süreçlerinde yaşadıkları deneyimi birbirleriyle dürüstçe paylaşmaları diğerlerinin yolunu aydınlatabilir ve zorluklara karşı da yeni stratejiler geliştirmelerini sağlar.

4- Koçluk

Oxygen projesine göre, iyi bir yönetici olmanın bir numaralı kuralı aynı zamanda iyi bir koç olmaktan geçiyor.

Google’a göre bir yönetici çalışanları için aynı zamanda iyi bir koç olması için gerekenler;

  • Zamanında ve spesifik geri bildirim vermek
  • Kötü geribildirimleri motivasyonu düşürmeyecek şekilde karşındakine iletebilmek
  • Birebir toplantılar için bireysel bir iletişim dili geliştirmek
  • Empati yapabilme ve aktif bir dinleyici olabilme
  • Açık uçlu sorular sorarak çalışanın yeteneklerini keşfedebilme

5- Geribildirim 

Yöneticilerin çalışan hakkında yapacağı yorumlar ve geri bildirimler yapıcı olabileceği gibi aynı zamanda yıkıcı da olabilir. Yani geri bildirim konusu aslında çalışan ve yönetici arasında kurulan köprünün güçlü ama hassas olan yanlarından birisi. Google’a göre yöneticiler çalışanlar hakkında geri bildirim verirken ön yargıdan uzak, tutarlı olmalı, motivasyon sağlayabilecek (pozitif) ve gelişime yardımcı (negatif) geri bildirimler arasında denge kurabilmelidir.

6- Karar verme

Belirli şartlar altında karar vermek oldukça zorlu olabilir. Bu nedenle Google’a göre iyi bir karar verici olabilmek için yöneticiler aşağıdaki sorulara düzgün yanıtlar vermeliler.

Nedeni tanımla: Bu problemi neden çözüyorsun ve herkes problemi seninle aynı seviyede önemsiyor mu?

Amaç: Bu durum neden önemli

Karar verme rolünü üstlenen kim?

Karar nasıl verilecek?

Beklentileri önemse: Partnerlerin kararın ne zaman verilmesini istiyorlar?

Karar verme aşamasında ise Google’a göre yöneticiler karar almadan önce fikirleri diğerleri ile paylaşmalarını, aldıkları geri bildirimleri önemsemeli.

Bu 6 kural oldukça basit görünse de bir o kadar da önemli değişikliklere neden olabiliyor. Google düşük performansa sahip olan yöneticilerin bu program sonrasında yüzde 75 oranında bir gelişme gösterdiğini söylüyor.

Belki de sorun ne sizde ne çalışanlarınızdadır, belki de sadece yönetim yöntemlerinizi güncellemeye ihtiyacınız vardır ne dersiniz?

 

 

Google’dan Çiçeği Burnunda Bir İşe Alım Servisi: Hire 0

Büyük çapta işletmelerden, startuplara işlerin doğru yürümesi sağlayan en önemli kriter içeride her biri kendi işini en iyi yapan insanları bünyesine katmaktır. Şüphesiz ki kusursuz bir ekip, firmaya yeni iş alanları yaratır, daha yüksek büyüme hedeflerini mümkün kılar ve sizi sürekli aday aramaktan kurtarır. Peki kusursuz bir ekip için şirketler ne kadar para harcıyor dersiniz?

Deloitte tarafından yapılan bir çalışmada şirketlerin açtığı bir pozisyonu doldurması ortalama 52 gün ve her bir aday ile yapılan görüşmelerin maliyeti yaklaşık 4000 dolar civarında.

Daha önce iş arayanlar için Google for Jobs ile karşımıza çıkan ünlü arama motoru devi şimdi de işe alım süreçlerini kolaylaştırmayı vadettiği yeni servisi Hire ile karşımızda. Google’ın tüm dünyaya duyurduğu yeni servisi  Hire tam da bu derde derman olmak için tasarlanmış. Şirketlere, açtıkları pozisyona doğru aday bulma sürecini daha efektif ve daha az maliyetli bir hale getirme sözü veren Hire ile Google özellikle küçük ve orta işletmelerin işe alım süreçlerinde kullanılmayı hedefliyor.

Bu nedenle pozisyona doğru aday bulma maliyetini minimuma indirmek amacıyla Google, “Hire” ismini verdiği yeni servisini duyurdu.

G-Suite uygulamaları olan Gmail, Google Calendar gibi neredeyse 3 milyondan fazla şirketin her gün kullanmaya alışkın olduğu servislerle eş zamanlı çalışabilen Hire, aynı zamanda kullanımının kolaylığı ile şirketlerin işe alım sürecini görece daha efektif hale getirmeyi planlıyor.

Google yeni servisi Hire’da işe alım süreçlerinde şirketlere şu kolaylıkları vadediyor:

  • Gmail ile otomatik olarak senkronize olan mailler sayesinde şirkete adayla Gmail üzerinden de iletişim kurma özgürlüğü sunuyor.
  • Google Calendar ile de senkronize olan Hire, iş görüşmesi yapan kişinin takvimine göre görüşmenizi ayarlayabilmenize de olanak veriyor. Sadece görüşme detaylarını değil, adayın iletişim bilgilerine, tüm görüşme programına ve hangi adayda hangi sorulara odaklanılması gerektiğine dair bilgileri de otomatik olarak eşliyor.
  • Bununla beraber görüştüğünüz adayların verilerini Hire ile senkronize çalışan bir diğer ürün olan Sheet ile kolayca analiz edebilir, görselleştirebilirsiniz.

Vakit kazanmak ve aday deneyimini iyileştirme amacıyla yola çıkan Hire’ın piyasada ki diğer uygulamalardan farkını deneyimledikçe göreceğiz.

GELİŞMELERİ
KAÇIRMAYIN!
Haftalık bültenimize
ücretsiz kaydolun!
BİZE KATIL
close-link
Marketing Meetup
 

ERKEN
KAYIT FIRSATI


Zekânın iş dünyasına neler getireceğini konuşuyoruz
Orada Olmalıyım

Sektörü buluşturan etkinlikte siz de yerinizi ayırtın!
close-link
GELİŞMELERİ KAÇIRMAYIN
Haftalık bültenimize ücretsiz kaydolun, sizi gelişmelerden haberdar edelim.
BİZE KATIL
close-link
Marketing Meetup Intelligence

Zekânın iş dünyasına neler getireceğini konuşuyoruz
Erken Kayıt Fırsatı
close-link
Önümüzdeki yıllara
damgasını vuracak
trendleri derledik.
Raporu İndir

*Ücretsizdir.
close-link


 

Zekânın iş dünyasına neler getireceğini konuşuyoruz
Erken Kayıt Fırsatı
close-link