Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’nin uzun vadeli kredini notunu BB’den BB+’ya yükseltti ve görünümünü “durağan” olarak kaydetti.

Ekran-Alıntısı-son

S&P tarafından yapılan açıklamada Türkiye ekono-misinin mali açıdan kendini tehlikeye atmadan toparlan-dığı ve dengeleme yolunda ilerlediği vurgulandı. Türk ekonomisinin giderek direnç kazandığını belirten S&P  şu açıklamalarda bulundu: ”Türk ekonomisinin görece sağlam olan mali performansını gözardı etmeden yavaşça yeniden dengelendiği görülü-yor. Türkiye’nin dalgalı kur rejimi, döviz borçlanmasında temkinli limitlenme ve derinleşen yerel sermaye piyasası, ekonomiyi potansiyel sermaye hareketlerine karşı dirençli hale getiriyor. Bu sebeple, Türkiye’nin not görünümünü BB+’ya yükselti-yoruz. Görünüm durağan.”

Not artırımının bir diğer sebebi ise ‘Kürt meselesinin çözümünde kaydedilen ilerleme’  olarak gösterildi. Bu durumun daha uzun süreli olacağını düşünen kuruluş, öyle olduğu taktirde Türkiye’nin güvenlik harcamalarının azalacağını ve buna bağlı olarak sınır ticaretinin artacağını belirtti.

S&P’nin bu kararı aslında Türkiye ekonomisi açısından gecikmiş bir karar. Aralık ayında Fitch’ten alınan güzel haberden sonra Moody’s ve S&P’nin de not artırımı yapabileceğini düşünüyorduk, ama Moody’s beklenenin aksine Türkiye’nin kredi notunda hiçbir oynama yapmadı. Fakat bu üçlünün ülkelere verdiği notlar neticesinde geç de olsa birbirlerine paralel sonuçlar aldığı biliniyor. Yani Türkiye yakın zamanda olmasa bile Moody’s’ten de bir not artırımı görebilir. Sonuç olarak görülüyor ki politik gelişmeler ekonomik gelişmelerin önüne geçerek ülkelerin kredi notunda büyük etkiler yaratabiliyor. Bunun var olup olmadığı hâlâ tartışılsa da Türkiye bu durum için en güncel örnek.

Not artırımı neden bu kadar önemli? Bu sorunun cevabına “S&P, Moody’s ve Fitch Neden Bu Kadar Önemli?” başlıklı yazımdan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın