66 ülkede 4600 çalışanı ile dünya genelindeki şirketlere ticari alacak yönetimi ile ilgili çözümler sunan Coface Grubu, ‘Ülke Riskleri Değerlendirmesi’ araştırmasının sonuçlarını Paris’te düzenlenen 17. Ülke Riski Konferansı’nda açıkladı. Şirketlerin ödeme alışkanlıkları konusundaki bilgisine ve 250 uzmanın analizine dayanarak 157 ülkenin riskini değerlendiren Coface, 2012 yılında ticari ödeme gücüne bağlı riskleri ortaya koyarken, 2013 yılına yönelik beklenti ve tahminlerini de kamuoyunun bilgisine sundu.

  • Avrupa ekonomisi yüzde 0.1 daralacak, ABD’de büyüme yavaşlayarak yüzde 1.5 düzeyine inecek

Ülke Riski Konferansı’nda açıklanan sonuçlara göre, Euro bölgesinin merkez üssü olduğu mevcut kriz sistemsel yapısı itibariyle AB ülkeleri için sıkıntı yaratmaya devam edecek. Gelişmiş ülkelerin toparlanması ise yüksek kamu ve özel borç açmazından kurtulmalarına bağlı gözüküyor. Avrupa’da iş piyasalarının durumunun kötüye gitmesi ve tamamlanmamış olan kurumsal reformlar nedeniyle hane halkı ve kurumsal güvenin sağlanamadığına vurgu yapılan araştırmaya göre 2013 yılında, Avrupa ekonomisi %-0.1 oranında daralacak. ABD’de büyüme yavaşlayarak %1.5 düzeyine inerken, gelişmekte olan ülkeler %5.2 oranında sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme kaydetmeye devam edecekler. Amerikan bütçe politikasındaki belirsizlik, Amerika’daki büyümeyi etkileyebilir.

Coface’ın hazırladığı rapora göre, Avrupa’daki sistematik kriz riskinin azalmış olmasına ve ihracatı teşvik edici önlemlere rağmen, şirketler için endişe verici durum hala devam ediyor. Raporda, Avrupa’daki kurumların yeniden yapılanmasındaki yetersiz ilerleme ve iş piyasasındaki hızlı çöküş nedeniyle reel ekonomi aktörlerinin güven bunalımı yaşadığına dikkat çekiliyor.

  • İtalya ve İspanya’da ticaretin riski arttı, ülke notu düştü

Güney Avrupa’da ekonomik krizin giderek derinleşmesinden dolayı Coface, Temmuz 2012’de negatif izlemeye aldığı İtalya ve İspanya’nın notunu bir yıllık süre içinde ikinci kez düşürüp B olarak belirledi. Raporun sonuçlarına göre, sürekli olarak iflas oranlarının artış gösterdiği ve banka kredilerinin azaldığı İspanya ve İtalya’daki şirketleri zor bir yıl bekliyor. Avrupa bölgesinin merkezinde yer alan bu iki ülkedeki ekonomik faaliyetlerin 2013 yılında da gerilemeye devam edeceği öngörülüyor ve İtalya’da %1 ve İspanya’da %1.5’lik düşüş olması bekleniyor.

  • Batı Avrupa’da talep azalmaya devam ediyor

Coface, azalan talep nedeniyle Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’nın A3 değerlendirmesinin negatif takibe alındığını açıkladı. Avrupa’daki durgunluktan giderek daha fazla etkilenen Polonya’nın notunun ise ekonomik faaliyetlerdeki gerileme ve inşaat sektöründeki kritik dönüşümden ötürü A3’ten negatif izlemeye alındığı ifade edildi.

  • Gelişen ülkeler fırtınayı atlatıyor

Coface Ülke Riski Konferansı’nda açıklanan sonuçlara göre, 2008 yılındaki küresel krizden ciddi anlamda etkilenen gelişmekte olan ülkelerde, kurumsal riskler giderek iyileşmeye devam ediyor. Daha esnek fakat ihtiyatlı ekonomik politikaların sonucu olarak bu ülkeler, dış krizlere karşı daha dayanıklı görünüyorlar. Raporda, bu ekonomilerdeki büyümenin temel nedenlerinden biri olarak orta sınıfın payının giderek artması gösteriliyor. Raporda, bu ülkelerdeki siyasi kurumların bu yeni duruma adapte olma çalışmaları da vurgulanıyor. Coface’ın 2012 Raporu’nda, tüm bu değerlendirmeler ışığında Endonezya’nın notu A4’e yükseltilirken, pozitif izlemeye tabi olan Filipinler’e de B notu verildi.

  • Toplumsal huzursuzluk Güney Afrika’nın notunu negatif izlemeye aldırdı

Coface, Güney Afrika’nın A3 olan notunu, büyüme oranının gelişmekte olan ülkelerin ortalaması ile mukayese edildiğinde çok düşük kalması ve artan toplumsal huzursuzluk nedeniyle negatif izlemeye aldı.

  • Hindistan’da büyüme potansiyelin altında kalıyor

Hindistan’da yavaş reform hızı, altyapı eksiklikleri, siyasi iradenin orta sınıfın beklentilerine cevap verememesi gibi nedenlerle kurumsal borç düzeylerinde artış tespit edildi. Coface; büyüme potansiyelinin altında kaldığı değerlendirmesini yaptığı Hindistan için bu etmenler ışığında genel değerlendirme notunu A4’e, iş ortamı için gerçekleştirdiği özel değerlendirmesini ise B’ye düşürdü.

  • Fildişi Sahili geriledi, Japonya gözetim altında

Coface, sürekli devam eden siyasi gerilim ve belirsizlik sebebiyle Fildişi Sahili’nin D notundaki  pozitif izlemeyi kaldırdı. Raporda, özellikle Çin’e yapılan ihracatın azalması sebebiyle Japonya’nın A1 olan notunun negatif izlemeye alındığı açıklandı.

  • Jean-Marc Pillu: “Avrupa’da sistematik bir kriz olmaz ancak krizin etkileri devam edecek”

17. Coface Ülke Riskleri Konferansı’nda konuşan Coface Group CEO’su Jean-Marc Pillu; Avrupa’da sistematik bir kriz olasılığının oldukça uzak olduğunu söylerken bununla birlikte ticari  faaliyetlerin 2013 yılında da azalmaya devam edeceğine dikkat çekti. Durgun tüketim, bütçe kısıtlaması, iş piyasasının gerilemesi ve şirketlerin 2009 yılında önemli bir resesyonla mücadele etmek zorunda kalmış olmasının pek çok maliyetli iflasa yol açtığını belirten Pillu, şirketlerin kalıcı kırılganlığının söz konusu olduğu reel ekonomideki krizin etkilerinin 2013 yılında da devam edeceğini söyledi.

Bir Cevap Yazın