CFO’nun DNA’sı raporu açıklandı: CFO’lar stratejik önceliklere odaklanamıyor

Raporu İncelemek İçin Tıklayın

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, ilki 2010’da yayınlanan ve dünya genelinde 769 finans lideriyle birebir söyleşi yoluyla gerçekleştirdiği CFO’nun DNA’sı raporunun sonuçlarını açıkladı. Aralık 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketler dikkate alınarak hazırlanan raporda; Türkiye ve dünyada CFO’ların profesyonel gelişimlerini nasıl yönettikleri ve şirketlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını finans içinde nasıl bir dönüşüm ile desteklediklerine dair çarpıcı tespitler sunuluyor. Rapora göre; CFO’lar için iş ortamı gün geçtikçe her zamankinden karmaşık ve öngörülmesi daha güç bir hal alıyor. Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, değişken risk ortamı ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların yönetimi, finans yöneticilerinin üstlendikleri rolü ve içinde bulundukları kuralları değiştiriyor. CFO’ların bu etkenlere farklı yaklaşımlar göstermesinden dolayı görev ve sorumlulukları gün geçtikçe farklılaşırken, devam eden bu dönüşüm CFO’ların şirketlerine olan katkılarını daha değerli kılmak için fırsatlar sunmakla birlikte rollerini yeni etmenler çerçevesinde tanımlamayanlar için de tehdit oluşturabiliyor.

2010 yılında yapılan araştırmada CFO’nun ana sorumluluk alanları kaynaklarının sağlam finansal kriterlere oturtulması, CEO ve diğer üst düzey yöneticilere analizler ile anlayış kazandırılması, stratejik hedefler doğrultusundaki girişimlere öncülük edilmesi, CEO tarafından belirlenen stratejilerin ödenek sağlanarak yürütülmesi, kurumun yönünün belirlenerek stratejisinin geliştirilmesi, stratejik hedefler doğrultusunda gidişatın dış paydaşlara resmedilmesi olarak belirlenmişti. Bu ana sorumluluk alanları günümüzün finans liderleri için hala güncel ve geçerli olmakla beraber, en son araştırmalarımız CFO pozisyonu için beklentileri 4 yeni etkenin belirlediğini gösteriyor: Dijital, Veri, Risk ve Paydaş Yönetimi.

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Yönetim Danışmanlığı Lideri Gökhan Gümüşlü konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “CFO’lar, her gün çeşitlenerek artan riskler ve belirsizliklerin bir sonucu olarak, hem sürekli yenilenen düzenlemeler ve değişen hissedar beklentilerinin etkisiyle hem de dijitalleşme ve geleceği şekillendiren megatrendlerden dolayı büyük bir baskı görüyor. Diğer paydaşların beklentileri doğrultusunda ‘stratejik iş ortağı’ olarak iş dünyasında kendine yeni bir yer bulma arayışı da hissedilen baskıyı şiddetlendiriyor. Bu tabloda başarıyı yakalamanın temeli, iş dünyasının dönüşümüne uygun bir hızda ve proaktif bir şekilde kendi rolünü şekillendirebilmekte yatıyor.”

Katma değerli aktivitelere gereken önem verilemiyor

EY’nin dünya çapında yaptığı araştırmaya katılan CFO’ların %47’si, ekiplerinin gelecekteki stratejik öncelikleri karşılayacak yetkinliklere sahip olmadığından dolayı kaygı duyduklarını belirtiyor. %56’sı da finans ofisinin kontrol, uyumluluk ve maliyet gibi geleneksel görevleri üzerine zaman harcamaktan dolayı daha katma değerli aktivitelere gereken önemi veremediklerini vurguluyor. Türkiye için de bu değerler çok farklı değil. Türkiye’de araştırmaya katılan CFO’ların %66’sı, öncelikli hedeflere ulaşmak için gereken yetkinliklerin uluslararası deneyimler ve etkileşimlerle geliştirilebileceğini düşünüyor. Türkiye’de hissedilen bir diğer baskı da CFO’ların üzerindeki operasyonel sorumlulukların artması olarak gösteriliyor. Katılımcılar, özellikle de büyük kurumların finans liderleri, geniş çaplı operasyonel sorumlulukların, stratejik önceliklere verilmesi gereken zamanı çalabileceğini düşünüyor. Türkiye’deki CFO’ların %63’ü, artan operasyonel yükten dolayı stratejik önceliklere odaklanamadıklarını belirtiyor. Dünya ortalamasında CFO’ların sadece %51’i böyle bir sorundan bahsediyor.

İş zekâsı ve büyük verinin önemi artacak

Rapora göre; finans liderlerinin dünya genelinde %58’i, Türkiye’de %53’ü dijital, akıllı teknolojiler ve gelişmiş veri analitiği üzerine anlayışlarını geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Finans liderlerine kurumlarının 5 yıl sonraki ihtiyaçları için hangi finans yetkinliğinin önemli olacağını sorulduğunda, Türkiye’deki CFO’ların %69’undan “iş zekâsı ve büyük verinin, yönetimi bilgilendirmek amacıyla kullanılması” cevabı alındı. Dünya genelinde de grup CFO’ların %57’si geleceğin finans fonksiyonu için verinin önemini vurguluyor. Türkiye’den farklı olarak ise geleceğin ihtiyaçları kapsamında dünya genelinde listenin başında %57’lik bir oranla risk yönetimi yer alıyor. Türkiye’deki liderler için stratejik risk yönetimi, %34 olarak, artması beklenen yönetmelikler ve mevzuat değişikliklerinin yönetiminden sonra 3. sırada yer alıyor. CFO’ların dünya çapında %71’i, Türkiye’de de %94’ü, kurumlarının hedefleri doğrultusunda karar almada etik açıdan daha fazla sorumlu olacaklarını düşünüyor. CFO’ların hedeflerine ulaşabilmek için gelişim göstermeleri gereken öncelikli konulardan biri olarak öne çıkan paydaş yönetimi yetkinliği, finans liderlerinin dünyada %50’si, Türkiye’de de %44’ü tarafından kabul ediliyor.

CFO’lar daha fazla operasyonel liderlik görevleri üstlenecek

Araştırmamıza katılan CFO’ların %64’ü gelecekte finans dışında daha fazla operasyonel liderlik görevini üstleneceğini düşünüyor. Türkiye’deki finans liderlerinin %72’si de bu görüşü destekliyor. CEO’ların ve yönetim kurulunun, CFO’ları operasyon alanına taşımak istemelerinde birkaç neden yatıyor: CFO’ların, mevcut kaynakların en fazla değer üretecek yerlerde kullanılmasını sağlayabilmesi, maliyet ve operasyonel verimlilik hedefleri yönetiminde geniş deneyime ve süregelen bürokratik uygulamaları sorgulayabilecek kapasiteye sahip olması. Birçok CFO da operasyonları kapsayan bu rolü, şirket yönetiminde yenilikleri getiren alanlara daha çok dâhil olup finansı iş birimlerine yaklaştırarak kendi ekibinin güvenilirliğini artırmak, kendi yönetim ve liderlik becerileri ile finans ekibinin yeteneklerini farklı alanlar üzerinden geliştirebilmek amacıyla kabul ediyor.

Raporu İncelemek İçin Tıklayın

 

En Değerli Gelişmeleri Size İletmek İstiyoruz

Mail listemize abone olun!

Son bir adım kaldı. E-postanızı kontrol edin. (Gmail kullanıcısıysanız "promotoions" kısmına bakabilirsiniz.

Ops! Bir hata aldık, tekrar deneyebilir misiniz?

Pazarlamasyon Pazarlama, Sosyal medya, Marka Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Dijital Pazarlama ve İş Dünyası konularına odaklı bilgi kaynağı.

Bir Cevap Yazın

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

Türkiye’de kamuoyu ve pazarlama araştırmaları sektörünün tek meslek örgütü olan TÜAD– Türkiye Araştırmacılar Derneği, 18 Ocak’ta gerçekleştirdiği Olağan Kurul’da 2018-2020 döneminde görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulu’nu seçti.

İki yıl boyunca görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Etik Kurul, Disiplin Kurulu ve Veri Toplama Kurulu üyelerinin belirlendiği 16. Olağan Genel Kurul sonrası iş bölümünü belirlemek için yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Nielsen’den Handan Esmer Tüad Başkanı olurken, ThinkNeuro’dan Dr. Yener Girişken As Başkan, Akademetre’den Dr. Halil İbrahim Zeytin Genel Sekreter, GfK’dan Turabi Dursun Saymanlık görevini üstlendi. Yönetim Kurulu’nun diğer asil üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Kalita’dan Ebru Algım, Era Research’ten Elvan Oktar, Kantar Insight’tan Hande Beceren, Sia Insight’tan Hüseyin Tapınç, Bulgu’dan Semih Turan, Ipsos’tan Sidar Gedik ve Diyalog Araştırma’dan Uğur Ünal.

2018-2020 dönemi TÜAD Başkanlığını üstlenen Handan Esmer, “Kamuoyunun hassasiyetlerini gözetmek kadar insani değerlere de temas edebilmenin ve bütün paydaşları bir araya toplayacak bir anlayışı egemen kılmanın temel amaç olmaya devam edeceğini belirterek, yeni dönemde Yönetim Kurulu olarak, TÜAD’ın temel misyonu doğrultusunda araştırma sektörüne katma değer sunmaya, yürütülen projelerle sektörü geliştirmeye ve araştırma sektörünün itibarının artırılması için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

En Değerli Gelişmeleri Size İletmek İstiyoruz

Mail listemize abone olun!

Son bir adım kaldı. E-postanızı kontrol edin. (Gmail kullanıcısıysanız "promotoions" kısmına bakabilirsiniz.

Ops! Bir hata aldık, tekrar deneyebilir misiniz?

Uber’den Büyük Zarar

Uber geçen yılın son döneminde 57 milyon kullanıcısının bilgilerini çaldırdığını açıklamıştı. Bu bilgiyi 1 yıl sakladıktan sonra açıklamasının üzerine oldukça tepki toplayan Uber bu kez de zararıyla gündemde.

İstanbul’da sarı taksilerle arasında büyük bir gerilim olan Uber, küresel çapta büyük zarar etti. Şirketin zararı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 4.5 milyar dolar oldu.

Haberturk.com’un haberine göre Son aylarda özellikle ticari taksilerin hedefinde olan ancak tüm dünyada büyümeye ve kullanıcı sayısını artırmaya devam eden Uber’in mali sonuçları geçtiğimiz yıl zararın derinleştiğini gösterdi.

Aralık ayı sonunda Japon Softbank’ın başını çektiği konsorsiyum, Uber’in hisselerinin yaklaşık yüzde 18’ini 48 milyar dolarlık piyasa değeri üzerinden satın almıştı.

Uber’in açıkladığı rakamlara göre şirketin zararı dördüncü çeyrekte daralmasına karşın yıl genelinde bakıldığında yüzde 61 artışla 4.5 milyar dolara yükseldi. Uber henüz halka açık bir şirket olmadığı için aslında mali sonuçlarını açıklama yükümlülüğü bulunmuyor. ancak şirket son zamanlarda tüm rakamlarını açıklama yolunu seçti.

 

En Değerli Gelişmeleri Size İletmek İstiyoruz

Mail listemize abone olun!

Son bir adım kaldı. E-postanızı kontrol edin. (Gmail kullanıcısıysanız "promotoions" kısmına bakabilirsiniz.

Ops! Bir hata aldık, tekrar deneyebilir misiniz?

GELİŞMELERİ
KAÇIRMAYIN!
Haftalık bültenimize
ücretsiz kaydolun!
BİZE KATIL
close-link
GELİŞMELERİ KAÇIRMAYIN
Haftalık bültenimize ücretsiz kaydolun, sizi gelişmelerden haberdar edelim.
BİZE KATIL
close-link
Önümüzdeki yıllara
damgasını vuracak
trendleri derledik.
Raporu İndir

*Ücretsizdir.
close-link

MARKETING MEETUP 2018Türkiye'nin en değerli konferans içeriğini, Erken Kayıt indirimi ile takip edin!
Erken Kayıt Fırsatı
close-link
Türkiye'nin en değerli konferans içeriğini, Erken Kayıt indirimi ile takip edin!
BU ETKİNLİKTE OLMALIYIM
19 Nisan'da Uniq Istanbul'da Sophia'nın da katılımı ile Marketing Meetup'ta buluşuyoruz.
close-link