20 yıl öncesine kadar her şey çok daha sadeydi. Çeşit gittikçe arttı, arttı ve daha da arttı. Ta ki her şey birbirinin aynı olana, karmaşıklaşmaya başlayana kadar.

Ve şuan karşımızda duran karmaşanın getirdiği bazı sonuçlar var;

  1. Aynılaşmak
  2. Yüksek rekabet
  3. Nitelikli işsizlik
  4. “0” Karlılık

Peki çözüm nedir?

İnovasyon ve sürdürülebilir verimliliktir.

İnovasyon en basit haliyle; “Herkesin yaptığı iş ile ilgili, ben bu işi daha nasıl farklı yapabilirim” diye düşünmesidir. Bu düşünmeyi bir egzersiz olarak yapacağınızı varsayarsak; her gün 15 dakika bu egzersize ayırırsanız, bir müddet sona kaçınılmaz olarak her şeye daha yenilikçi bakmaya başlayacak ve çemberin dışına çıkmış olacaksınız.

Peki inovasyon neden bu kadar önemli?

Mesela bazı sebepleri inceleyelim;

1.İnternetin bütün piyasaları şeffaf hale getirmiş olması

2.Rekabetin aşırı artmış olması

3.Tüketicide ki yüksek değişim beklentisi

4.Ürün ömründe azalmalar olması

5.Tüketicilerin çok bilinçli olması

6.Hizmet ve üründe yüksek kalite beklentisi

7.Tüketicilerin marka sadakatinin hızlı değişime uğruyor olması

innovation-in-agile

İnovasyon için bir süreç söz konusudur. Her inovatif fikir bu süreci takip eder ve sonra ürüne dönüşür veya dönüşmez.

İnovasyon süreci 5 adımdan oluşur. Bunlara bir göz atalım;

1.Sorun   2.Fikir   3.AR-GE   4.Çözüm   5.Katma Değer

1.Adım: Sorunu tespit ettiğimiz aşamadır. Şirketin aynılaşmaya başladığı ve rekabet edememeye başladığı noktaların tespit edilip bu alanlara dönük inovasyon sürecinin başlatılmasıdır.

2.Adım: Belirlenen noktaya yönelik inovatif fikir geliştirme aşamasıdır. Bu aşamada dünyadan benzer veya aykırı örnekler alınarak bol miktarda inovatif fikir üretilmelidir.

3.Adım: Ortaya çıkan fikirlerin fizibilitasyonla elenerek; içerisinden hayata geçirilecek fikirlerin ayrıştırıldığı kısımdır.

4.Adım: Bu etapta ise artık güçlü fikirlerin ürün ve/veya hizmete dönüşeceği kısımdır. Üretim süreci de diyebileceğimiz bu adım, piyasaya sürülmeden önce üzerinde her türlü hazırlıkların yapıldığı aşamadır.

5.Adım: Son kısımda ise artık ürün ve/veya hizmet piyasaya girmiştir. Bu aşamadan sonra ürün piyasada ve rekabetin içerisindedir.

İnovasyon çok bilinmesine rağmen AR-GE ile birbirine çok karıştırılan iki kavramdır.

AR-GE parayı bilgiye dönüştürme sürecinin adı iken, inovasyon; bilgiyi paraya dönüştürme sürecidir.

AR-GE’de fikir geliştirme söz konusu iken, inovasyonda ise; bu fikrin pazara dönüşme ve müşterinin satın almasını sağlamak vardır.

 

Bu yazı konuk yazarımız Beyza Keskin tarafından kaleme alınmıştır.

Bir Cevap Yazın