Bankalarararası Kart Merkezi’nden elde edilen verilerle Türkiye’nin 2016 yılındaki internet alışverişlerine dair rakamlar derlendi. Bu verilere göre, 2015 yılında yapılan online alışveriş harcamaları, 55 miyar 284 milyar TL iken 2016 yılında bu rakam %24,6 oranında artarak 68 milyar 884 milyon TL’ye çıktı. Yurt içinde yapılan işlemlerde elde edilen gelir 63 milyar 479 milyon TL olurken yurt dışında yapılan işlemlerden elde edilen gelir ise 5 milyar 405 milyon TL oldu.

Bununla birlikte, yerli kartlarla internet üzerinden yapılan işlem sayısı 2015 yılında 260,9 milyon seviyesindeyken 2016 yılında %17,6 oranında artarak toplamda 306,9 milyona ulaştı. Bu işlemlerin  256,5 milyonu yurt içinde, 50,4 milyonu ise yurt dışındaydı. Son 5 yıl içinde yerli kartlarla, yurt içinde ve yurt dışında yapılan online alışveriş harcamalarının tutarı %177,9 oranında artış gösterirken işlem sayısı ise %109,8 oranında arttı.

İşlem başına tutara baktığımızda ise 2015 yılında bu rakamın 212 TL olduğunu, 2016 yılında ise %6 oranında artış göstererek 225 TL’ye ulaştığını görüyoruz. Ayrıca bu rakam 2012 yılında 170 TL, 2013 yılında 179 TL ve 2014 yılında ise 187 TL idi. Bu rakamlara baktığımızda, işlem başına tutarda son yıllara kıyasla 2015 yılında büyük bir artış yaşandığını görebiliyoruz. Yerli kartlarla yurt  içinde yapılan alışverişlerdeki işlem başına tutar 2016 yılında artış göstererek 248 TL’ye ulaşırken yurt dışında yapılan alışverişlerdeki işlem başına tutar ise düşüş gösterdi ve 107 TL’ye geriledi.

Bunların yanı sıra, yabancı kartlarla internet üzerinden yurt içinde gerçekleştirilen işlem sayısı 7,5 milyon oldu. 7,5 milyon işlemde yapılan toplam online alışveriş harcaması ise 4 milyar 890 milyon TL’yi buldu. Bu rakamlara göre, yurt içinde yabancı kartlarla yapılan işlem başına tutar ise 651 TL oldu.

Bir Cevap Yazın